Når åpner NAV-kontoret?

Åpningstider
Mandag 12:00 – 14:00 Åpent for avtalte møter fra 08.30 til 15.00
Onsdag 12:00 – 14:00 Åpent for avtalte møter fra 08.30 til 15.00
Torsdag 12:00 – 14:00 Åpent for avtalte møter fra 08.30 til 15.00
Fredag 12:00 – 14:00 Åpent for avtalte møter fra 08.30 til 15.00

1 more row

Kan man velge NAV-kontor?

Dersom det er fleire Navkontor i ein kommune, slik som i Bergen, er det kommunen som bestemmer kva Navkontor som skal behandle sosialhjelpssøknadene og kva Navkontor som skal gi sosialfagleg oppfølging. I slike tilfelle er det kommunen som avgjer søknader om bytte av Navkontor, og ikkje Statsforvaltaren.

Hvordan kan jeg bestille time hos NAV?

Hvordan foregår et møte med NAV? Du kan ta kontakt med NAV-kontoret ditt og be om et møte med en veileder. Du trenger ikke allerede å være i en vanskelig situasjon for å en samtale. Du trenger heller ikke å ha rett på pengestøtte fra NAV for å en samtale.

Hvilke oppgaver har et NAV-kontor?

Ut over dette har NAV-kontorene i oppgave å gi deg nødvendig økonomisk rådgivning. For de som mangler bolig eller har en ustabil bosituasjon har NAV-kontorene i oppgave å bistå slik at du er sikret et sted å overnatte, og NAVkontoret kan også bistå med råd og veiledning når det gjelder din boligsituasjon.

Når åpner NAV-kontoret? – Related Questions

Hva har jeg krav på fra NAV?

Her finner du en oversikt over NAVs tjenester og ytelser.
  • Dagpenger hvis du er arbeidsledig eller permittert.
  • Sykepenger.
  • Familieytelser.
  • Økonomisk stønad (sosialhjelp)
  • Opplysning, råd og veiledning.
  • Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
  • Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.
  • Midlertidig botilbud (nødsituasjon)

Hvor mange ansatte er det i NAV?

NAV eller Arbeids- og velferdsforvaltninga har om lag 22 000 medarbeidarar. Av desse er om lag 15 500 tilsette i staten, Arbeids- og velferdsetaten, og om lag 6 500 er tilsette i kommunane. På NAV-kontora arbeider statleg og kommunalt tilsette saman om å finne gode løysingar for brukarane.

Hva tjener en ansatt i NAV?

Den gjennomsnittlige lønnen for en veileder eller rådgiver i NAV er på omtrent 493 000 kroner i året. Hvis man har en mastergrad kan man regne med alt fra 50 til 100 000 kroner ekstra i året. Det er altså ganske grei lønn i forhold til hvor lang utdanning som kreves.

Når kommer lønn fra NAV?

Vanligvis utbetales pensjon og trygd fra Nav rundt den 20. i hver måned.

Hva er NAV sin jobb?

NAV-kontorets hovedoppgave er å følge opp og yte bistand til brukere som trenger ekstra bistand for å komme i arbeid eller aktivitet. Kontoret bistår alle typer arbeidssøkere.

Hvor mange er det som går på NAV?

I alt var det 1,5 millioner personer bosatt i Norge som i løpet av 2021 mottok en ytelse til livsopphold, noe som utgjør mer enn 4 av 10 (44 %) av befolkningen i alderen 18–66 år.

Er NAV kommunalt eller statlig?

Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) består av både kommunale og statlige tjenester. Partnerskapet mellom kommune og stat er et av hovedgrepene i NAV-reformen, som skal gi brukerne én dør inn til de offentlige velferdstjenestene.

Hvem er leder i NAV?

Hans Christian Holte (55) er ny Nav-direktør.

Hvordan det er å jobbe i NAV?

NAV består av kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av mangfold, involvering, åpenhet og tillit. Arbeidsmiljøet er viktig fordi vi vet at det er krevende å stå i møte med brukere i vanskelige livssituasjoner.

Hvor mye tjener en leder i NAV?

Lønn fra kr. 830.00-860.000, men høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte kandidater. Ved statlig tilsetting, tilsettes det i kode 1211 seksjonssjef ltr.

Hva tjener en avdelingsleder i NAV?

Statlig ansettelse med lønn etter statens lønnsregulativ avdelingsdirektør i kode 1060 lønnstrinn 82 til 87, kr 873 400 til 1 007 100 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Hvor mye tjener man som saksbehandler?

Derav, hvor mye tjener nav?
Dato og år Grunnbeløp per år Omregnings- faktor
1.5.2021 106 399 kr 1,049807
1.5.2020 101 351 kr 1,014951
1.5.2019 99 858 kr 1,030707
1.5.2018 96 883 kr 1,034699

Leave a Comment