Er det ulovlig med skjøteledning?

Skjøteledning i seg selv er ikke ulovlig på permanente installasjoner, sier Grav. – Så lenge man bruker en skjøteledning rett i kontakten, og utstyret er maks 1000 watt til sammen, ser vi ikke at dette medfører noen bestemt fare, sier han. Vær oppmerksom på elektriske apparater som krever mye strøm.

Hvor mange watt tåler en vanlig skjøteledning?

– En god tommelfingerregel er at produkter som bruker mer enn 1000 watt ikke skal kobles via skjøteledning. Årsaken er at stor belastning over tid kan føre til varmgang og dette igjen kan føre til brann, sier leder for forebyggende avdeling Svein Pedersen ved Brannvesenet region Lillehammer.

Hvor lang skjøteledning kan jeg ha?

Blir skjøteledningen for lang, vil ikke sikringen gå ved kortslutning. Dette kan føre til at ledningen smelter og at det oppstår brann, sier seksjonssjef Jon Eirik Holst i DSB. Ifølge Holst bør ikke en skjøteledning være lengre enn 25 meter. Dessuten bør den gjerne ha et tverrsnitt på 2,5 mm2.

Er det ulovlig med skjøteledning? – Related Questions

Kan man legge trekkerør selv?

Lovlig nei, det er det ikke. Ikke helt uvanlig å godta det, men det er en del av det elektriske anlegget og skal gjøres av fagfolk.

Er det farlig å lade elbil med skjøteledning?

Elbil – lading og sikkerhet

Det er fristende å bruke skjøteledning dersom ladekabel er for kort eller om kontakten ikke passer men det kan øke faren for elektrisk sjokk og brann ved isolasjonsskade, kortslutning og overbelastning.

Hvor mange skjøteledninger kan man koble sammen?

Ikke legg flere skjøteledninger etter hverandre. Seriekobling kan øke temperaturen som igjen kan få kontakten til å smelte. Apparater som for eksempel panelovner og hvitevarer trekker mye strøm og kan føre til at skjøteledningen blir varm, og sannsynligheten for at det kan ta fyr blir større.

Hva skal man passe på ved bruk av skjøteledninger?

Sørg for at skjøteledningen er hel og fri for skader. Pass på at ledningen ikke kommer i klem. Bruk en ledning som er passe lang – unngå ledningskveiler og seriekobling. Unngå bruk av skjøteledning på apparater som bruker mye strøm.

Kan man ha kjøleskap i skjøteledning?

Aldri bruk skjøteledning

Mange velger å ha et lite kjøleskap enten som et kaldt oppbevaringssted for mat og drikke på jobb, eller som alternativ til kjøleskap i ulike etasjer hjemme. Kjøleskapene er små, og det kan være fristende å plassere dem hvor du vil – ved hjelp av en skjøteledning.

Hvor dypt må man grave ned strømledning?

Grøften skal være minimum 60 cm dyp. På dyrket mark og under vei skal dybden være minimum 120 cm. Grøften skal graves i full dybde helt frem til tilkoblingspunkt i begge ender.

Er det lov å grave på egen tomt?

Du kan grave på privat tomt hvis du ikke graver nærmere vegen enn 3 meter. Graving nærmere veg enn 3 meter må utføres av en godkjent entreprenør som må søke om gravetillatelse og tillatelse til skilting og sikring.

Kan man grave på egen eiendom?

I de fleste kommuner trenger du ikke søke kommunen om tillatelse til å grave på egen tomt. Noen kommuner har generell gravesøknadsplikt, og hvis din kommune har en slik løsning må du sende en gravesøknad også ved graving på egen tomt. Det betyr at du må levere en gravesøknad selv om du bare skal grave i privat grunn.

Er kabelpåvisning gratis?

Alle som skal grave eller utføre annet arbeid i bakken er forpliktet til å få utført en kabelpåvisning før arbeidet starter. Kabelpåvisning er gratis.

Når må man ha kabelpåvisning?

Ved graving i privat grunn, er det ofte nok å be om kabelpåvisning. Merk imidlertid følgende: “Ved å bestille informasjon om ledningsnett / påvisning blir du registrert som ansvarlig for gravearbeidet. Ved en eventuell skade på ledningsnettet, kan du bli holdt ansvarlig.

Hvor mye koster kabelpåvisning?

Kabelpåvisning er GRATIS. Ved anleggsarbeid utgjør kabler i bakken en risiko.

Hvordan legge kabel i jord?

Kabel lagt i jorden skal legges tilstrekkelig dypt slik at de ikke skades av landbruksmaskiner eller lignende. Hvor kabler i jorden føres opp i det fri, skal kabelen beskyttes med profiljern eller lignende til en høyde av min. 1,5 m over bakken. Kablene skal merkes med merkebånd.

Hvor dypt må Jordingskabel ligge?

«Ring-jord» – Man graver ned en jordingskabel som ligger rundt hele bygningen. Denne skal ligge fra 0,5-1m ned i bakken.

Kan man legge PR kabel skjult?

Om du fester en kabel inne i veggen så det ikke er mulig å trekke den ut, er dette soleklart ulovlig! Spiller ingen rolle om det går an å skifte den eller ikke, pfxp kan legges uten rør, og pr kan legges uten rør om produsenten går god for det.

Hvor dypt skal inntakskabel ligge?

Det er i utgangspunktet netteier som stiller krav til forlegging av inntakskabelen. Kabelen bør 50cm ned. Der hvor kabelen krysser bilvei bør du få kabelen mot 70cm ned i bakken.

Hvordan få mer strøm inn i huset?

Dersom det er behov for mer strøm inn til huset må du engasjere en godkjent elektroinstallatør for å utføre arbeidene. Din elektroinstallatør kontakter Elvia med forespørsel om ønsket tiltak og endring av kapasitet inn til huset/sikring.

Leave a Comment