Når må man fornye oppholdstillatelse?

Når oppholdstillatelsen din går ut, du søke om ny oppholdstillatelse for å kunne få nytt oppholdskort. Hvis du har permanent oppholdstillatelse er kortet gyldig i to år. Hvis du har varig oppholdsrett er kortet gyldig i ti år. Du bestille nytt kort i god tid før det gamle kortet går ut.

Hva skal til for å miste oppholdstillatelse?

Du kan miste den permanente oppholdstillatelsen din hvis du oppholder deg for lenge i utlandet.
  • Du kan ikke oppholde deg i utlandet sammenhengende i to år eller mer.
  • Du kan ikke ha flere opphold som til sammen utgjør to år eller mer i løpet av en fireårsperiode.

Hvordan kan jeg fornye oppholdstillatelse?

Hvis du har permanent oppholdstillatelse må du bestille time i søknadsportalen til UDI for å få nytt oppholdskort i god tid før det gamle kortet går ut. Du kan også bestille time i søknadsportalen for nytt oppholdskort hvis du har mistet oppholdskortet ditt, det er ødelagt, inneholder feil eller har blitt stjålet.

Når må man fornye oppholdstillatelse? – Related Questions

Kan man miste sin permanente oppholdstillatelse?

Du kan miste den permanente oppholdstillatelsen din hvis du oppholder deg for lenge i utlandet. Du kan ikke oppholde deg i utlandet sammenhengende i to år eller mer. Du kan ikke ha flere opphold som til sammen utgjør to år eller mer i løpet av en fireårsperiode.

Hvor lang tid tar det å fornye oppholdstillatelse?

Ventetiden for å få time hos politiet kan være veldig lang. Du må registrere søknaden i Søknadsportalen og bestille time hos politiet i god tid, minst tre måneder før oppholdstillatelsen din går ut. Etter du har vært hos politiet vil det ta opptil 20 dager før du får kortet i posten.

Hvor mye koster oppholdskort?

Nye gebyrsatser fra 2022
Type søknad Gebyr 2021 Gebyr 2022
Statsborgerskap 5 500,- 6 500,-
Studietillatelse for søkere over 18 år (gjelder også for fornyelse) 4 900,- 5 900,-
Tillatelse for forsker med egne midler (gjelder også for fornyelse) 4 900,- 5 900,-
Permanent oppholdstillatelse for voksne 4 700,- 3 800,-

Hvor lenge varer en midlertidig oppholdstillatelse?

En midlertidig oppholdstillatelse er en oppholdstillatelse som er gyldig i en begrenset periode, for eksempel ett eller tre år. Alle som får en oppholdstillatelse i Norge, vil først få en midlertidig oppholdstillatelse, som har en utløpsdato.

Hvordan vet jeg at jeg har oppholdstillatelse?

Sjekk oppholdskortet ditt for å finne ut hva slags oppholdstillatelse du har. Hvis du er statsborger av et land utenfor EU/EØS og bor i Norge, skal du ha et oppholdskort. Hvis du har permanent oppholdstillatelse eller bosettingstillatelse og ikke har et slikt kort, må du bestille det.

Hvor lenge kan en utlending oppholde seg i Norge?

Besøksvisum og oppholdstillatelse

Med et besøksvisum kan du oppholde deg i Norge og andre Schengen-land i opptil 90 dager over en periode på 180 dager. En oppholdstillatelse gir deg mulighet til å jobbe eller oppholde deg i Norge i mer enn 90 dager.

Kan man jobbe i Norge uten oppholdstillatelse?

Som regel må borgere av land utenfor EU/EØS søke om oppholdstillatelse for å arbeide i Norge. I noen tilfeller trenger du ikke oppholdstillatelse hvis du skal arbeide i Norge i mindre enn tre måneder. Hvis du ikke faller inn under et av unntakene under, må du søke om oppholdstillatelse for arbeid.

Hva skal til for å bli kastet ut av Norge?

Grunner til å bli utvist
  • du har brutt norsk lov eller har blitt straffet for et lovbrudd i et annet land.
  • du har fått en oppholdstillatelse etter å ha gitt uriktige opplysninger til norske myndigheter.
  • du oppholder deg i Norge uten oppholdstillatelse eller gyldig visum.

Hvor lenge må en bo i Norge for å få statsborgerskap?

For å bli norsk statsborger må du oppfylle flere vilkår. Ett av vilkårene er at du som hovedregel ha bodd i Norge med tillatelse i minst åtte år. Dette kaller vi vilkår om oppholdstid.

Kan man bli fratatt norsk statsborgerskap?

Norske statsborgere kan bli løst fra statsborgerskapet sitt etter søknad. Norske borgere med dobbelt statsborgerskap som er straffet for alvorlige handlinger og har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser fradømmes det norske statsborgerskapet.

Er det lov å ha 2 statsborgerskap?

Fra 1. januar 2020 er det tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Du kan ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Hvis landet du er statsborger av nå ikke tillater at du har flere statsborgerskap, kan du likevel miste dette statsborgerskapet når du blir norsk.

Kan man gifte seg på turistvisum?

Gifte seg når én er utenlandsk statsborger

Du må ikke ha oppholdstillatelse i Norge eller være norsk statsborger for å gifte deg i Norge, men du må ha lovlig opphold. Lovlig opphold i denne sammenhengen er for eksempel en oppholdstillatelse, oppholdsrett som EU/EØS-borger, besøksvisum eller gyldig visumfrihet.

Kan man gifte seg uten vitner?

Paret må fremvise gyldig legitimasjon som pass, sertifikat eller bankkort med bilde. To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg.

Kan man gifte seg uten forlover?

For å kunne gifte dere, må to forlovere eller to vitner fylle ut en forlovererklæring. Dere må ha en forlover hver, og vedkommende må være en som kjenner deg. Statsborgerskapet til forlover har ingen betydning, men må være over 18 år, ifølge Skatteetaten.

Hva er fordelen med å være gift?

Gifte har dessuten bedre arverett enn samboere. Samboere uten barn har for eksempel ingen arverett på hverandre, med mindre de selv har opprettet et testamente. – Som gift har du flere muligheter til å inngå ulike avtaler som ivaretar ektefellenes økonomiske situasjon ved den enes død.

Kan man gifte seg med en som har gjeld?

Utgangspunktet er at ektefellene kun er ansvarlige for den gjelden de selv har stiftet. En ektefelle kan altså som hovedregel ikke stifte gjeld som får virkning for den andre ektefellen. Selv om den andre ektefellen har nytt godt av midlene ektefellen har lånt, blir ikke denne ansvarlig overfor kreditoren.

Leave a Comment