Hvordan var situasjonen i Norge i 1814?

Hvordan var situasjonen i Norge i 1814? I 1814 fikk Norge egen grunnlov og gikk fra å være en del av den dansk-norske «helstat» til en union med Sverige. I den nye unionen fikk Norge status som en egen stat, men hadde felles konge med Sverige. Før 1814 hadde Norge vært knyttet sammen med Danmark siden 1380.

Hva skjer hvis Norge går tom for olje?

Hva skjer hvis Norge går tom for olje? Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass har beregnet at en stans i oljevirksomheten (fra 2020) for Norges del vil bety om lag 140 milliarder kroner mindre i årlige skatteinntekter til staten. De har også beregnet at ca 300 000 ansatte i og rundt næringen mister arbeidet her til lands.

Hva gir økonomisk vekst i Norge?

Hva gir økonomisk vekst i Norge? Moderne økonomisk vekst henger nært sammen med en kraftig økning i befolkningstallet over samme periode og med en betydelig økning i levestandard, men også med store endringer i menneskenes naturlige miljø, slik som blant annet forurensning og klimaendringer.

Hva gjør Norge med oljen?

Hva gjør Norge med oljen? Norge har de seneste årene dekket mellom 20 og 25 prosent av det totale gassforbruket i EU og Storbritannia. Nesten all olje og gass som produseres i Norge eksporteres, og eksportverdien utgjør over halvparten av samlet norsk vareeksport. Dette gjør olje og gass til Norges desidert viktigste eksportvarer.

Hvordan er forholdet mellom Norge og EU?

Hvordan er forholdet mellom Norge og EU? Norge er ikke medlem av EU, men påvirkes i stor grad av EUs politikk, særlig som følge av EØS-avtalen. Europaflagget. Norsk utenrikspolitikk er i utgangspunktet regjeringens prerogativ, altså dens ansvarsområde, men Stortinget har over tid blitt en sentral aktør i EU/EØS-arbeidet.

Hvordan kristen er Norge?

Hvordan kristen er Norge? I dag er det ingen statsreligion i Norge. Litt mer enn 70 prosent av den norske befolkningen tilhører Den norske kirke, som praktiserer luthersk-protestantisk kristendom. Dermed er de fleste nordmenn kristne protestanter. Omtrent 2,5 prosent av de kristne i Norge tilhører Den katolske kirke og kalles katolikker.

Hva gjøre Norge for å bidra til bærekraftig utvikling?

Hva gjøre Norge for å bidra til bærekraftig utvikling? Norge skal bidra aktivt til samarbeid mellom landene på miljøområdet og fremme internasjonal virkemiddelbruk som kvotesystemer og teknologisk samarbeid. Tema som bistand, handel med utviklingsland og klimagassutslipp må ses i lys av en globalt bærekraftig utvikling.

Er pelsdyroppdrett lovlig i Norge?

Er pelsdyroppdrett lovlig i Norge? I dag, torsdag 13. juni, har Stortinget stemt over loven om forbud mot pelsdyroppdrett, og dyrene vant. – Dette er en seier for alle som på forskjellige måter har jobbet for å stanse dyremishandlingen som foregår i pelsdyroppdrett.

Hvordan få arbeidsvisum i Norge?

Hvordan få arbeidsvisum i Norge? Hvis du ønsker å komme til Norge for å arbeide, trenger du en oppholdstillatelse. Som regel må du skaffe deg en jobb først. Hvilken oppholdstillatelse du skal søke om, er avhengig av hvilken kompetanse du har og hvilken jobb du skal gjøre i Norge. Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.