Kan man gi fond i gave?

Fond er en perfekt gave for alle anledninger, både bursdager, konfirmasjon bryllup og jul. Det fine med å få pengegaver inn i fond, er at det blir en gave som kan vokse sammen med sparingen din over tid.

Hvilke fond er best 2022?

Topp 10 fond hittil i 2022
 • 1- DNB Teknologi A. DNB Teknologi er nok en gang det fondet dere har besøkt mest på morningstar.no.
 • 2- DNB Global Indeks A.
 • 3- KLP AksjeGlobal Indeks.
 • 4- Alfred Berg Gambak.
 • 5- Eika egenkapitalbevis.
 • 8- Storebrand Renewable Energy S.
 • 9- Landkreditt Utbytte A.
 • 10- ODIN Sverige C.

Kan man tape alle penger i fond?

I teorien, ja. Men har du pengene plassert i et bredt, globalt aksjefond, betyr det at alle selskapene som fondet har plassert penger i, går konkurs samtidig.

Kan man gi fond i gave? – Related Questions

Kan man gå i minus på fond?

Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn.

Blir fond regnet som formue?

Både pengemarkedsfond og obligasjonsfond verdsettes til 100 prosent i formuesgrunnlaget. Rentefond er ikke fritatt for beskatning av realiserte gevinster slik aksje- og kombinasjonsfond er. Overskuddet i fondet beskattes med 22 prosent.

Er pengene låst i fond?

Låser du pengene i flere år når du sparer i fond? Nei, pengene dine blir ikke låst. Du har hele tiden full kontroll over din egen sparing. Disse kan du flytte eller ta ut akkurat som du vil.

Hvor mye må man sette inn i fond?

Beløpet du spare hver måned blir raskt betydelig om du venter for lenge: Starter du når du er 25 år du sette av 5000 kr i måneden. Starter du når du er 35 år du sette av nærmere 10 000 kr i måneden. Starter du når du er 45 år du sette av over 20 000 kr i måneden.

Hvor lenge bør man ha penger i fond?

Fondssparing i aksjefond er en langsiktig spareform som passer ypperlig når du skal ha pengene stående i minst fem år. Fond er for eksempel perfekt for sparing til barna gjennom oppveksten, eller til pensjonstilværelsen. – Sparer du i over fem år vil sparingen være rimelig trygg, selv om det er i aksjefond.

Kan man selge fond når som helst?

Du kan selge fondsandeler når du selv ønsker det. Husk på at overføring eller salg av fond kan gi skattemessige konsekvenser.

Hvor mye skatter man av å selge fond?

Utgangspunktet er at inntekter som en andelseier har fra et rentefond (renter/salg) skattlegges med en sats på 22 prosent (for inntektsåret 2021). Inntekter fra rene aksjefond (aksjefondsutbytte/salg) gis det fradrag for skjerming før inntekten har en effektiv skattesats på 31,68 prosent (for inntektsåret 2021).

Hvor mye kan jeg ta ut av fond uten å betale skatt?

Gevinsten på 25 000 kroner kan du skattefritt reinvestere i andre aksjer og fond. Altså kan du selge Aksjefond A og bruke pengene til å kjøpe Aksjefond B innenfor aksjesparekontoen uten å betale skatt. Det er ingen begrensninger på hvor mye eller hvor ofte du kan kjøpe og selge aksjefond.

Når skatter man av fond?

Aksjefond: Ved sparing i aksjefond belastes skatt først når du selger andelene dine, og det er kun gevinsten du har hatt i forhold til anskaffelsesverdi som blir beskattet, fratrukket skjermingsfradrag. Om du skulle selge et fond med tap kan dette trekkes fra på skatten.

Hvordan investere 100 000 kr?

La oss se litt nærmere på de ulike metodene til hvordan investere 100.000 kroner.
 1. Plasser pengene på høyrentekonto.
 2. Nedbetale gjeld.
 3. Pensjonssparing.
 4. Investere i indeksfond.
 5. Investere i enkeltaksjer.
 6. Eiendom (REIT)
 7. Crowdlending.

Hvor mye må man skatte av gevinst?

En eventuell skattepliktig gevinst skattlegges normalt som kapitalinntekt med 22 prosent. Tap vil på tilsvarende måte komme til fradrag. Det er imidlertid ikke gitt at inntekten skal beskattes som kapitalinntekt.

Hva er forskjell på fond og aksjesparekonto?

Aksjesparekonto og fondskonto er kontotyper hvor du kan oppbevare verdipapirer. På en fondskonto kan du kun oppbevare fond, mens på en aksjesparekonto kan du ha aksjefond med minst 80 % aksjeandel, ETF’er og enkeltaksjer hjemmehørende i Norge og EØS.

Kan man bli skyldig penger på aksjer?

Som aksjonær kommer du ikke til å bli tvunget til å arve gjeld, men du risikerer å tape alt du kjøpte aksjene for i utgangspunktet. Det er ikke ofte at selskap på børsen går konkurs, men det kan selvsagt skje. Hvis selskapet går konkurs trenger du ikke gjøre noe som aksjonær.

Hva er best av aksjesparekonto og fond?

Aksjefond trives fortsatt bestaksjesparekonto

Det er fordi skattesatsen for aksjegevinst og utbytte nå er det samme, uavhengig av konto. Samtidig får du jo også skjermingsfradrag og verdsettelsesrabatt på aksjeandelen inn i beregningen av formuesskatt på fondskonto.

Hvordan beskattes fondskonto?

Slik skattlegges en fondskonto

Utgangspunktet er at avkastning som knytter seg til aksjer skattlegges med 31,68 prosent og avkastning knyttet til andre verdipapirer skattlegges med 22 prosent (satser for 2019 og 2020). Fra og med 2022 er skattesatsen på aksjeinntekter økt til 35,2 prosent.

Hva er forskjell på fond og aksjefond?

Aksjefond investerer i selskaper som er notert på børsen. Rentefond er et fond som investerer i rentepapirer. Rentepapirer kan sees på som lån til for eksempel staten, kommunen, banker eller store bedrifter som trenger å låne penger.

Leave a Comment