Når åpner NAV-kontoret?

Når åpner NAV-kontoret?
Åpningstider

Mandag
12:00 – 14:00
Åpent for avtalte møter fra 08.30 til 15.00

Onsdag
12:00 – 14:00
Åpent for avtalte møter fra 08.30 til 15.00

Torsdag
12:00 – 14:00
Åpent for avtalte møter fra 08.30 til 15.00

Fredag
12:00 – 14:00
Åpent for avtalte møter fra 08.30 til 15.00

1 more row

Hvor lang tid tar det før NAV utbetaler sykepenger?

Hvor lang tid tar det før NAV utbetaler sykepenger? Vanligvis får du sykepenger fra dag 17. For sykefravær som skyldes korona, får du sykepenger fra dag 6. Reglene gjelder for de som har første sykefraværsdag fra og med 1. desember 2021, og reglene varer ut juni 2022.

Når er det skattefri måned NAV?

Når er det skattefri måned NAV? Skattetrekk i juni og desember Hvis du har lagt inn et frivillig skattetrekk på ytelsen din vil dette bli trukket også i juni og desember, med mindre du melder ifra om at det skal stoppes. Hvis du betaler Svalbardskatt eller kildeskatt, er det ordinært skattetrekk i juni og desember.

Hvordan formulere en søknad?

Hvordan formulere en søknad?
Hvilke elementer må være med i en søknad?

Overskrift.
Hvem du er (begynn gjerne med utdanningen din, dersom den er mest relevant), og kort hvorfor du søker på stillingen (motivasjon).
Din kompetanse, arbeidserfaring og annen relevant erfaring.
Dine egenskaper og hvorfor du er personlig egnet for den konkrete stillingen.

Hvor mye far man i barnebidrag fra NAV?

Hvor mye far man i barnebidrag fra NAV? Når NAV fastsetter bidraget, vurderer vi hvor mye den bidragspliktige kan betale i barnebidrag, og samtidig ha nok penger igjen til å forsørge seg selv og egne barn i husstanden. Størrelsen på bidraget er begrenset: Den bidragspliktige skal ikke betale mer enn 5/6, eller 83,3 prosent, av underholdskostnaden til barnet.

Hvor lang behandlingstid på sykepenger?

Hvor lang behandlingstid på sykepenger? Etter at vi har mottatt inntektsopplysninger fra arbeidsgiverne, må de fleste regne med å vente minst fire uker før sykepenger utbetales. En del saker kan også ta en god del lengre tid enn fire uker. Dette gjelder for eksempel hvis du har flere arbeidsgivere eller er ansatt i eget AS.

Hvor mye er nødhjelp fra NAV?

Hvor mye er nødhjelp fra NAV?
Kontakt sosialkontoret (NAV).Angående dette, hvor mye er stønad til livsopphold?

Husholdning
Per mnd

Enslige
6 450

Ektepar/samboere
10 800

Person i bofellesskap
5 400

Barn 0-5 år
2 850

Kan NAV dekke kurs?

Kan NAV dekke kurs? NAV gir støtte til opplæringstiltak for deg som trenger kvalifisering for å kunne få ny jobb eller beholde den jobben du har. For å få støtte fra NAV er det viktig at du velger kurs og sertifiseringer som er etterspurt i markedet slik at prognosene for å få jobb er gode.

Hvor mye penger far man når man er gravid?

Hvor mye penger far man når man er gravid? Svangerskapspenger beregnes ut fra inntekten din. Du kan få utbetalt svangerskapspenger opp til seks ganger grunnbeløpet. Er du arbeidstaker regnes svangerskapspengene dine vanligvis ut fra gjennomsnittet av inntekten du har hatt i de 3 siste kalendermånedene før du får svangerskapspenger.