Kan man gå med kniv offentlig?

Knivforbud er forbud mot å bære knivoffentlig sted. Straffeloven har en generell bestemmelse mot bevæpning på offentlig sted (straffeloven § 189). Overtredelse straffes med bøter eller fengsel inntil ett år.

Når er det lov å gå med kniv?

Det er lov til å gå med kniv hvis det er en kniv som er laget for å brukes til fiske, jakt og friluftsliv og du har med deg kniven for å bruke den til disse aktivitetene.

Hvor lang kniv kan man gå med?

Er knivbladet 6,01 cm langt er kniven ulovlig – er den kortere kan du ta den med, så fremt det ikke mistenkes at du skal bruke den til noe ulovlig. Unntaket er springkniver og alle lommekniver som har låsbart blad, i motsetning til de avbildede knivene som ikke er lommekniver.

Kan man gå med kniv offentlig? – Related Questions

Kan man ta med lommekniv på fly?

Kniver med bladlengde over 6 cm er ikke tillatt i håndbagasje, men kan tas med i innsjekket bagasje. Plastbestikk og butte “smørkniver” regnes ikke som kniver, og kan tas med. Sikkerhetskontrolløren kan imidlertid avvise enhver gjenstand som vekker kontrollørens bekymring.

Er det lov til å gå med Leatherman?

En leatherman vil være egnet til å påføre noen en kroppskrenkelse, og er dermed ulovlig å bære på offentlig sted, f. eks i beltereimen. Offentlig sted vil si gater og veier, skoler og arbeidsplasser, kino og kafé, etc.

Hva slags kniver er ulovlige?

Etter våpenforskriften § 9 er springkniver, batangakniver (foldekniver også kjent som balisonger eller butterflykniver), stiletter eller andre tilsvarende særlig farlige gjenstander som ikke anses å ha noe aktverdig formål og som fremstår som voldsprodukter, ulovlig å anskaffe og inneha uten dispensasjon fra politiet.

Er det lov til å ha kniv i bilen?

Det er viktig å bekjempe skytevåpen og kniver på offentlig sted, men samtidig er det lovlig med kniv i bilen dersom man har et aktverdig formål.

Hvor mange kniver trenger man?

Man trenger bare to kniver

En liten kniv, og en stor kniv. Du kommer langt med to kniver, én skikkelig kokkekniv og én mindre kniv til finkutting – tomatskiver til brødskiva og sånne ting. Det viktigste er at kokkekniven passer deg, for en slik kniv er veldig personlig.

Er kniv våpen?

5. Andre «særlig farlige gjenstander uten aktverdig formål» mv. «at kniver og andre skarpe gjenstander som primært er produsert for å være kampvåpen og som ikke synes å ha noe fornuftig bruk til jakt og fritidsaktiviteter, vil være forbudt i medhold av bestemmelsen.»

Er det ulovlig å eie en machete?

Løyveplikt: Det er forbudt å erverve, eie eller inneha machete eller machetelignende hoggeredskaper med en bladlengde fra 25 cm uten tillatelse fra politimesteren.

Er det lov med Karambit?

En mye omtalt og populær kniv som tollvesenet ser mye av i disse dager er den såkalte «karambit-kniven». Denne typen kniv er fullt ut lovlig å importere til Norge. Det finnes et utall av nettsteder hvor du med noen få tastetrykk kan bestille den mest groteske kniven direkte hjem i posten.

Kan håndverkere bære kniv?

I forbindelse med arbeid kan håndverkere bære kniv på offentlig sted. Men kniver må som annet verktøy pakkes ned etter endt arbeidsdag. – Utenfor arbeidstiden skal du ikke bære kniv med mindre du har et annet aktverdig formål som friluftsliv eller jakt.

Kan man gå rundt med kniv?

Etter straffeloven § 189 andre ledd er det forbudt å med kniv eller annet redskap som er egnet til å skade andre (påføre noen en kroppskrenkelse) på offentlig sted.

Er bil offentlig sted?

Retten viser også til at kjøring på offentlig vei utgjør «offentlig sted» i lovens forstand.

Hvordan feste bunadskniv dame?

Bunadskniv er for både dame og herre! På herrebunad festes bunadskniven med en sølvknapp, og på damebunad festes den enten på sølvbeltet, med en sølvknapp eller man kan lage en liten hempe i stakken som man fester sliren i.

Hvorfor har man kniv til bunad?

Dermed vart kvardagskniven på beltet ein heilt naturleg del av klesdrakta. Finare knivar vart teken i bruk ved anledningar som kyrkjeferd og gjestebod i mellomalderen. Kniven kunne ha flotte utskjeringar og detaljar på skaft og slire. Den måtte jo matcha antrekket!

Hvor mye koster en beltestakk?

Beltestakk m/broderi koster fra kr 35.000,- inkl forkle og belte. Endelig pris avhenger av hva som velges av skjorte, broderier, stoff og bånd. Jakke eller sjal, hårvippe, sølv og sko kommer i tillegg.

Hva betyr nøkkel til bunad?

Å få overlevert husfruenøkkelen fra enten mor eller svigermor var en ære. Det innebar at hun nå hadde makt, det var derfor et høytidelig øyeblikk i en ung husfrues liv. Så symbolismen i husfruenøkkelen mange har til sin bunad, er nettopp kvinnens makt over stell i husholdingen.

Skal man ha 17 mai sløyfe på bunad?

– Du skal ikke bruke 17. maisløyfe på en bunad.

Leave a Comment