Hva tjener en renholder i Nordsjøen?

Hvor mye tjener de som jobber i Nordsjøen?

Hvor mye tjener jeg på å jobbe på plattform i Nordsjøen? Hvor mye du tjener i jobb offshore avhenger av hvilken stilling og hvilket selskap du er ansatt i, men en begynnerlønn på 32 000 – 34 000 kroner i måneden, pluss tillegg, regnes som vanlig. Disse tallene er hentet fra Industri Energi sin tariffavtale.

Hvordan bli vaskedame i Nordsjøen?

Vanlige krav til kurs
 1. GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere for arbeid på platform.
 2. STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk (IMO50/IMO60) for arbeid på båt.
 3. Førstehjelp grunnkurs.
 4. SRC/VHF Radiosertifikat.

Hvor mye tjener en kranfører i Nordsjøen?

– Lønnen for en nyutdannet kranfører er cirka 500 000 kroner i året.

Hva tjener en renholder i Nordsjøen? – Related Questions

Hvilke yrker tjener mest?

Yrkene med høyest lønn
 • Handels- og skipsmeglere, 115.060.
 • Ledere av olje- og gassutvikling, 110.850.
 • Finansmeglere, 104.520.
 • Ledere av forsikring og finansvirksomhet, 103.280.
 • Toppledere i offentlig administrasjon, 103.180.
 • Flygeledere, 99.050.
 • Finans- og økonomisjefer, 97.690.
 • Flygere, 94.240.

Hva tjener en sykepleier i Nordsjøen?

Litt avhengig av hvilken tariff man havner under starter lønningene på ca 310,- pr time eller ca 600,000,- pr år. Dette er lønn som ligger helt på det jevne offshore.

Hvordan bli kranfører i Nordsjøen?

Dette trenger du:
 1. VG1 Teknikk og industriell produksjon eller elektrofag.
 2. VG2 Produksjon- og industriteknikk.
 3. Fagbrev.
 4. SRC/VHF-sertifikat.
 5. Minimum 12 måneders erfaring som rigger eller tilsvarende.
 6. Godkjent offshore kranførerbevis (G5)
 7. Truckførebevis.
 8. GSK sikkerhetskurs for arbeid på plattform.

Hvor mye tjener du på oljeplattform?

På nettsiden Offshoreutdanning står følgende: “Hvor mye du tjener i jobb offshore avhenger av hvilken stilling og hvilket selskap du er ansatt i, men en begynnerlønn på 32 000 – 34 000 kroner i måneden, pluss tillegg, regnes som vanlig.”

Hvor mye tjener en lokfører?

SSBs oversikt viser at gjennomsnittslønn for en lokfører ligger på 570.000 kroner, men ettersom mye av jobben består av turnus og helgejobb, er det mange som har godt over 700.000 kroner i årslønn. Selve utdanningen varer cirka ett år og gjennomføres ved Norsk fagskole for lokomotivførere.

Hva tjener en elektriker i Nordsjøen?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Alt etter hvilken ende av tariffen du ligger på, tjener du mellom 50–70 000 kroner i måneden.

Hva er vanlig lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hva tjener en mekaniker i Nordsjøen?

Hvor mye du tjener i jobb offshore avhenger av hvilken stilling og hvilket selskap du er ansatt i, men en begynnerlønn på 32 000 – 34 000 kroner i måneden, pluss tillegg, regnes som vanlig.

Hvor mye er offshore tillegget på?

For arbeid ut over 33,6 timer pr. uke i gjennomsnitt over beregningsperioden, arbeid ut over 12 timer i sammenheng, arbeid i friperiode i henhold til disponibelplan eller skiftplan, og arbeid utover avtalt oppholdsperiode betales ett tillegg på 65 %.

Hvor mange timer jobber man offshore?

I henhold til arbeidsmiljøloven er ukentlig arbeidstid 40 timer som kan gjennomsnittsberegnes over en periode på ett år. Ukentlig arbeidstid offshore er 36 timer i snitt over ett år.

Hvor lenge kan man jobbe offshore?

Loven sier 36 timer uke. Dette gir et årstimetall på 1877 timer som kan jobbes. Også ferien kan etter loven jobbes inn som overtid da denne kan gis på fridager. I tillegg kommer 400 timer overtid.

Hva er 5 4 rotasjon?

42/10-ordning skal baseres på frivillighet, mens det er 5/4-ordning som er vanligst i oljeservice. Det vil si at man er disponibel for arbeidsgiver i fem uker, før man har fire uker fri.

Er det lov å jobbe 12 timer?

Se arbeidsmiljøloven § 10-6 (8). Så ja, det er i utgangspunktet lovlig å jobbe 12,5 time i løpet av én dag. Men det er ikke lovlig å jobbe så mye uten pauser: Jobber du mer enn 5,5 timer har du krav på minst en pause.

Hvordan komme seg ut i Nordsjøen?

Minimum for alle som skal jobbe offshore er at de må ha godkjent helseattest, samt GSK sikkerhetskurs eller IMO60. De fleste stillinger krever at du har gode kunnskaper i både engelsk og norsk/skandinavisk, og søkere med fagbrev og relevant erfaring vil som oftest bli foretrukket.

Hvordan fungerer 6 skift?

«Første skift» er på morgenen, «andre skift» er på ettermiddagen og kvelden og «tredje skift» er på natten. «Andre skift», kalles også svingskiftet, går på ettermiddag og kveld – fra kl. 16 til midnatt, eller fra kl. 15 til 22.

Har man lov til å jobbe mer enn 100?

Du kan ikke ha mer enn 100% stilling hos en og samme arbeidsgiver. Dersom du har mer enn 100% stilling hos samme arbeidsgiver regnes dette som overtid, og overtid er ikke tillatt som en fast ordning. Kommunen vil som regel anses å være en og samme arbeidsgiver.

Leave a Comment