Hvordan regne ut tillatt totalvekt?

Med klasse B 96 kan du trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg når summen av tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt er i området 3501–4250 kg. Tilhengerens maksimalt tillatte totalvekt finner du dermed ved å trekke bilens tillatte totalvekt fra 4250 kg.

Hvordan finne Tillatt nyttelast?

I vognkortet står tillatt nyttelast oppført, inkludert passasjerer. Dette betyr at man må trekke fra vekten på eventuelle passasjerer for å finne ut hva man kan laste av verktøy, varelager og annet nødvendig utstyr. Varebilinnredning utgjør også en del av bilens tillatte nyttelast, samt takstativ, skiboks og lignende.

Hva er største tillatte totalvekt på tilhenger denne bilen kan trekke?

Du kan trekke tilhenger etter en personbil når tilhengerens tillatte totalvekt er maks 750 kg. Du kan trekke en tyngre tilhenger hvis den tillatte totalvekten for bilen og tilhengeren til sammen er maks 3 500 kg. Vekten av tilhengeren må være innenfor det bilen er har lov å trekke.

Hvordan regne ut tillatt totalvekt? – Related Questions

Hvordan regne ut hengervekt?

Etter den såkalte «campingvogn-regelen» kan man trekke tilhenger, med tillatt totalvekt over 750 kg, hvis summen av tilhengerens tillatte totalvekt pluss bilens tillatte totalvekt er høyst 3.500 kg. Trekker man bilens tillatte totalvekt ifra 3.500 kg, finner man tilhengerens maksimum tillatte totalvekt.

Hva avgjør tillatt hengervekt?

Tillatt hengervekt: Selv om du kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg etter førerkortforskriften, må du alltid sjekke i bilens vognkort hva som kjøretøyteknisk er «tillatt hengervekt». Den vekten er fastsatt av bilfabrikanten, og må ikke overskrides uansett hvilken førerkortklasse du har.

Hva bestemmer hvor mye en bil kan trekke?

Normalt vil det fremkomme av førerkortet ditt hva du har lov til å henge etter bilen. I tillegg kan total- og egenkrav i vognkortet bestemme hva du kan ta med deg. Har du førerkort for bil (klasse B, C, C1, D eller D1), kan du trekke en henger med totalvekt opptil 750 kilo.

Hvor mye kan en Transporter trekke?

Transporter kan også leveres som pickup. Alt etter modell, kan Transporter trekke mellom 2 200 og 2 500 kilo.

Hvor mye kan Volvo V70 trekke?

Lykke til! den har maksvekt på 2100kg tilhenger og 4500kg vogntogvekt. Trudde XC70 og V70 var samme tilhengervekt på. den har maksvekt på 2100kg tilhenger og 4500kg vogntogvekt.

Hva kan man trekke med BE?

Med klasse BE har du rett til å trekke en tilhenger med høyst tillatt totalvekt på 3.500 kg. Du har også muligheten til å kjøre traktor eller motorredskap. Deres tillate totalvekt kan ikke overstige 25.000 kg, med eller uten tilhenger, og kan ha en konstruktiv hastighet på maks 40 km/t.

Hva er forskjellen på B96 og BE?

Hva er forskjellen på BE og B96? Kort forklart så krever BE oppkjøring, mens B96 er “light”varianten som ikke krever oppkjøring men tillater ikke kjøring med like høy vekt som med BE.

Hva betyr kode 142 på førerkortet?

Kode 142 – ingen begrensning på vekt eller hastighet

Har du kode 142 på førerkortet, er det ingen begrensning på vekten til traktoren eller hvor fort den kan kjøre. Du får kode 142 ved å ta klasse CE. Tok du førerkort til traktor eller bil før 1. januar 2005, har du også kode 142.

Hva betyr 79.06 på førerkortet?

førerkortforskriften § 14-6. Personer som kan føre et klasse B kjøretøy med tilhenger med tillatt totalvekt over 3500 kg får markert denne rettigheten med kode 79.06 i førerkortet.

Hva betyr 132 på førerkortet?

januar 1997 (kode 132) Du kan trekke en tilhenger med tillatt totalvekt på maks 2 000 kg i Norge. Du kan trekke et tilhengerredskap med en tillatt totalvekt på maks 3 500 kg i Norge. Utenfor Norge kan du trekke en tilhenger eller et tilhengerredskap med en tillatt totalvekt på maks 750 kg.

Hvem må ha B 96?

Med kode 96 i tillegg til førerkort i klasse B kan du kjøre bil og tilhenger som til sammen har en tillatt totalvekt på 4 250 kg. Du får førerrett i klasse B kode 96 ved å ta minst 7 timer obligatorisk opplæring uten å måtte gå opp til ny førerprøve.

Hva betyr kode 140 på førerkortet?

Innehaver av førerkort i klassene C1, C1E, D eller DE, utstedt før 1. januar 2005 har førerett i Norge for motorredskap. Ved utskifting videreføres denne retten ved kode 140 tilknyttet alle nevnte klasser.

Hvor tung henger kan man kjøre med klasse C1E?

Med klasse C1E kan du blant annet kjøre lett lastebil og trekke en tilhenger med en tillatt totalvekt over 750 kg. Du må være minst 18 år og ha førerkort for klasse C1 for å ta førerkort for klasse C1E.

Hva betyr kode 78 på førerkortet?

Klasse B kode 78

Førerrett begrenset til å kun gjelde biler med automatgir. Personer med førerkort klasse B kode 78 har med andre ord kun lov til å føre personbil med automatgir. Personer med førerkort klasse B uten kode 78 kan derimot føre personbiler med både manuell og automatgir.

Hva betyr 12 på førerkortet?

12. Tilleggsopplysninger, bevis for kompetanse eller begrensninger i førerretten i kodeform bak den aktuelle førerkortklasse. Se kodene i § 6 i førerkortforskriften (Lovdata). Hvis en kode gjelder for alle de utstedte førerkortklasser, kan den stå i felt 12 under tabellen.

Hva betyr 4b på førerkortet?

Utløpsdatoen for selve førerkortet står på kortets framside dersom du kun har lette førerkortklasser. Har du også tunge klasser vil det stå en strek i felt 4b. Dato for førstegangserverv og utløpstid for hver enkelt førerkortklasse står på baksiden av førerkortet.

Leave a Comment