Hva gjør en regnskapskonsulent?

Fokus på føring av regnskap i regnskapssystem, og lønn i et lønnssystem. Praktisk rettet studie med fokus på å kunne fungere fra dag én i en bedrift. Gir deg et godt grunnlag for å kunne foreta et fullstendig årsoppgjør, med beregning av utsatt skatt og betalbar skatt.

Hvor mye tjener en regnskapsfører i året?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå ligger gjennomsnittslønnen til en regnskapsfører i Norge på ca. 691 000 kroner i året. Lønnen for hver enkelt regnskapsfører vil avhenge av en rekke faktorer som for eksempel antall år med erfaring, utdanning og ansvarsområder.

Hvordan bli regnskapskonsulent?

Opptak til Regnskapskonsulent foretas én gang i året til høstsemesteret. Opptakskravet er fullført og bestått videregående opplæring med: generell studiekompetanse eller. yrkesfaglig studieretning, med fagbrev innenfor programområde for salg, service og sikkerhet.

Hva gjør en regnskapskonsulent? – Related Questions

Hvor mye tjener en autorisert regnskapsfører?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå har en regnskapsfører i gjennomsnitt en lønn på ca kr 691 000 i året. Dette er gjennomsnittstallet på tvers av alle norske regnskapsførere. Lønnen for den enkelte regnskapsfører vil avhenge av antall år med erfaring, utdanning og flere andre faktorer vi kommer tilbake til rett nedenfor.

Hvordan bli regnskapsmedarbeider?

Fagskoleutdanningen Regnskapsmedarbeider gir deg en bred teoretisk og praktisk kompetanse innen regnskap og økonomi. Utdanningen er praktisk rettet slik at du kan gå rett ut i jobb etter fullført utdanning. Utdanningen åpner i januar 2023.

Hvordan få autorisasjon som regnskapsfører?

For å søke om autorisasjon som regnskapsfører må du ha minst to års relevant regnskapspraksis. Praksisen må være opparbeidet de siste fem årene, regnet fra søketidspunktet (dato til dato). Kravet til to års praksis gjelder både varighet (totalt 24 måneder) og antall timer (totalt 3200).

Hvordan føre regnskap?

Hvordan føre regnskap, steg for steg
  1. Sende ut fakturaer.
  2. Bokføre inntekter.
  3. Bokføre kostnader (faktura og kvitteringer).
  4. Bokføre andre transaksjoner (f. eks. lønn, lån el. l.).
  5. Ta bankavstemming.
  6. Avslutte MVA-periode hvis det er aktuelt.

Hva er et revidert regnskap?

Regnskapsrevisjon handler om å kontrollere om regnskapet oppfyller visse krav. Disse kravene omfatter både det som står nedfelt i lover og forskrifter samt det som går under fellesnavnet god regnskapsskikk.

Hvor mye tjener en revisor?

I følge Statistisk Sentralbyrå tjener en revisor i gjennomsnitt 690 000 kroner i året. Dette er gjennomsnittstallet på tvers av alle norske revisorer, og lønnen vil avhenge av erfaring, utdanning og bedrift.

Hva bør en regnskapsfører kunne?

Du bør ha gode kommunikasjonsevner for å formidle og oversette analytisk informasjon til kunder på en forståelig måte. Som regnskapsfører bør du være strukturert og ha god tallforståelse. I tillegg bør du ha interesse for innovasjon og teknologi, da dette er en bransje i utvikling.

Hva er forskjellen på en regnskapsfører og en revisor?

Siden begge driver med regnskap og bedriftsøkonomi, sliter noen med å skille begrepene fra hverandre. Den viktigste forskjellen? Regnskapsføreren er bedriftens mann (eller dame), mens revisoren egentlig jobber for eierne og andre som bruker regnskapet.

Kan regnskapsfører være revisor?

Du kan være egen regnskapsfører men ikke revisor

Dette skal være en person som ikke har noen annen tilknytning til selskapet enn selve revisjonen. Dersom du altså er en statsautorisert revisor, så kan du ikke utføre revisjon på ditt eget selskap.

Hvem må ha revisor?

Revisjonsplikt inntrer når foretaket er regnskapspliktig, og en av disse forutsetninger i tillegg er oppfylt: Driftsinntektene er over 6 millioner kroner. Balansen viser eiendeler over 23 millioner, eller. Gjennomsnittlig antall ansatte er over 10 årsverk.

Hvordan bli statsautorisert revisor?

For å kunne bli ansett som en statsautorisert revisor, så må man ha en 3-årig høyskoleutdannelse, i tillegg til en mastergrad i regnskap og revisjon. Sistnevnte grad kan man kun ta ved Norges Handelshøyskole og Handelshøyskolen BI. Det er også et krav at man har 3 års relevant praksis.

Hva tjener en partner i BDO?

I BDO er gjennomsnittsinntekten blant partnerne på snaut 3,3 millioner kroner. Gjør man samme regneøvelse i EY, PwC og Deloitte finner man en gjennomsnittlig ligningsinntekt på henholdsvis 3,77, 3,74 og 3,65 millioner kroner.

Kan man bli revisor med bachelor?

En statsautorisert revisor må ha mastergrad i regnskap og revisjon og tre års variert revisjonspraksis. Et typisk studieløp vil være en bachelor i økonomi og administrasjon og master i regnskap og revisjon, eller en master i økonomi og administrasjon/ledelse.

Hvor mange år tar det å bli revisor?

Varighet. Bachelorgrad tar 3 år, mastergrad tar 5 år.

Hvor mye tjener en siviløkonom?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Man kan forvente 500 000 til 600 000 kroner i året som startlønn.

Hvor mye tjener en sivilingeniør?

Årlig snittlønn for Tekna-medlemmer (master i naturvitenskap eller teknologi): Sivilingeniør i privat sektor: 911 938 kroner. Begynnerlønn: 571 911 kroner. Sivilingeniør i offentlig sektor: 712 166 kroner (stat) og 727 755 kroner (kommune)

Leave a Comment