Hvor mange millimeter mellom terrassebord?

Hvor mye overheng terrassebord?

Du burde bruke 28mm terassebord på disse da. Overhenget på bjelkene bør heller ikke være mer enn 600mm. cc 1000-1200mm burde være mer enn nok. Husk bare søylesko.

Hvordan legge Royal terrassebord?

Royal impregnerte terrassebord
  1. Avstanden mellom bjelkene skal være cc 600 mm.
  2. Bordene skjøtes i enden på bjelkene kortende mot kortende. Sideveis mellom bordene skal det være en spalte, gjerne 3 mm.
  3. Royalimpregnert skal festes med skruer av A4 kvalitet, syrefast.
  4. Bordene monteres med 2 skruer pr bjelkelag.

Hvor mange skruer til terrassebord?

Du trenger da 168 løpemeter med terrassebord. Slik finner du riktig antall skruer: Det går generelt med ca. 32 skruer per kvadratmeter.

Hvor mange millimeter mellom terrassebord? – Related Questions

Hvor langt mellom bjelker terrasse?

Ved bruk av 21 mm terrassebord skal senter- avstanden mellom bjelkene ikke overstige 400 mm. Bjelkene skal stikke 100 mm utenfor ytterste drager, for å gi feste til rekkverksstendere. Du kan feste bjelkene ved hjelp av beslag, f. eks vinkelbeslag eller båndstål.

Hvor langt inn skal en skrue?

Hvor lange skruer skal jeg bruke? Så langt inn i materialet må du skru. Hovedregelen for valg av lengde på en skrue varierer litt avhengig av hvilken type skrue det er. For treskruer er en grei tommelfingerregel at 50% av skruen skal inn i det materialet man skrur i.

Hvor mange skruer pr plate?

På en standard gipsplate vil dette gi 38-40 skruer pr. plate som gir ca. 13-15 skruer pr. m2.

Hvor mange skruer pr sponplate?

Forbruk pr. m2 er ca. 20 skruer med skrueavstand på 20 cm.

Hvilke skruer til terrassebord?

Rustfrie skruer er uherdet og tåler derfor bevegelser og korrosjon bedre. Rustfrie skruer er det naturlige valg for impregnert treverk. Syrefaste skruer har den beste rustbeskyttelsen for bruk til behandlet trevirke i alle miljøer.

Hvor lange skruer trenger jeg?

En god regel er at skruens lengde bør være dobbelt så lang som det materialet den skal feste. Når det gjelder valg av diameter kan det være vanskeligere. Det bør først og fremst baseres hvor stor last som påvirker skruen og på antallet skruer man skal bruke. Som regel er det tilstrekkelig med sunn fornuft.

Hvilke skruer til 28mm terrassebord?

Lengden teller. I Norge er 21 og 28 millimeter den vanligste tykkelsen på terrassebord. Til disse bør du minst bruke henholdsvis 45 og 55 millimeter lange skruer. Poenget er å få gjengepartiet helt ned i bjelkelaget.

Hva slags skruer til terrasse?

Velg riktig festemiddel når du skal bygge terrasse

For å unngå sprekker og fliser anbefales det å bruke skrue med borspiss. Det gjør også at jobben går raskere i og med at skruen hugger direkte.

Hvilke terrasseskruer?

Terrasseskruer av uherdet, rustfritt stål, A2 eller A4 er mykere og lettere å følge bevegelsene på treet. Obs. Vær oppmerksom på at rustfrie stål A2 skruer kan ruste i spesielt utsatte omgivelser. Som regel anbefaler vi alltid å bruke syrefaste a4 skruer.

Skal margen opp eller ned på terrassebord?

Det finnes ikke noen fasit på hvilken side av terrassebordet som skal ligge opp. Vår anbefaling er likevel å legge dem slik at årringene i enden av bordet har buen opp (med margsiden ned). Ved å legge dem slik, unngår man at vann samler seg på overflaten.

Hvordan regne ut løpemeter terrassebord?

Hvor mye terrassebord trenger jeg?
  1. 95 millimeter bredde = 10,2 løpemeter per kvadratmeter.
  2. 120 millimeter bredde = 8,1 løpemeter per kvadratmeter.

Hvordan montere bjelkesko?

Bjelkesko benytter man, der en vil montere sammen bjelker, på samme plan. Bjelkesko festes i en stender, stolpe eller vegg, og deretter legger man bjelken i beslaget, og skrur den fast. Bjelkesko finnes med utvendige fliker, og med innvendige fliker, siste benevnes ”I”.

Når skal man bruke bjelkesko?

HVORDAN BRUKES BJELKESKO? Skal bjelkeskoen brukes til å feste tilfarere på en bærende bjelke, for eksempel til en terrasse eller et gulv i en bod, er det viktig å plassere beslaget slik at overkanten av tilfareren kommer til å flukte med overkanten av bjelken.

Hvor langt spenn på 48×98?

Veiledende spennvidde for 48×98 er 2,0m med cc 400mm (gjelder for terrassebjelker i klase C18) , så da skal det gå.

Hvor langt skal stolpesko støpes ned?

Grav ned til frostfri dybde, og fyll hullet med betong til cirka 25-30 cm under bakkenivå.

Hvor langt ned er frostfritt?

Grave til frostfri dybde, som regel mellom 1 og 1,5 meter dypt. Grave 30 – 50 cm. og markisolere.

Leave a Comment