Hvordan lever jødene i Norge i dag?

Hvordan lever jødene i Norge i dag? Jødene i dag Det er to jødiske trossamfunn, i Oslo og i Trondheim. Over halvparten av jødene som bor her er medlemmer av trossamfunnene. Mindre grupper og enkeltfamilier bor rundt i landet. Noen er tilknyttet mindre jødiske felleskap, og relativt mange er ikke tilsluttet noen menighet i det hele tatt.

Kan hasj bli lovlig i Norge?

Kan hasj bli lovlig i Norge? Nei, per dags dato er det kun medisinsk bruk av cannabis/cannabisprodukter som er lovlig i Norge. Det betyr at all bruk uten resept er ulovlig og straffbar.

Hvordan kan man jobbe frivillig i Norge?

Hvordan kan man jobbe frivillig i Norge? Det er mange måter å være frivillig på! I Norge er det veldig vanlig at folk stiller opp og gjør en frivillig innsats for en organisasjon, et lag, en forening etter på et arrangement. Faktisk er som regel over 60 % av de voksne frivillig en eller flere ganger i løpet av året.

Hvordan søke jobb i Norge fra utlandet?

Hvordan søke jobb i Norge fra utlandet? Hvis du er fra et land utenfor EU/EØS og ønsker å arbeide i Norge, må du ha en oppholdstillatelse. Hvis du ikke allerede har en oppholdstillatelse, må du søke om en oppholdstillatelse for arbeid. Tidligere ble dette kalt en arbeidstillatelse.

Hva kan Norge gjøre for klimaet?

Hva kan Norge gjøre for klimaet? Norge har under Parisavtalen tatt på seg en forpliktelse til å redusere utslippene av klimagasser med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent i 2030 sammenlignet med nivået i 1990. Norge har meldt inn et forsterket klimamål under Parisavtalen. Regjeringen ønsker å oppfylle det forsterkede målet sammen med EU.