Hva tjener en nyutdannet revisor?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Det varierer fra de større til de mindre byene. I de større byene kan det være en startlønn på rundt 500.000, i de mindre stedene snakker vi sikkert om en lønn på rundt 400.000 til 450.000.

Hva gjør man som revisor?

Som revisor kontrollerer du at bedrifters årsregnskap er riktig. Du kan også veilede og gi råd innen økonomi. En revisors hovedoppgave er å sikre at informasjon selskaper og organisasjoner gir er til å stole på. Revisjon er uavhengig kontroll, det vil si å kontrollere at årsregnskapene eller årsrapporter er riktige.

Hvor mye koster det for en revisor?

Pris på revisor

Dersom det er snakk om et mindre AS, vil revisjon av regnskapet som regel koste fra 30.000 til 50.000 kroner. Hvis du bare skal ha rådgivning, vil revisoren sannsynligvis operere med timepris, og normal sats her er mellom 900 og 1.800 kroner per time.

Hva tjener en nyutdannet revisor? – Related Questions

Hvem kan være revisor?

Revisjonsplikt inntrer når foretaket er regnskapspliktig, og en av disse forutsetninger i tillegg er oppfylt: Driftsinntektene er over 6 millioner kroner. Balansen viser eiendeler over 23 millioner, eller. Gjennomsnittlig antall ansatte er over 10 årsverk.

Hvor mange revisorer er det i Norge?

I dag er det godt over 8.000 revisorer i jobb i Norge, hvorav halvparten jobber i de fem største selskapene.

Hvor mye koster det å ha regnskapsfører?

Hva koster en regnskapsfører? Timeprisen ligger som regel mellom 500kr og 990kr timen (pluss mva). Pass på at du vet hva som er inkludert i en eventuell fastpris. Dette bør være inkludert: Skattemelding og årsregnskap, aksjonærregisteroppgave, programvaren, og eventuelt lønnskjøring (dersom du har ansatte).

Hva skjer når revisor trekker seg?

Om vesentlige feil i årsregnskapet ikke rettes har revisor etter loven plikt eller rett til å trekke seg fra et revisjonsoppdrag. Dersom revisor trekker seg fra oppdraget, og selskapet ikke får seg ny revisor, kan selskapet i ytterste konsekvens risikere å bli tvangsoppløst i skifteretten.

Kan man si opp revisor?

Hvis revisoren har gjort en dårlig jobb, kan du sende inn en klage til klagenemnda for revisorer og regnskapsførere. Man kan også si opp en revisor, men det må være rettslig grunn for at oppsigelsen skal være gyldig.

Når trenger bedriften revisor?

Alle aksjeselskaper (AS) med en driftsinntekt på 6 millioner eller mer, en balansesum på 23 millioner eller mer og et gjennomsnittlig antall ansatte på 10 årsverk eller mer, er revisjonspliktige. Utover dette bør du vurdere revisjon om du skal søke lån eller vurderer å selge selskapet ditt.

Hva er grensen for revisor?

Nesten alle aksjeselskap, AS, og allmennaksjeselskap, ASA, er pliktige til å ha revisor. I tillegg er selskaper revisjonspliktige dersom de har mer enn 6 millioner kroner i omsetning, har mer enn 10 årsverk fra ansatte, og dersom balansen til selskapet er over 23 millioner kroner.

Kan en revisor eie aksjer?

«Etter gjeldende lovgivning kan revisor ha slikt aksje– eller andelseie når det er uvesentlig.

Kan revisor føre regnskap?

Et revisjonsforetak kan levere både revisjon og regnskapsføring dersom de både er autorisert regnskapsfører og har revisorgodkjenning, men kravene til revisors uavhengighet gjør at de ikke kan føre regnskap for virksomheter som de også reviderer.

Hvorfor ha revisor?

Formålet med revisjon er å skape tillit

Da forvitrer den. Det viktigste formålet med uavhengig revisjon er å skape tillit. Revisjon er bra for virksomhetene, de ansatte, kreditorene og for samfunnet.

Kan man bokføre i Excel?

Hvis du skal føre regnskapet selv har du to valg: du kan enten bruke en regnskapsmal, for eksempel et regneark i Excel, eller et fullverdig regnskapsprogram. Det er lov å bruke regnskapsmal så lenge du fører færre enn 600 bilag i året.

Hva er forskjellen på en revisor og en regnskapsfører?

attestering og godkjenning. Kort fortalt så er forskjellen på en regnskapsfører og en revisor at regnskapsføreren registrerer, avstemmer og rapporterer til eiere og offentlige myndigheter. En revisor kvalitetssikret og bekrefter regnskapet eller annen informasjon som selskapet utarbeider.

Hvem velger revisor?

Det er generalforsamlingen i AS’er som velger revisor. Dette kan skje på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Revisorkonsult AS bistår gjerne med det praktiske ved registrering av revisor for selskapet, stiftelsen eller foreningen, og gir gjerne et pristilbud for revisjonen!

Hvordan blir man statsautorisert revisor?

For å kunne bli ansett som en statsautorisert revisor, så må man ha en 3-årig høyskoleutdannelse, i tillegg til en mastergrad i regnskap og revisjon. Sistnevnte grad kan man kun ta ved Norges Handelshøyskole og Handelshøyskolen BI. Det er også et krav at man har 3 års relevant praksis.

Hvordan bli registrert revisor?

Hvilke krav må oppfylles for å bli en registrert revisor? En registrert revisor må ha en bachelorgrad i regnskap og revisjon og ha oppnådd minimum karakteren C i alle fag. I tillegg skal vedkommende ha praktisert revisjon i tre år.

Hvor ofte må man bytte revisor?

Etter revisorloven § 5a-4 kan revisor ikke revidere årsregnskap for den samme revisjonspliktige i mer enn syv år sammenhengende. Revisoren kan ikke på nytt påta seg revisjonsoppdrag for den samme revisjonspliktige før det har gått minst to år.

Leave a Comment