Hvor mye tjener en partner i Deloitte?

Hva tjener en partner i Deloitte? Deloitte hadde i 2018 34 partnere med en gjennomsnittsinntekt på 2.444.716 kroner.

Hva er en senior advokat?

Når man har prosedert et visst antall sivile saker i retten, tatt et kurs på et 40-talls timer og bestått en prøve, kan man oppnå advokatstatus. Da er man på det andre trappetrinnet mot toppen hvor partnerne står. Etter en periode som advokat kan man bli forfremmet til senioradvokat.

Hvor mye tjener en forretningsadvokat?

Snittlønnen for alle advokater er 1,09 millioner kroner, ifølge Advokatforeningens ferske lønnsstatistikk. Kvinner tjener i snitt 80.000 kroner mindre enn menn.

Hvor mye tjener en partner i Deloitte? – Related Questions

Hva slags advokat er best betalt?

Topp ti inntekt
Ti på topp Firma Skatt
1. Thomas Sassan Farhang, f. 1979 Kvale 13 770 605
2. Erling Ueland, f. 1963 Schjødt 10 042 863
3. Dag Sigvart Kaada, f. 1973 Schjødt 9 035 446
4. Einar Caspersen, f. 1968 Schjødt 9 887 331

Hvilken type advokat tjener mest?

De eldste tjener mest
Disse 16 kvinnene er blant landets 200 best betalte advokater
1 BAHR 21.793.582
2 Thommessen 20.974.366
3 BAHR 19.757.380
4 Wiersholm 18.837.819

Hvor mye tjener en Bedriftsadvokat?

Der vil du se at det er stor forskjell på bedriftsadvokater ut i fra om de har jobbet lenge eller kort i arbeidslivet. Men der var gjennomsnittlig lønn for alle bedriftadvokater nesten 1.200.000 i året. I disse tallene ligger det veldig store variasjoner, som sagt.

Hvor mye tjener en advokat hver måned?

Der står det at medianlønnen (et slags gjennomsnitt, lønnen “på midten”) for advokater i 2019 var ca 681.000,- i året i statlig sektor og ca 799.000,- i privat sektor.

Hvor mye tjener en advokat i Time?

Snittlønnen for advokater som får lønnen gjennom en lønnsslipp – og ikke er hverken partnere eller selvstendig næringsdrivende – var i 2018 på 1.021.494 kroner, en økning på 2,64 prosent fra året før. Til sammenligning var snittlønnen for advokatfullmektiger på 655.759 kroner (+ 2,36 prosent).

Hva er de best betalte jobbene i Norge?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Hvilke jobber tjener over 1 million?

Yrke 2020 Endring
Handels- og skipsmeglere 1 487 760 -7,2 %
Ledere av olje- og gassutvinning mv. 1 301 880 2,2 %
Finansmeglere 1 159 320 8,2 %
Ledere av forsikring og finansvirksomhet 1 197 720 3,5 %

Hva er laveste lønn i Norge?

Minstelønn per time (fra 1.

For fagarbeidere: 189,39 kr [tidligere: 178,55 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For spesialarbeidere: 180,87 kr [tidligere: 170,53 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For hjelpearbeidere: 172,44 kr [tidligere: 162,60 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Hva er en normal lønn?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hvor mange tjener over 5 million i Norge?

5695 nordmenn hadde i 2019 en bruttoinntekt på 5 millioner eller mer. Av disse var 86 prosent menn. 1 av 10 tjener mellom 700.000 og 1 million, og bare 6 av 100 har en inntekt over én million.

Hvor mye skatt må man betale når man tjener 500 000?

Inntektsskatt kalkulator Norge

240 kr per time er hvor mye per år? Om du tjener 500,000 kr i året når du bor i Norge, vil du bli skattet 123,598 kr. Dette betyr at nettolønnen din vil bli 376,402 kr per år, eller 31,367 kr per måned. Din gjennomsnittlige skattesats er 24.7% og marginalskattesatsen din er 34.0%.

Hvor mye er en lærerlønn?

Det finnes det også offisielle tall på fra Norsk Lektorlag: Adjunkt med tilleggsutdanning: 556 900 kroner. Lektor: 590 200 kroner. Lektor med tilleggsutdanning: 608 900 kroner.

Hva tjener man som politi?

Gjennomsnittlig årslønn for politibetjenter i 100 % stilling ligger på omtrent 610 000 kroner i året, noe som tilsvarer nesten 51 000 kroner i måneden. Når man inkluderer gjennomsnittlig overtidsbetaling med grunnlønna ligger årlig gjennomsnittslønn for politibetjenter på 628 000 kroner.

Hvor mye tjener en sykepleier?

Sykepleiere hadde i 2020 høyest gjennomsnittlig årslønn (grunnlønn + tillegg) av alle grupper i kommunesektoren med 3-årig høyskoleutdanning, 570.200 kroner. I 2019 fikk stillingsgruppen med 3-årig høyskoleutdanning, hvor sykepleierne er den klart største gruppen, et spesielt lønnsløft.

Hvor mye tjener man som rektor?

Gjennomsnittslønn for stillinger i skole og barnehage
Stilling Kun grunnlønn Faste og variable tillegg
Ass.rektor/avdelingsleder 740,868 4,956
Rektor/virksomhetsleder 813,048 8,760
Barnehagelærer 501,780 4,968
Pedagogisk leder 534,948 10,020

Hva er timelønn til lærer?

Garantilønn for fagarbeider er for 2021–2022 på 363 700 per år, som gir en timelønn på 186,51, mens det samme for ufaglærte er 312 900 og 160,46.

Leave a Comment