Hvordan bygge opp et bed?

Plasser høyere stauder bakerst i bedet, f. eks inn mot husveggen, slik at de ikke dekker for lavere stauder. Husk at jo tettere du planter, dess mindre plass får ugresset til å gro. Når jorden er gravd opp og forbedret, graver du hvert hull stort nok til at røttene til planten får akkurat plass.

Hvordan bygge opp et staudebed?

For et vellykket staudebed er det viktig at jorden er fri for flerårig ugress og at den er gjennomarbeidet og porøs til 30 cm dyp. Bland inn kompost eller annen moldrik jordforbedring. God dreneringer også viktig. Det kan være lurt å tilsette grunngjødsel – gjerne godt formoldet husdyrgjødsel.

Hvor dypt må bedet være?

Legg penger i en god, ugressfri jord. Pass på at jorden er dyp nok til at du kan plante der senere. Skal du plante trær, busker og roser du ha mellom 50-70 centimeter dybde. Plen krever ikke like mye.

Hvordan forbedre jord i bed?

Kompost er veldig bra å bruke som jordforbedring, altså blande med andre ingredienser. Du kan lage kompost av for eksempel hageavfall eller matavfall. Kompost er en slags gjødsel som gir næring til plantene. Hva slags og hvor mye næring, kommer an på hva komposten er laget av.

Hvordan bygge opp et bed? – Related Questions

Blir jorda sur av bark?

Dekkbark er en velbrukt metode til å dekke jorda i skråninger og store bed med busker, men etter en stund ser ikke barken så veldig pen ut. Bark blir også til jord ganske fort, og da blir det fort ugress likevel. Dessuten gir dekkbark sur jord.

Kan man bruke samme jord fra i fjor?

Jorden du har kan som regel brukes år etter år, men det er lurt å iblande organisk materiale, næring og struktur. Opplysningskontoret for blomster og planter har samlet sine tips i en pressemelding.

Hvordan får jeg sur jord?

Hvordan gjøre jorden sur? Om du ikke har en naturlig sur jord, kan du lage det selv ved å blande jorden på stedet med grov, revet torv. Jorden blir enda bedre om du i tillegg blander inn litt kompost og grus (2–5 mm) samt furu- og granbar. Kompost av løv fra eik og bøk kan også brukes.

Hva slags jord til blomsterbed?

Plantejord. Plantejord er en basisjord som egner seg best til potter, bed og drivhus. Plantejord er en porøs og næringsrik jordblanding som består av sphagnumtorv og sand, i tillegg til å være tilsatt kalk, mineraler og naturgjødsel. Denne kan brukes rett fra sekken eller blandes med annen type jord.

Hvor ofte bør man skifte jord?

Unge potteplanter i vekst skal omplantes til nye potter med ny jord en gang i året. Større planter og langsomt voksende planter kan du plante om hvert andre år, eller når planten begynner å bli for stor for potten. Dersom planten ser ut til å trives vil den klare seg.

Kan man bruke jord om igjen?

Rådet fra Bergh er at du tar ut den gamle jorda og blander den opp med litt ny jord før du eventuelt bruker den om igjen, slik at du får inn mer luft og næring. Til dette kan du bruke sand og/eller kompostjord. Og tilfør gjerne en meitemark eller to.

Hvordan bruke kaffegrut som gjødsel?

Det holder å spre litt gruten på jorden rundt plantene, og det blir lettere hvis du bruker kaffegruten som har tørket. Visste du at meitemark elsker kaffegrut? For å få mye meitemark i hagejorden kan man gjødsle plenen eller blomsterbedet med utvannet kaffegrut.

Skal man fjerne gammel jord ved ompotting?

Ta planten ut av potten, og fjern en del av den gamle jorden og eventuelle visne røtter. Separer røttene forsiktig. Sett planten i den nye potten og fyll på med jord, gi vann og fyll eventuelt på med enda mer jord.

Hvorfor torv i jord?

Myrødeleggelsene fører til store klimagassutslipp, ødelagte rasteplasser for trekkfugler, og økt flomfare. Torven du kjøper på hagesenteret er med andre ord en miljøbombe. Derfor oppfordrer vi alle til å be om torvfri hagejord neste gang dere er på hagesenteret.

Kan jord gå ut på dato?

Jorda du har kan som regel brukes år etter år, men det er lurt å iblande organisk materiale, næring og struktur.

Hvorfor ikke bruke torv?

Les mer. Uttak av torv til bruk som hagejord er en av flere trusler mot myrene – en trussel som burde vært helt unødvendig. Torv inneholder nemlig ingen næringsstoffer som plantene deres trenger. I hagen vil man kunne få minst like frodige planter ved å bruke kompostjord og annen torvfri jord.

Hva er problemet med torv?

Torv er bra for klimaet – så lenge den ligger i myra. Å utnytte torv til landbruk eller i hagen din gir for store negative effekter, mener professor Vigdis Vandvik. Kommersielt uttak av torv gir klimagassutslipp, og skal fases ut, har regjeringen bestemt.

Skal man klippe torvtak?

Torvtak bør slås en gang hver høst etter at gresset er ferdig med blomstringen. Bruk gjerne en ljå eller kantklipper til det står igjen 7–10 cm høyt gress. Dersom gresset er klippet for kort vil det ha problemer med å overvintre.

Hva er torv laget av?

Torv er en type jordsmonn som består av delvis kompostert organisk materiale, omdannet fra planter i områder mettet med vann, og under forhold preget av underskudd på oksygen, høy surhet og mangel på næringsstoffer (se fortorving). Ved videre omdannelse dannes brunkull.

Hva er et karbonlager?

Et karbonlager er en oppsamling av karbon, det vil si at karbondioksid (CO2) tas ut av atmosfæren og lagres over kort eller lang tid. Karbonlagring skjer enten naturlig via Jordens karbonkretsløp eller teknisk ved hjelp av mennesker.

Hvilke trær tar opp mest CO2?

Opptaket av CO2 i sitkagran er 64 prosent større enn i skog av norsk gran, og i snitt blir det 53 prosent mer tømmer med sitkagran enn norsk gran.

Leave a Comment