Kan man gå til lege uten fastlege?

Man har ikke egentlig rett på å komme til en annen fastlege enn sin egen. Så i prinsippet må du da dra hjem til kommunen der du har fastlege. Man kan ellers høre med legevakten. Man kan forklare hvorfor man ikke kan dra til fastlegen og be om å få komme til legevakten.

Kan fastlegen si opp pasienter?

Ifølge leder i Alment praktiserende lægers forening (Aplf), Jan Emil Kristoffersen, kan du ikke det. – Leger med fastlegeavtale har ingen rett til å si fra seg ansvaret for en pasient som står på listen.

Hva skjer med journalen når man bytter fastlege?

Ettersending av pasientjournal ved fastlegebytte

Når du bytter fastlege, må du selv sørge for at journalen din overføres til den nye legen. Du kan kontakte din gamle fastlege/fastlegekontor og gi informasjon om den nye legen.

Kan man gå til lege uten fastlege? – Related Questions

Kan man miste fastlege?

Dersom en fastlege slutter eller ønsker å redusere sin pasientliste, er det kommunen som gir beskjed til Helfo om hva som skal skje med fastlegens liste. Kommunen gir beskjed til Helfo om at et bestemt antall pasienter må flyttes over til en annen fastleges liste når en fastlege ønsker å redusere pasientlista.

Hvilken fastlege er best?

Ti på topp – hele landet
Fastlege kontor Generell info Konkret service
Best Helse 96,0 100,0
Rosenhof Legegruppe 96,0 100,0
Lenangen Helsesenter 76,0 88,0
Årnes Legesenter 96,0 78,0

Hva tjener en fastlege per pasient?

Fastlegen får et basistilskudd fra det offentlige på 486 kroner per pasient per år. Legene bruker i snitt 67 prosent av tiden sin sammen med pasienter.

Hvor mye tjener en fastlege i måneden?

Fastleger yngre enn 30 år hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt litt under 1 250 000 kroner, fastleger 67 år og eldre lå godt over 2 000 000 kroner. Fastleger med færre enn 750 pasienter på lista hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1 400 000 kroner, de med 1 500 eller flere pasienter lå ca. 870 000 kroner over.

Hvor mange pasienter har en fastlege per dag?

Det gjennomsnittlige antallet pasienter på hver fastlegeliste har gått langsomt nedover siden toppen i 2005 da det var ca. 1200 pasienter per liste. I hele 2018 har den gjennomsnittlige listelengden vært stabil på rundt 1100 pasienter.

Hvilken lege skal jeg velge?

6 steg for å finne en god fastlege
  1. Spør familie, venner og kjente. Det første du kan gjøre er å spørre familie, venner og bekjente hvem som er deres favoritt-fastleger.
  2. Sjekk hva andre pasienter mener.
  3. Undersøk legekontoret.
  4. Sjekk tilgjengelighet.
  5. Møt fastlegen personlig.
  6. Bytt fastlege dersom du er misfornøyd.

Hvem er Norges mest populære fastlege?

I 2018 hadde fastlegene i Norge i snitt 1.100 pasienter, ifølge Helsedirektoratet. Norges mest populære lege, ifølge vurderingene på Legelisten, Lars Erik Halvorsen, har 1.400 pasienter og 50 på venteliste. Han sier han er opptatt av et stabilt lege-pasientforhold.

Har fastleger en fastlege?

Ja, fastleger har sin egen fastlege. Leger kan som alle andre mennesker også ha behov for en medisinskfaglig vurdering, behandling og oppfølging. Enkle undersøkelser kan en lege selvfølgelig kunne utføre på seg selv, og også ta prøver.

Hvor kan man lese om leger?

Legelisten.no – der folk finner gode behandlere

Det er veldig mange gode leger, tannleger og kiropraktorer i Norge. Hjelp andre å finne frem til dem ved å dele dine erfaringer på Legelisten.no!

Hvor mye tjener en LIS lege?

Avgjørende for lønnen er hvilken rolle legen har. En fast ansatt allmennpraktiserende lege har en årslønn på mellom 750.000 og 900.000 (Statistisk Sentralbyrå), avhengig av hvilke og hvor store tillegg. En legespesialist blir lønnet cirka 200.000 – 300.000 over dette, men variasjonene kan være store.

Hva slags leger tjener mest?

Yrke 2020 Endring
Flygeledere 1 139 280 4,3 %
Finans- og økonomisjefer 1 093 920 7,2 %
Flygere 1 126 440 0,4 %
Legespesialister 1 038 960 6,1 %

Hva kan legen ta betalt for?

Betaling for annet enn konsultasjonen
  • Resept, sykmelding, rekvisisjoner og henvisninger.
  • Tillegg for smitteprofylakse.
  • Tillegg for forbruksmateriell.
  • Informasjon og kvittering.

Når legen ikke tar deg på alvor?

Dersom et møte ikke fører til endringer kan du sende en skriftlig klage til legekontoret. Ombudet kan bistå deg med dette. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per år. Hvis det er aktuelt kan du ringe 800 HELSE (800 43 573), eller gå inn på hjemmesiden www.helse.norge.no.

Når slipper man å betale for legetime?

De aller fleste personer må betale en egenandel for undersøkelse og behandling hos fastlege i Norge. Bare noen få grupper er unntatt denne regelen, blant annet barn under 16 år, gravide på svangerskapskontroll og personer som har vedtak om yrkesskade fra Nav.

Når legen ikke gjør jobben sin?

Dersom du mener at fastlegen din ikke gjør jobben sin bør du stille krav om å bli hørt. Om du ikke når fram kan du vurdere å sende en klage til Fylkesmannen der du bor.

Hvor lenge er en time hos legen?

En vanlig time hos fastlegen varer gjennomsnittlig i 15 minutter. Enkelte utredninger og prøver kan ta tid. Hvis det er avtalt at du skal gjøre noen undersøkelser i forkant av legetimen, er det viktig at du møter opp på legekontoret i god tid. Noen ganger er det behov for forberedelser til legetimen.

Leave a Comment