Når på året kan man pode?

Podekvisten tas i februar-mars og må være fra siste sommers vekst og fra et friskt tre. Podekvist kan tas fra et tre du har i hagen selv, fra andre eplehager eller fra kvistbanker. Podekvist lagres innpakket i vått avispapir med plast rundt i kjøleskap eller enda bedre, nedgravd i snøen, til podingen gjøres i april.

Hva er en grunnstamme?

Grunnstammer er planter hvor andre, mer verdifulle planter av samme eller nærstående arter podes inn. Grunnstammer brukes blant annet for frukttrær, syriner og roser. Grunnstammene kan være frøformerte (frøstammer) eller vegetativt formerte. De sistnevnte er jevnere i vekst, ofte også mer svaktvoksende.

Hva betyr poding?

Poding er sammenkobling av plantevev fra to forskjellige planter.

Når på året kan man pode? – Related Questions

Kan man pode pære på eple?

Pode så mange sorter du vil

Du kan selv pode inn så mange sorter du vil på treet ditt, og det fungerer på alle typer frukttrær, så lenge du poder innen samme slekt. Det vil si at du må pode epleeple, pærepære, og så videre.

Hvorfor pode et tre?

Poding blir brukt i formering av frukttrær, roser, syriner, og vinstokker. Poding brukt brukt i sortsvalg av arter med spesielle egenskaper, til regulering av størrelse på frukttrær, eller for å oppformere sorter som er utsatt for rotpatogener for eksempel rotlus på vinstokker.

Kan epletrær stå alene?

Skal du bare ha ett tre, bør du vurdere om du skal kjøpe et «familietre», det vil si et tre der flere sorter er podet i samme tre. Disse vil pollinere seg selv, og kan dermed stå alene. Ellers trives epletrær best med selskap av andre epletrær for pollineringens skyld.

Hvor stor avstand mellom epletrær?

Epletrær er blitt mer og mer populære å bruke som «hekk». Man planter trærne med 2-3m avstand på rekke og vil bli en åpen hekk med epler. Man kan holde trærne i den høyden man måtte ønske. Her kan man mikse flere sorter sammen.

Hvor stort hull til epletre?

Når du skal plante et epletre tar du det ut av plastpotten og dypper hele jordklumpen med røtter i vann. Fyll en bøtte med vann og la rotklumpen suge til seg vann i fem til ti minutter. Deretter graver du et stort hull til treet ditt. Hullet bør være dobbelt så stort som potten treet kom i.

Hvordan pode roser?

Det er vanlig å pode feks frukttrær, mens man okulerer roser. Okulasjonspungtet (ofte feilaktig kaldt podestedet) må alltid under bakken da planten ellers har lett for å fryse i stykker om vinteren. 10 cm jord over pungtet er tommelfingerregelen. Har du ikke det er det sansynlig at rosen dør for deg om vinteren.

Hvordan pode bjørk?

Formering av vanlig bjørk

Stiklinger: Mykvedstiklinger fra midt på våren til tidlig sommer. Gjødsle godt etter rotdannelse slik at de får tilstrekkelig vekst før vinteren. Poding: Pisk eller sidesammenføyning. De fleste typer bjørk kan podes på grunnstamme av hengebjørk, men noen typer er inkompatible.

Hvordan ta avlegger av et tre?

Slik tar du halvmodne stiklinger:
 1. Riv av et sideskudd med hæl, i denne lille biten av selve kvisten sitter det hormoner som gjør at rotningen går fortere.
 2. Klipp av eventuell bark som følger med.
 3. Klipp av den myke toppen på stiklingen.
 4. Ta av de nederste bladene, der stiklingen skal være nede i jorden.

Hvor gammelt er et tre?

Trær kan bli over 100 meter høye og tidvis bli over 1 000 år gamle. I Norge kan gran bli 50 m høy og eik kan bli 1 000 år gammel. Normalt dør trærne lenge før de når slik høyde og alder. De vanligste årsakene til at trær dør er soppangrep, insektangrep og stormfelling.

Hva slags tresort er det mest av i Norge?

Trærnes ti på topp – i antall
 • Bjørk: 4,9 milliarder.
 • Gran: 3,2 milliarder.
 • Furu: 1,5 milliarder.
 • Gråor: 392 millioner.
 • Rogn: 327 millioner.
 • Selje: 152 millioner.
 • Osp: 121 millioner.
 • Hassel: 102 millioner.

Hvilke trær lever lengst?

Furutre blir normalt eldre enn grantre, og kan fint nå en alder av over 700 år. Det er vel likevel eiketrærne som ofte holder ut lengst. Det er flere eldgamle eiketrær i Norge, og noen av dem antas å være 900 til 1000 år gamle.

Hvilket tre blir eldst?

Kjempetrærne i California er de eldste stammene vi kjenner til, de kan bli 5000–6000 år gamle. Men granen vår har eldre røtter, fra dem vokser det opp nye, genetisk identiske stammer.

Hva er det eldste landet i verden?

San Marino, offisielt Republikken San Marino (italiensk: Repubblica di San Marino) er den eldste republikken i verden, med en historie som strekker seg helt tilbake til år 301 e.Kr.

Hvor gammel er den gamleste i verden?

Så langt er offisiell rekord for menneskeheten 122 år. Så gammel ble franske Jeanne Calment, som døde i 1997. Hun ble tre år eldre enn kvinnen som har levd nest lengst, amerikanske Sarah Kneuss. Hun var 119 da hun døde i 1999.

Når ble verdens eldste person født?

Dokumentert alder
Nr Navn Født
1 Jeanne Louise Calment 1875-02-2121. februar 1875
2 Kane Tanaka 1903-01-022. januar 1903
3 Sarah Knauss 1880-09-2424. september 1880
4 Lucile Randon 1904-02-1111. februar 1904

Hvor mange er over 105 år i Norge?

Antallet som er 90 eller eldre øker og vil utgjøre mer enn dobbelt så mange i 2040 som i dag, og hele fire ganger flere i 2060. I januar 2019 er det registrert 68 nordmenn som er 105 år eller eldre.

Leave a Comment