Hva er poenget med en pergola?

Pergolaen kommer opprinnelig fra Italia, og er benyttet i hager helt fra renessansetiden. Hensikten var å bygge inn gangstier i hagene og ha noe som slyngplanter kunne feste seg til. Nå brukes ordet pergola helst om sitteplasser ute, med et slags åpent tak.

Hva betyr ordet pergola?

Pergola er et byggverk av stolper eller søyler overbygd med stokker eller bjelker lagt med åpne mellomrom, som regel beregnet på å bli overgrodd av slyngplanter.

Hvorfor har man pergola?

En pergola er et godt alternativ som definerer uterommet, gir skygge og blir dekorativ når plantene får vokse på den. Skjermvegg på minst en av sidene av pergolaen gir konstruksjonen en god avstivning.

Hva er poenget med en pergola? – Related Questions

Kan pergola stå ute om vinteren?

Pergolaen kan stå ute året gjennom, men lamellene bør stå i åpen posisjon på vinteren slik at snø ikke legger seg på taket. Ved frost bør man ikke vri på lamellene. Manuelle og elektriske vegger kan også stå ute året rundt, men bør være opprullet.

Er pergola vanntett?

Vanntett tak når du trenger det

Pergolaen Stavern har justerbare lameller i taket. Du åpner og lukker lamellene med medfølgende sveiv. Når lamellene står i lukket posisjon, er taket vanntett og skjermer uteplassen for regn. Vannet ledes i spor og ut av dreneringshull i bunn av stolpene.

Hvor mye koster en pergola?

De fleste ønsker gjerne aluminiumstak og vindvokter i tillegg. Rundt regnet blir prisen da ca. 25-30 000 kroner ferdig montert. En Pergolini i samme dimensjoner vil komme på fra 60-70 000 kroner og oppover.

Er det søknadspliktig å bygge pergola?

En tradisjonell pergola kan du i utgangspunktet bygge uten å søke. Vil du sikre deg mot regnbyger og legge tak på pergolaen, kan det hende du må søke tillatelse til det hos kommunen.

Hvor høy skal en pergola være?

høydepergolaen

Du bør derfor bygge med ekstra høyde. På pergolaen vi bygger her, er høyden cirka 240 cm. Avstanden mellom sperrene i taket er normalt mellom 30 og 60 cm.

Har pergola tak?

En pergola består av en fast konstruksjon og et tak, som enten består av en PVC duk eller lameller. Siden duken er laget av PVC har denne mye lenger levetid enn akrylduk, som er vanlig å bruke på terrassemarkiser.

Hvordan feste pergola?

Søylefoten bør ikke kun festes i terrassebordene, men må skrus godt ned i bjelkelaget under. Dette gjør at pergolaen kan stå stabilt ute hele året og vil tåle sterk vind. Benytt kraftige treskruer i galvanisert eller rustfri utførelse. Om skruehodet er lite, bør det benyttes en skive i samme utførelse.

Hva trenger jeg for å bygge pergola?

Å bygge en praktisk og flott pergola med vegger og skråtak trenger ikke å være et prosjekt forbeholdt en snekker.

Verktøyet du trenger:

 1. Spade.
 2. Meterstokk / målebånd.
 3. Blyant.
 4. Vater / laser.
 5. Krittsnor.
 6. Drill.
 7. Bitsett.
 8. Hammer.

Er pergola bebygd areal?

Pergola er et byggverk av stolper eller søyler overbygd med stokker eller bjelker lagt med åpne mellomrom, som regel beregnet på å bli overgrodd av slyngplanter. Utfra definisjonen over, skal pergola ikke medregnes i grad av utnytting (BYA) Bebygd areal eller (BRA) Bruksareal).

Er det lov å bygge tak over terrassen?

Et understøttet terrassetak (med eget reisverk som festes i bakken) på mindre enn 15 kvadratmeter, er som regel ikke søknadspliktig. Du må likevel følge bestemmelser som utnyttelsesgrad, byggegrenser og avstandskrav. En frittstående pergola er vanligvis ikke søknadspliktig så lenge den er på under 15 kvadratmeter.

Er platting søknadspliktig?

Bygging av platting er unntatt søknadsplikt. En slik platting inngår ikke i begrepet «tiltak», og faller dermed utenfor byggesaksdelen i plan- og bygningsloven. Dette betyr at bygging av en platting ikke krever byggesøknad og tillatelse.

Er utestue søknadspliktig?

Dersom du ønsker å bygge en hagestue inntil din egen bolig, må du alltid søke kommunen. En fasadepåkoblet hagestue blir nemlig regnet som en fasadeendring.

Kan man sette opp hagestue uten å søke?

Å søke om en frittstående hagestue

I følge Plan- og bygningsloven har du lov til å sette opp en frittstående hagestue på inntil 50 m², så lenge denne ikke skal brukes som bolig. Hagestuen må ikke ha mer enn én etasje og mønehøyden må ikke være høyere enn fire meter.

Er utvendig trapp søknadspliktig?

Når det gjelder inngangsparti som tilbygg, er regelen at du kan bygge et nytt tilbygg på opptil 15 kvm uten at det omfatter søknadsplikten såfremt det er minst 4 meter unna tomtegrensen. 1. mai 2021 kom det igjen nye regler som forenklet bygging på egen eiendom.

Hva kan man bygge uten nabovarsel?

Naboen må alltid varsle om bygging eller rivning av:
 • bygninger eller tilbygg hvor noen skal bo eller overnatte.
 • garasjer, boder og andre bygninger over 50 kvadratmeter.
 • tilbygg over 15 kvadratmeter.
 • påbygg uansett størrelse.

Hvor høy kan en terrasse være uten å søke?

Sjekk at terrassen eller tilbygget er unntatt søknadsplikt

Terrasse forbundet med bygning: Terrassen kan ha en høyde på inntil 1,0 meter fra eksisterende terreng, og kan ikke stikke lenger ut enn 4,0 meter fra bygningens yttervegg, også kalt fasadeliv.

Leave a Comment