Skal man komprimere Settesand?

Settesanden (0-8mm støpesand /knust masse eller tilsvarende) legges ut med ca. 2 cm overhøyde og komprimeres godt. Settelag som skal bli 4 cm etter komprimering legges altså ut i tykkelse 6 cm.

Hva slags sand til belegningsstein?

Under belegningssteinen skal det være et ca 30 mm tykt settesandlag. I bunnen må det ligge et bærelag av 150-300 mm av pukk eller grus.

Hvor mye Settesand pr kvm?

Forventet forbruk av fugesand er ca. 1 sekk 25kg. pr. 10 m² for belegningsstein og 15-20 m² for heller.

Skal man komprimere Settesand? – Related Questions

Skal man vanne fugesand?

Det er fugesand som du skal vanne etter at du har lagt den – da herder den og blir hard, samtidig som den forblir fleksibel nok til at den ikke sprekker opp ved frost. Når det regner får den gummiaktig konsistens.

Hva slags grus på gårdsplass?

Vi anbefaler 8/11 eller 11/16 til gårdsplass. Oppbygning under disse fraksjonene må bestå av drenerende og bærende materialer, som for eksemppel 22/63. Det er viktig med geotekstilduk for å hindre ugress. Selv med disse drenerende massene anbefaler vi fall vekk fra bygninger og inngang.

Hvordan legge ut fugesand?

Fugesanden feies diagonalt ned i fugene – slik blir de enklest fylt opp. Når du har lagt en terrasse eller en innkjørsel, er det fugesand du skal feie ned mellom steinene.

Hvordan legge heller?

Beleggingstein og heller legges på et stabilt underlag avrettet med 5-10 cm sand. Vann og komprimer sanden ved å tråkke til eller bruke vibratorplate. Legg ut tynne lekter i riktig høyde og med riktig fall, og fjern overflødig sand med et rett bord som trekkes på tvers av lirene.

Hva er Maskinsand?

Sand (maskinsand) er fine fraksjoner som 0/2, 0/4 og 0/8 mm. Materialet passer fint til hellelegging eller justering og herding av kjørebaner, gangveier, innkjørsler, fotballbaner og liknende dekker.

Hvordan legge betongstein?

Skal du legge belegningsstein i en innkjørsel, må du grave ut enda mer, hele 30 – 40 cm. Alt du graver ut skal erstattes av pukk og grus. Massene må være drenerende og du må komprimere dem godt. Legg et jevnt lag (2-3 cm) med fin grus (størrelse 2-5 mm) øverst for å jevne ut små variasjoner og ujevnheter.

Hva er fugesand?

Fast fugesand (fuktig)

HVA: Kvartssand og bindemidler, som danner en fast, elastisk fuge. Kjøpes typisk oppfuktet og feies ned i fugene på en våt belegning. Finnes i kornstørrelser fra 1 til 1,5 mm, og helt opptil 4 mm.

Er det vanskelig å legge belegningsstein?

Å legge belegningsstein er ikke så vanskelig, men du må ha litt tålmodighet og være nøyaktig. Det er avgjørende at grunnarbeidet gjøres på riktig måte. Belegningsstein i hagen og oppkjørselen ser fint ut og krever lite vedlikehold. Planlegger du oppgraderinger i uterommet, er stein et godt alternativ til platting.

Hvor mye fugesand pr m2?

Standard fugesand 0-1mm til fuging av belegningsstein og heller. Forbruk: 1 sekk (25 kg) pr. ca. 10m² belegningsstein og pr.

Hvordan hindre ugress mellom heller?

Solid beskyttelse mot ugress og maur

Den smarteste løsningen er å bruke ugresshemmende fugesand, som består av kvartssand med naturlig høy ph-verdi. Den kan du bruke på både nye og eldre belegningssteiner av betong eller naturstein.

Hva koster det å legge brostein i oppkjørsel?

Pris ca 650 kr pr m2.

Hvor mye koster det å få lagt brostein?

Granitt brostein koster fort 500-700 kr pr kvadratmeter. Kanskje enda mer, avhengig av type.

Hva koster det å legge asfalt på gårdsplassen?

Prisen for legging av asfalt er mellom 180 og 600 kroner/kvm. Vanlig oppstartskostnad og asfaltering av inntil 20 m2 ligger på rundt 10.000 kroner.

Hvordan legge grus i innkjørsel?

Velger du en enklere løsning, kan du starte med å skrape av så mye jord du kan, orker, gidder eller har råd til. Deretter kan du legge ut en markduk, forankre den i leiren under, og fylle på med noen kubikk pukk og litt grus/singel. Det er gjort på noen timer, og det koster ikke all verdens mange kroner.

Hvor mange brostein pr m2?

Brostein i rustikk utførelse, produsert av portugisisk granitt.

Spør om pris ved større volum!

Materiale Portugisisk granitt
Antall stein per m² ca 80
Vekt per m² (kg) ca 200
Vekt per stk (kg) ca 2,3

Hvordan legger man brostein?

Legge brostein i granitt
  1. GRAV UT: Du skal ned til det som kalles faste masser. Minst 10 centimeter.
  2. KOMPRIMERE: Sanden kaomprimerer du med en platevibrator eller stamper.
  3. FØLG SNORA: Steinene skal følge snora, i gjennomsnitt.
  4. JEVN OVERFLATE: Når steinen er ferdig satt skal du gå på med stamperen en gang til.

Leave a Comment