Hvor mye tjener du på Rema?

Gjennomsnittlig lønn som butikkmedarbeider er 380 000 kroner i året. Om du ikke har ansiennitet eller erfaring kan du regne med en lønn på rundt 340 000 kroner i året (ca. 28 000 kroner i måneden), mens de best betalte butikkmedarbeiderne har en årlig lønn på rundt 440 000 kroner i året.

Hvor mye tjener man som kjøpmann i REMA 1000?

I snitt tjener en Rema kjøpmann 2,24 millioner kroner pr. år før eierlønn, skriver adm. direktør i Rema Franchise Norge, Jan Frode Johansen i en e-post.

Har REMA 1000 tariffavtale?

HK i Rema 1000: 85 av 586 Rema 1000-butikker i Norge har tariffavtale med Handel og Kontor, altså 14,5 prosent av butikkene. Det jobber 382 HK-medlemmer i Rema-butikkene med tariffavtale. HK har ytterligere 600 medlemmer i 297 Rema-butikker uten tariffavtale.

Hvor mye tjener du på Rema? – Related Questions

Hva er tarifflønn 2022?

Dette medfører at arbeidstakere med kort ansiennitet får et høyt sentralt tillegg – opp til kr 36.000 pr. 1.5.2022.

Hvor mye er tarifflønn?

16 år: Minst 114,08 kroner per time. 17 år: 123,58 kroner. 18 år: 137,84 kroner. Begynnerlønn over 20 år, eller over 18 år etter fire måneders praksis: Minst 175,47 kroner per time.

Hvordan vet man hvilket lønnstrinn man er på?

For å finne ut hvilket lønnstrinn du befinner deg i må du enten ta kontakt med arbeidsgiver og/eller tillitsvalgt i virksomheten du jobber i. Hvis du er medlem i en fagorganisasjon kan du også ta kontakt med dem for mer informasjon. Lønn er i utgangspunktet en avtale og forhandlingssak mellom deg og arbeidsgiver.

Hva betyr det å ha tariffavtale?

En tariffavtale er en skriftlig avtale mellom arbeidstakere organisert i en fagforening og enten en arbeidsgiverorganisasjon eller en enkelt arbeidsgiver. Avtalen gir alle ansatte som tariffavtalen gjelder for, en felles ordning for lønns- og arbeidsvilkår og andre arbeidsforhold.

Hva er minste lønn i Norge?

Minstelønn per time (fra 1.

For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For arbeidstakere under 18 år: 132,90 kr [tidligere: 126,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Hvor mye er tarifflønn 2021?

Den forrige reguleringen av allmenngjort lønn trådte i kraft 1. juni 2019. Fra og med 1. juli 2021 vil satsen for øvrig øke fra kr 187,66 til 196,04 for arbeidstakere over 18 år og fra kr 139,62 til 146,27 for arbeidstakere under 18 år, mens nattillegget øker fra kr 26 til 27.

Når får man ny lønn?

Hvis det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres 1. april, er dette virkningsdatoen. Ergo: Du vil etterbetalt lønnstillegg fra denne datoen. Det er i forhandlingene at partene blir enige om når lønnstillegget skal gjelde fra.

Skal man gå opp i lønn hvert år?

Rett til årlig lønnsvekst? Arbeidstaker har ikke nødvendigvis en ubetinget rett til årlig lønnsvekst. Men noen ganger kan slik rett utledes av arbeidsavtale og eventuelt tilhørende personalhåndbok. Dernest kan arbeidstakere være bundet av tariffavtale som gir rett til årlig lønnsvekst.

Hvor mye er det vanlig å gå opp i lønn hvert år?

Gjennomsnittlig månedslønn økte med 4,2 prosent fra 2020 til 2021. Det er nesten en dobling av fjorårets lønnsvekst på 2,2 prosent. Hovedårsaken er de forsinkede lønnsoppgjørene i 2020. Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus.

Hvordan ta opp lønn med sjefen?

I lønnsforhandlinger skal du vise at det er samsvar mellom bedriftens utvikling og behov og dine arbeidsoppgaver, din innsats og resultater. For å få sjefen til å si ja til dine krav, kreves det at du også tar sjefens og bedriftens interesser med i beregningen. Du kan si at økt lønn vil stimulere til høyere innsats.

Hvor ofte bør man gå opp i lønn?

Alle ansatte bør ha en årlig lønnssamtale. Dette kan fort bli årets viktigste prat, derfor er det viktig at du stiller godt forberedt og unngår disse vanlige feilene. Tariffavtalene i Tekna gir deg som medlem rett på årlige lønnsforhandlinger.

Hvor ofte er det vanlig å bytte jobb?

Man må gi det litt mer tid, mener Ine. Marit Solberg i Karrierehuset. Undersøkelsen viser at det er enighet blant de spurte om at man bør bli i en jobb i 2-3 år. Det er et tall som går igjen flere steder, også i stillingsutlysninger fra arbeidsgivers side.

Hvorfor skal jeg få høyere lønn?

Argumenter for lønnsøkning:
  1. Hard og ekstraordinær jobbing gir resultater.
  2. Høyere lønn kan igjen stimulere til økt innsats.
  3. Større ansvarsområder bør belønnes.
  4. Er bedriftens resultater gode, bør du en andel av fremgangen.
  5. Hvis du tjener under snittet i din bransje, bør det justeres opp.

Når går man opp i lønn ansiennitet?

Ansiennitet angir hvor lenge en person har vært ansatt i en virksomhet eller en sektor. Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetting og regnes fra fylte 18 år. Man går trinnvis opp i lønn med stigende ansiennitet. Trinnene varierer fra tariffområde til tariffområde.

Hvordan får man lønnstrinn 6?

Ansatte som har minst fem års ansiennitet ligger på lønnstrinn 5, mens ansatte som har seks års ansiennitet eller mer, ligger på lønnstrinn 6.

Når er det vanlig å forhandle lønn?

Forhandlingene om lønn begynner vanligvis etter at du har vært til intervju, og du får et skriftlig tilbud i posten om stillingen, men allerede før intervjuet bør du ha gjort deg opp en mening, og aller helst tatt kontakt med tillitsvalgt i virksomheten for å orientere deg.

Leave a Comment