Hvor mye kan jeg laste på hengeren?

Skal du trekke en tilhenger, er hovedregelen at den har høyst tillatt totalvekt på 750 kg med førerkort klasse B. Det vil si at tilhenger og last skal ikke veie mer enn 750 kg til sammen. Du kan trekke en tyngre tilhenger hvis den tillatte totalvekten for bilen og tilhengeren til sammen er maks 3 500 kg.

Hvordan regne ut tillatt hengervekt?

Med klasse B 96 kan du trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg når summen av tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt er i området 3501–4250 kg. Tilhengerens maksimalt tillatte totalvekt finner du dermed ved å trekke bilens tillatte totalvekt fra 4250 kg.

Hva er nyttelast på henger?

Nyttelast: Den vekten som kan lastes i bilen, inkludert vekt på taket. I vognkortet står det gjerne tillatt nyttelast oppført, inkludert passasjerer. Dette betyr at du må trekke fra vekten på eventuelle passasjerer for å finne ut hva du kan laste av verktøy, varelager og annet nødvendig utstyr.

Hvor mye kan jeg laste på hengeren? – Related Questions

Hva er maks nyttelast?

Nyttelast er tillat last inklusive fører, drivstoff og annet materiell som medbringes i kjøretøyet. I vognkortet står tillatt nyttelast oppført, inkludert passasjerer. Dette betyr at man må trekke fra vekten på eventuelle passasjerer for å finne ut hva man kan laste av verktøy, varelager og annet nødvendig utstyr.

Hvordan regne totalvekt?

Totalvekt: Egenvekt + nyttelast. All vekten som bilen totalt kan bære. Du må ta utgangspunkt i alt du skal laste, alle du skal ha med (passasjerer og deg selv). Husk også å regne med eventuelle takstativ, skiboks og lignende.

Hvor tungt kan du kjøre på be sertifikat?

Klasse BE. Du har rett til å kjøre personbil eller lett lastebil med høyeste totalvekt 3500 kg. Du får dra en lett tilhenger som har høyeste totalvekt 750 kg. Du får også dra en tilhenger som har høyere totalvekt enn 750 kg totalvekt, forutsatt at tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskrider 3500 kg.

Hvor tung henger kan jeg kjøre med klasse BE?

Vil du trekke en tyngre tilhenger (inntil 3 500 kg) enn det er mulig med klasse B eller klasse B med kode 96, må du ta klasse BE.

Hva er forskjellen på B96 og BE?

Hva er forskjellen på BE og B96? Kort forklart så krever BE oppkjøring, mens B96 er “light”varianten som ikke krever oppkjøring men tillater ikke kjøring med like høy vekt som med BE.

Hva menes med aktuell totalvekt?

Det er viktig å merke seg begrepene «tillatt totalvekt» som betyr den maksimale totalvekt kjøretøyet er registrert for iflg. vognkortet, og «aktuell totalvekt» som er den vekten kjøretøyet har i øyeblikket.

Hva er maks vogntogvekt?

Førerkort Klasse B:

Kan du etter hovedregelen for bilførerkort trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg. Er bilens tillatte totalvekt 3500 kg, kan vogntogets (bil + tilhenger) tillatte totalvekt være inntil 4250 kg. Det kan også være tillatt å trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg med klasse B.

Hvor tung er en bil?

I Norge har gjennomsnittsvekten til personbiler økt over tid fra 1128 kg i 2001 til 1409 kg i 2016. Blant nye bilene har andelen som veier under 1000 kg gått ned fra 9% i 2002 til 3% i 2016, samtidig som andelen som veier over 1400 kg har økt fra 32% i 2002 til 64% i 2016.

Hva er Bk10 vei?

Bk10 og Bk8. Den angir største tillatte aksellast, last fra akselkombinasjoner og totalvekt avhengig av avstanden mellom akslene.

Hvor mye kan en 3 akslet lastebil veie?

Kjøretøy med 3 aksler

26 tonn hvis drivakselen med dobbeldekk og luftfjæring, eller med en tilsvarende anerkjent utrustet fjæring, eller hvis hver drivaksel er utrustet med dobbeldekk og maksimal aksellast på 9,5 tonn per aksel ikke overskrides.

Hva menes med tillatt aksellast?

Aksellast er den lasten som akselen på et kjøretøy påfører veidekket. Største tillatte aksellast på offentlige veier i Norge er 10 tonn på enkelt aksel, bortsett fra at drivaksel kan ha 11,5 tonn.

Hvor mye kan en lastebil veie?

I Norge er det vanlig å skille mellom lett lastebil og tung lastebil der lette lastebiler har tillatt totalvekt mellom 3 500 og 7 500 kg og tunge lastebiler har tillatt totalvekt over 7 500 kg. De tyngste lastebilene, med totalvekt over 39 tonn, har boggi.

Hvor mange tonn tar en lastebil med henger?

Maksimal lengde og vekt for trekkvogn med tilhenger i Norge er 17,5 meter og 50 tonn uten dispensasjon fra Statens vegvesen.

Hvor mye overheng på lastebil?

Utstikkende gods: a. For transporter med bredde inntil 2,55 meter inkludert gods, må godset ikke strekke seg mer enn 15 cm utenfor kjøretøyets sider uten tillatelse fra regionvegkontoret for kjøring innenfor en region, eller av Statens vegvesen Region øst for kjøring gjennom flere regioner.

Hvor mye vekt kan en lastebil frakte?

Lastebiler kommer i en mengde ulike størrelser, og takler også selvsagt forskjellig vekt. Større lastebiler kan klare godt over 12 tonn, mens mindre lastebiler helst ikke bør tynges ned med noe særlig over 10 tonn. Det finnes også enda mindre modeller enn dette, som ikke kan frakte flere tonn.

Hvor mange kubikk tar en tømmerbil med henger?

Et gjennomsnittslass har et volum på 42-43 kubikkmeter og består av 180 til 250 stokker. Volumet må krympes noe når tømmeret er tettvokst (har tettsittende årringer), for slikt virke er gjennomgående tungt.

Leave a Comment