Hvordan ser selje ut?

Selje er små eller mellomstore trær på opptil åtte meter eller mer. Ved kysten eller på skrinne steder kan selje være buskforma. Stammer og greiner har gulgrå bark i begynnelsen, men barken blir grå seinere. Mindre stammer har glatt bark, men eldre, tørre stammer har meget karakteristisk oppsprukket bark.

Er selje spiselig?

Av selje og andre Salix-arter (pil og vier) er det primært barken som anvendes medisinsk. Knopper, rakler og unge, helt ferske skudd og blad kan spises.

Hvilken familie tilhører selje?

Vierfamilien
Selje / Familie

Vierfamilien, også kalt pilefamilien, er en plantefamilie.
Alle artene er busker eller trær med spredte blader. De er utbredt i nesten alle landområder som ikke er dekket av is, men de mangler i Sahara, Den arabiske ørken, Atacamaørkenen, sørlige Patagonia, New Zealand og det meste av Australia.

Wikipedia

Hvordan ser selje ut? – Related Questions

Hva betyr selje?

Et jentenavn av norsk opprinnelse. Selja var på sitt mest populære i 2007. Betydning: norsk:enten betyr det selje, myk som en seljekvist, eller det kan være variant av Cecilie ‘blind’.

Hvilket tre er Salix?

Vier, selje og pil (Salix)

Hvordan formere selje?

Selje kan formere seg ved såkalt vegetativ formering. Vegetativ formering er i praksis kloning – plantene lager kopier av seg selv. De kan skyte nye skudd fra en stubbe, eller fra røttene slik at det kommer opp identiske trær flere meter bortenfor mortreet.

Hva slags tre er gåsunger på?

Salix er en fellesbetegnelse på selje, pil og vier – trær som finnes over hele landet. Blomstene fra disse trærne er altså gåsunger, eller kattelabber som noen også kaller det.

Hva er det latinske navnet til Selje?

Selje (Salix caprea) er en art av lauvtre i vierfamilien. Den har rødgul kjerneved og grå bark. Selja kan bli opptil 20 m høy, med en diameter på 40 cm og en alder på 80 år.

Hvor finner man selje?

Rustsopper er vanlig på selje på ettersommeren. Disse skjemmer treets bladverk, men treet tar ikke varig skade av soppen. I Norge er den viltvoksende i hele landet i skog og kratt, langs vei- og åkerkanter. På Hardangervidda vokser den opp til 1250 m over havet.

Hvordan komme seg til selje kloster?

Båtturen til Selja

Båtrute er viktig for øya Selja, og vi er glade for at det vert oppretthaldt eit rutetilbod mellom Selje og Bø på Selja. Følg med på nettsida til Klosterbåten for sommarsesongen 2022. Eller ta kontakt med klosterbåten på telefon 990 46 022.

Hva slags tresort er det mest av i Norge?

Trærnes ti på topp – i antall
  • Bjørk: 4,9 milliarder.
  • Gran: 3,2 milliarder.
  • Furu: 1,5 milliarder.
  • Gråor: 392 millioner.
  • Rogn: 327 millioner.
  • Selje: 152 millioner.
  • Osp: 121 millioner.
  • Hassel: 102 millioner.

Hvilke trær blomstrer først?

Blant de første treslagene som blomstrer om våren er hassel, or og selje. Deretter spretter lauvet hos bjørk og mange andre. De første blomstrende trærne er særlig viktige for pollinerende insekter og biologisk mangfold, men også for den yrende vårfølelsen hos noen og enhver.

Hvorfor hogger vi ned trær?

Når trær blir gamle, vokser de saktere og fanger mindre og mindre CO₂. Da kan vi hogge det og plante et nytt tre. Treet vi hogger kan brukes til å lage produkter som ofte lages av olje, og det gir mye lavere utslipp. Oljen ligger nemlig langt der nede under bakken av en grunn.

Hva er første vårtegn?

Blomster: Hestehov, eller leirfivel, er blant de første vårblomstene og blomstrer fra mars til mai. Den tilhører kurvplantefamilien og blir 5–20 cm høy og trives best i næringsrik jord. Hestehoven vokser i Europa, Nord- og Vest- Asia, Nord-Afrika, USA og Canada.

Når på året er det best å plante trær?

Det er best å plante trær om våren eller om høsten. Da er fordampingen minst og jorden inneholder mer fukt enn midt på sommeren. Bor du i et område med kort vekstsesong er det være lurt å velge våren. Da får plantene hele sesongen på å etablere seg og sikrer etableringen og god overvintring.

Når man ikke ser skogen for bare trær?

Man ser ikke skogen for bare trær når man er så opptatt av detaljer at man ikke ser helheten. Eksempler: Du henger deg opp i et lite problem foran deg, Linde, mens rundt deg florerer det av mer alvorlige problemer som du ikke oppdager.

Hvor ofte vanne trær?

Nyplantede trær

Vannes minst to ganger i uka. Ha på godt med vann rett over rotklumpen. Det er bedre å vanne grundig to ganger i uka enn litt hver dag. Gi dem også en god rotbløyte før du planter dem.

Hvordan får trær næring?

Trær og andre planter bruker karbondioksid fra lufta og energi fra sollys til å lage sin egen næring – sukker. Sukkeret brukes som byggestoff til å lage cellulose, tremasse, proteiner og fett.

Når skal man felle trær?

Hugg ved i vinter

Den kalde og mørke tiden er perfekt for å rydde i skog og mark. Kulden gjør at trærne «hviler». Det betyr at de ikke tar til seg vann eller mineraler. Denne årstiden er den beste for å felle trær på tomten og hugge ved.

Leave a Comment