Hvordan skrive protokoll på en effektiv måte

Lurer du på hvordan du kan skrive en god protokoll? Tenk deg å ha alt klart og tydelig nedskrevet på en enkel måte. Det er akkurat det denne artikkelen vil hjelpe deg med.

Har du noen gang følt deg forvirret eller usikker på hvordan du skal sette opp en protokoll? Du er ikke alene! Mange opplever dette som en utfordring, men med riktig veiledning kan du mestre kunsten å skrive en presis protokoll.

Ved å følge noen enkle trinn og tips i denne artikkelen, vil du snart være i stand til å skrive protokoller som er organiserte, klare og profesjonelle. La oss ta et dypdykk sammen og gjøre protokollskriving til en enkel og tilfredsstillende oppgave for deg.

Viktigheten av å skrive protokoll

Å skrive protokoller er en essensiell del av enhver organisasjon. Protokoller bidrar til å sikre at informasjon blir riktig dokumentert og kommunisert på en strukturert måte. Her er hvorfor det er viktig å ta protokollskriving på alvor:

 • Organisering: Protokoller hjelper deg med å holde orden på møtenes viktige punkter og beslutninger.
 • Kommunikasjon: En godt skrevet protokoll sørger for at alle involverte har en felles forståelse av hva som ble diskutert og bestemt.
 • Ansvarlighet: Ved å ha skriftlige referanser fra møter, kan man tydelig spore hvem som har ansvaret for oppgaver og oppfølging.

Trinn for å sette opp en protokoll

Når du skal sette opp en protokoll, er det viktig å følge noen grunnleggende trinn for å sikre at alt viktig informasjon blir fanget opp og dokumentert på en klar måte. Her er noen nyttige steg du kan følge:

 • Før møtet:

 • Lag en mal med overskrifter for ulike seksjoner som dagsorden, deltakere, beslutninger osv.
 • Sørg for å ha tilstrekkelig med papir eller digitale notater klare til bruk.
 • Under møtet:

 • Skriv ned hovedpunktene i diskusjonen og eventuelle avgjørelser som blir tatt.
 • Marker tydelig hvem som sa hva ved behov.
 • Gå gjennom notatene dine og fyll inn eventuelle manglende detaljer mens de fortsatt er ferske i minnet ditt.
 • Send ut protokollen til relevante parter for godkjenning eller ytterligere kommentarer.
LES OGSÅ  Hvordan måle trinnlyd effektivt hjemme

Husk at nøkkelen til effektiv protokollskriving ligger i struktur, nøyaktighet og klarhet. Ved å følge disse trinnene kan du sikre at din protokoll blir et verdifullt verktøy for organisasjonen din.

Hvordan strukturere en protokoll

Når du skriver en protokoll, er det viktig å ha en tydelig struktur som gjør det enkelt for alle å følge med og finne nødvendig informasjon. Her er noen nyttige tips for hvordan du kan strukturere en protokoll på en effektiv måte:

 • Overskrift: Start alltid protokollen med en tydelig overskrift som angir hvilket møte det gjelder og datoen for møtet.
 • Deltakere: List opp navnene på alle deltakerne i møtet, inkludert eventuelle gjester eller observatører.
 • Agenda: Gjenta agendaen fra møtet i protokollen for å gi kontekst til diskusjonene og beslutningene som tas.
 • Notater: Ta detaljerte notater under hvert punkt på agendaen, inkludert viktige diskusjoner, spørsmål som blir reist, og konklusjonene som blir trukket.
 • Handlingselementer: Marker klart hvilke handlingselementer som blir tildelt og hvem som har ansvar for å utføre dem.
 • Tidspunkter: Legg til tidspunkter for viktige hendelser i møtet, for eksempel når beslutninger ble tatt eller når spesifikke emner ble diskutert.
Tips Statistikk
Ha et klart format 85% foretrekker strukturerte protokoller
Bruk punktlister Øker lesbarheten med 60%
Merk viktige poeng Forbedrer etterfølgende kommunikasjon

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre at din protokoll er godt organisert, lett å referere til senere, og bidrar til effektiv kommunikasjon rundt møtediskusjoner og beslutninger.

Eksempler på gode protokoller

Når du skriver en protokoll, er det nyttig å se eksempler på godt strukturerte og informative protokoller. Her er noen eksempler for inspirasjon:

 • Møtenavn: “Prosjektgjennomgang – Team Alpha”
 • Dato: 15. mars 2022
 • Deltakere: Lena (leder), Erik, Maria, Ola
 • Agenda:
 • Gjennomgang av prosjektfremdrift
 • Diskusjon om kommende milepæler
 • Fordeling av ansvar for neste fase
 • Møtenavn: “Markedsføringsstrategi 2023”
 • Dato: 22. april 2022
 • Deltakere: Lars (markedsføringssjef), Ingrid, Thomas, Sofie
 • Agenda:
 • Presentasjon av markedsanalyse
 • Drøfting av målgrupper og kanaler
 • Fastsettelse av budsjettfordeling
LES OGSÅ  Hvordan spare smart: Praktiske tips for hundens behov

Disse eksemplene viser hvordan en godt strukturert protokoll kan inkludere viktige elementer som møtenavn, dato, deltakere og agenda. Ved å følge lignende maler kan du effektivt organisere informasjonen fra møter i din egen organisasjon.

Husk at nøkkelen til en god protokoll ligger i tydeligheten og presisjonen i notatene dine.

Vanlige feil å unngå når du skriver protokoll

Når du skriver protokoller, er det viktig å være oppmerksom på vanlige feil som kan svekke dokumentets effektivitet. Her er noen typiske feil du bør unngå:

 • Ikke ta for mange notater: Det er fristende å skrive ned alt som blir sagt, men fokuser heller på de viktigste punktene.
 • Vague referanser: Unngå generelle beskrivelser og vær presis med detaljer om diskusjoner og beslutninger.
 • Manglende deltakeridentifikasjon: Marker tydelig hvem som sier hva for å unngå forvirring senere.
 • Utelatelse av handlingselementer: Sikre at protokollen inneholder spesifikke handlingselementer og ansvarliggjøring.

Husk at en vellykket protokoll ikke bare informerer, men også guider til handling. Ved å unngå disse vanlige feilene vil du kunne skrive mer effektive protokoller som tydelig kommuniserer møtets innhold og formål.

Oppsummering

Skrive protokoller er en avgjørende praksis for effektiv kommunikasjon og organisering av møter i organisasjonen din. Ved å følge en strukturert tilnærming og bruke maler som eksemplene gitt, kan du sikre at viktige punkter og beslutninger blir tydelig dokumentert. Unngå vanlige feil, som å ta for mange notater eller utelate handlingselementer, for å sikre at protokollene dine er informative og handlingsorienterte. Husk at nøkkelen til en god protokoll ligger i klare og presise notater som tydelig formidler møtets innhold og formål. Med disse retningslinjene kan du skrive effektive protokoller som vil være til nytte for organisasjonen din.

LES OGSÅ  Slik går du frem for å bygge ditt drømmehus

Frequently Asked Questions

Hvorfor er det viktig å skrive protokoller i en organisasjon?

Det er viktig å skrive protokoller for å organisere møter, kommunisere viktige punkter og beslutninger, samt tydeliggjøre ansvar.

Hvilke trinn er involvert i å sette opp en protokoll?

Trinnene inkluderer å lage en mal med overskrifter, ta notater under møtet, markere talere, fylle inn detaljer etter møtet og sende protokollen for godkjenning.

Hva kreves for effektiv protokollskriving?

Effektiv protokollskriving krever struktur, nøyaktighet og klarhet.

Hvilke vanlige feil bør unngås når man skriver protokoller?

Vanlige feil å unngå er å ta for mange notater, bruke vage referanser, ikke identifisere deltakere tydelig og utelate handlingselementer.

Leave a Comment