Hvor er det man finner bilens høyeste tillatte totalvekt?

«Tillatt totalvekt» finner du i både bilen og tilhengerens vognkort, og ved å bruke tilhengerkalkulatoren til Statens vegvesen. Merk at totalvekt er bilen eller hengerens vekt som er registrert i vognkortet, mens «aktuell totalvekt» er den vekten kjøretøyet med eventuell last, har ved en vektkontroll.

Hva kan jeg trekke med min bil?

Du kan trekke tilhenger etter en personbil når tilhengerens tillatte totalvekt er maks 750 kg. Du kan trekke en tyngre tilhenger hvis den tillatte totalvekten for bilen og tilhengeren til sammen er maks 3 500 kg. Vekten av tilhengeren må være innenfor det bilen er har lov å trekke.

Hvordan regne ut Tillatt nyttelast?

Den vekten du kan laste i bilen din når du trekker fra egenvekten. I vognkortet står som oftest tillatt nyttelast inkludert vekten på passasjerene i bilen. Derfor må du trekke fra vekten på eventuelle personer du har med i bilen, før du kan regne ut hvor mye du har lov til å laste.

Hvor er det man finner bilens høyeste tillatte totalvekt? – Related Questions

Hva er bilens tillatt totalvekt?

Vanlig førerkort (klasse B) gir deg rett til å kjøre bil med tillatt totalvekt (altså bilens vekt + personer + bagasje) på 3500 kg. Tilhengeren kan som hovedregel ha en tillatt totalvekt på 750 kg. Dette vil si at man med klasse B kan ha et vogntog som har maksimalt tillatt totalvekt på 3500 + 750 = 4250 kg.

Hvor stor nyttelast kan denne bilen ha i tillegg til oss som er i bilen nå?

Alt annet enn føreren er regnet som nyttelast, så hvis du har med deg passasjerer eller gods (koffert etc.) vil dette regnes som nyttelast. Eks.: Nyttelast 400 kg – passasjerens vekt = nyttelast i tillegg til oss som er i bilen nå. 2) Veigrepet på forhjulene kan bli redusert, og det vil påvirke styring og bremsing.

Hva er maks nyttelast?

Nyttelast: Den vekten som kan lastes i bilen, inkludert vekt på taket. I vognkortet står det gjerne tillatt nyttelast oppført, inkludert passasjerer. Dette betyr at du må trekke fra vekten på eventuelle passasjerer for å finne ut hva du kan laste av verktøy, varelager og annet nødvendig utstyr.

Er nyttelast med eller uten sjåfør?

Nyttelast er tillat last inklusive fører, drivstoff og annet materiell som medbringes i kjøretøyet. I vognkortet står tillatt nyttelast oppført, inkludert passasjerer. Dette betyr at man må trekke fra vekten på eventuelle passasjerer for å finne ut hva man kan laste av verktøy, varelager og annet nødvendig utstyr.

Hva skjer om man overstiger nyttelast?

Resultatet blir kjøreforbud, inntil bilen er innenfor tillatt totalvekt igjen. Det betyr i praksis at man må sette igjen enten bagasje eller passasjerer.

Hva menes med tillatt aksellast?

Aksellast er den lasten som akselen på et kjøretøy påfører veidekket. Største tillatte aksellast på offentlige veier i Norge er 10 tonn på enkelt aksel, bortsett fra at drivaksel kan ha 11,5 tonn.

Hvor mye kan en 3 akslet lastebil veie?

Kjøretøy med 3 aksler

26 tonn hvis drivakselen med dobbeldekk og luftfjæring, eller med en tilsvarende anerkjent utrustet fjæring, eller hvis hver drivaksel er utrustet med dobbeldekk og maksimal aksellast på 9,5 tonn per aksel ikke overskrides.

Hva er Aksellastgrense?

Skilt 320 “Aksellastgrense” angir forbud som gjelder kjøretøy med aktuell aksellast høyere enn angitt, aktuell boggilast høyere enn 1,5 ganger angitt aksellast eller aktuell trippelboggilast høyere enn 2 ganger angitt aksellast.

Hvor finner du bestemmelser om tillatt aksellast på norske veier?

Fra 1. september 2014 er punkt bestemmelsene om tillatt aksellast, tillatt totalvekt for enkeltkjøretøy, tillatt totalvekt for vogntog, tillatt lengde og tillatt bredde flyttet til forskrift om bruk av kjøretøy § 5-4. Bestemmelsene om tømmertransport og modulvogntog er flyttet til § 5-5.

Hva betyr BK 10 50?

Bruklassen forkortes «Bk« og etterfølges av et tall, for eksempel Bk10 og Bk8. Den angir største tillatte aksellast, last fra akselkombinasjoner og totalvekt avhengig av avstanden mellom akslene.

Hvor mye tåler brua?

Brua skal sånn sett kunne tåle to kjøretøy på 50 tonn, til sammen 100 tonn. Dermed er det ikke farlig å kjøre over dersom man følger retningslinjene – men det er helt på grensen likevel, sier Kivle.

Hvor mye veier en trekkvogn?

Maksimal lengde og vekt for trekkvogn med tilhenger i Norge er 17,5 meter og 50 tonn uten dispensasjon fra Statens vegvesen.

Hvor mange tonn grus tar en lastebil?

Bil og henger kan levere ca 30 tonn eller 24 – 25 kubikk.

Hva er maks vogntogvekt?

Førerkort Klasse B:

Kan du etter hovedregelen for bilførerkort trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg. Er bilens tillatte totalvekt 3500 kg, kan vogntogets (bil + tilhenger) tillatte totalvekt være inntil 4250 kg. Det kan også være tillatt å trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg med klasse B.

Hvor tungt er et vogntog?

Til nå har maksgrensene for vogntog i Norge vært 19,5 meter og 50 tonn (tømmervogntog har hatt 24 meter og 60 tonn, og modulvogntog 25,25 meter og 60 tonn). Fra nå gjelder det at vogntog generelt kan veie inntil 60 tonn og ha 24 meters lengde under forutsetningene listet opp under.

Hva regnes som tunge kjøretøy?

Kjøretøyer (bil og henger) med tillatt totalvekt på over 3,5 tonn eller lengde på over 5,5 meter regnes som tunge kjøretøyer. Avhengig av biltype kan kjøretøykombinasjonen være opptil 60 tonn.

Leave a Comment