Hvor mye tjener boredekksarbeider?

Boredekksarbeidere med fagbrev, BVO, riggbyggere, kranførere, materialforvaltere, tårnarbeidere og dekksbasere kan regne med en startlønn på ca 437 000 ekskludert feriepenger, og ca 490 200 inkludert feriepenger.

Hvor mye tjener en Boreoperatør?

Gjennomsnittslønnen for en boreoperatør er på 712 440 kr per år. For å bli boreoperatør må du gå to til tre år på videregående skole, ta boreoperatørfag, og være to år som lærling i en bedrift. En logistikkoperatør er leder for logistikk og/eller transport, og tjener i snitt 697 800 kr per år.

Hva tjener en overflatebehandler offshore?

Det er en fordel om du har fagbrev innen overflate/industrimaling og tilleggskompetanse innen andre ISO fag. Offshoreprosjekter krever offshore kurs og helseattest. Lønn: Grunnlønn NOK 148 til 163 brutto pr. time pluss gode tillegg som følger de ulike prosjektene.

Hvor mye tjener boredekksarbeider? – Related Questions

Hva er vanlig lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hvilke yrker tjener mest?

Yrkene med høyest lønn
 • Handels- og skipsmeglere, 115.060.
 • Ledere av olje- og gassutvikling, 110.850.
 • Finansmeglere, 104.520.
 • Ledere av forsikring og finansvirksomhet, 103.280.
 • Toppledere i offentlig administrasjon, 103.180.
 • Flygeledere, 99.050.
 • Finans- og økonomisjefer, 97.690.
 • Flygere, 94.240.

Hvor mye er offshore tillegget på?

For arbeid ut over 33,6 timer pr. uke i gjennomsnitt over beregningsperioden, arbeid ut over 12 timer i sammenheng, arbeid i friperiode i henhold til disponibelplan eller skiftplan, og arbeid utover avtalt oppholdsperiode betales ett tillegg på 65 %.

Hvor mye tjener en sveiser i året?

– Lønnen varierer etter hvor lenge du har jobbet og kompetansen din. Jeg anslår at på et vanlig verksted tjener en sveiser mellom 400 000 og 500 000 kroner i grunnlønn, men det kan ofte bli overtid.

Hvor mye tjener en kokk på plattform?

En kokk tjener i snitt 423 840,- i året.

Hva tjener en renholder i Nordsjøen?

Statoil har trolig verdens best betalte renholdere.

||| (Dagbladet): Med ei lønn på 750 000 kroner i året, tjener renholdere i Nordsjøen mer enn Stortingets folkevalgte. Snittlønna i bransjen er ifølge SSB 330 000 kroner. I tillegg jobber Statoils renholdere færre timer i året enn et ordinært årsverk.

Hvor mye tjener man som vaskedame?

Renholdere får som regel betalt per time, og tarifflønna for renholdere i 2021 er på 191,39 kroner i timen. Dette gir et sted mellom 28 700 og 30 200 kroner i månedslønn avhengig av antall arbeidsdager, og rundt 344 000 kroner i årslønn for en renholder med 100 % stilling.

Hvor mye tjener en kranfører i Nordsjøen?

– Lønnen for en nyutdannet kranfører er cirka 500 000 kroner i året.

Hvor mye tjener en renholder på oljeplattform?

Innen gruppen forpleining/renholdsarbeidere var gjennomsnittslønnen per person lik 661.000 kroner, herav 79.000 kroner i tariffavtalt overtid og 71.000 kroner i tekniske tillegg. Innen oljeservice var gjennomsnittslønnen 742.000 kroner, inkludert 132.000 kroner i tariffavtalt overtid og 54.000 i tekniske tillegg.

Hvordan få seg jobb i Nordsjøen?

Minimum for alle som skal jobbe offshore er at de må ha godkjent helseattest, samt GSK sikkerhetskurs eller IMO60. De fleste stillinger krever at du har gode kunnskaper i både engelsk og norsk/skandinavisk, og søkere med fagbrev og relevant erfaring vil som oftest bli foretrukket.

Hvordan er det å jobbe i Equinor?

Enestående bediftskultur. Har jobbet ved Statoil/Equinor en stund, og er utrolig imponert over i hvilken grad kunnskapsflyt, erfaringsoverføring og kompetanseutvikling ivaretas i denne bedriften. Dette til tross for et stort og inernasjonalt miljø, med mange utskiftinger og mange fagdisipliner.

Hvor mye tjener Forpleiningsassistent?

For kokker ligger en årslønn offshore med tillegg på rundt 550.000-600.000, en forpleiningsassistent får rundt 500.000 kroner.

Hvordan bli vaskedame i Nordsjøen?

Vanlige krav til kurs
 1. GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere for arbeid på platform.
 2. STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk (IMO50/IMO60) for arbeid på båt.
 3. Førstehjelp grunnkurs.
 4. SRC/VHF Radiosertifikat.

Hva tjener en elektriker i Nordsjøen?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Alt etter hvilken ende av tariffen du ligger på, tjener du mellom 50–70 000 kroner i måneden.

Hvor mye tjener en styrmann?

Det er styrmannen som er ansvarlig for sikkerhet ombord og du har ansvar brann- og redningsutstyr. Det er som regel flere styrmenn og du samarbeider med disse og kapteinen om navigering av båten. En styrmann tjener 816 000,-i året.

Hva er lønnen til en kaptein?

Hva kan man forvente i lønn som kaptein? – Det kommer an på hvor du jobber, men en kaptein tjener gjerne fra rundt 900 000 kroner i året, og oppover.

Leave a Comment