Hvorfor får man grå stær?

Den vanligste årsaken til grå stær er aldring. Men man kan også få grå stær på grunn av sykdommer som diabetes, bivirkning av medisiner eller at linsen har blitt påført skader. Hvis man blir født med grå stær er det som regel på grunn av arv eller fordi mor hadde røde hunder da hun var gravid.

Når er det vanlig å få grå stær?

Ifølge Helse Norge rammer sykdommen en tredjedel av befolkningen som er 65 år eller eldre. – Den vanligste grunnen til at du blir plaget av grå stær er den aldersmessige. Alle får en viss grad av grå stær med alderen, og det vanligste er å bli operert for det mellom 60 og 80 år.

Kan grå stær føre til blindhet?

Grå stær er en viktig årsak til blindhet på verdensbasis, men kirurgisk behandling har gjort at stadig færre blir blinde på grunn av grå stær. I Norge er blindhet på grunn av grå stær svært sjeldent. Grå stær kommer som oftest av aldersforandringer, men det er noen som får grå stær av andre årsaker.

Hvorfor får man grå stær? – Related Questions

Kan man kjøre bil med grå stær?

Man kan kjøre bil med grå stær så lenge du oppfyller lovkravene til syn under kjøring. For å forsinke utviklingen av grå stær kan du bruke solbriller av god kvalitet med UV-beskyttelse. Røykere er mer utsatt for å få grå stær. Grå stær utvikles over flere år og kan først være vanskelig å merke.

Blir synet bedre etter grå stær operasjon?

De aller fleste oppnår klart og godt syn etter operasjonen. På operasjonsdagen opplever alle varierende grad av tåkesyn, men dagen etter ser de fleste betraktelig bedre. Synet vil gradvis bli bedre etter to-tre dager, men hos noen blir ikke synet helt skarpt før etter at briller er tilpasset.

Kan man se at noen har grå stær?

I mild grad gir sykdommen ingen symptomer eller kun sløret syn, og man blir blendet i sterkt sollys (uklarhetene lyses da opp). I stor grad gir grå stær sterkt nedsatt syn, og andre kan se at pupillen er grå. Synsnedsettelsen er spesielt merkbar om natten.

Hvem er mest utsatt for grå stær?

Katarakt påvirker vanligvis begge øynene, men kan ramme bare det ene øyet. Katarakt rammer linsen som sitter inne i øyet, rett bak regnbuehinnen som omkranser pupillen. Grå stær er vanlig, spesielt hos eldre. En tredjedel av alle over 65 år har katarakt.

Hvor mye koster grå stær operasjon privat?

Priser
  • Kataraktoperasjon Sfærisk, ett øye. Pris i NOK. Fra 16.230,-
  • Kataraktoperasjon Sfærisk, bilateralt. Pris i NOK. Fra 31.400,-
  • Kataraktoperasjon Torisk, ett øye. Pris i NOK. Fra 22.380,-
  • Kataraktoperasjon Torisk, bilateralt. Pris i NOK. Fra 42.650,-

Hva skjer etter grå stær operasjon?

Noen får milde plager et par dager etter operasjonen som er lett å behandle, som for eksempel blåmerker, smerter, betennelse eller infeksjon. Noen problemer kan oppstå måneder eller år etter operasjonen, som for eksempel at vevet rundt den nye linsen blir tåkete (etterstær).

Hvorfor dryppe øynene etter grå stær operasjon?

I forbindelse med operasjon av grå stær, skal du dryppe øyet med antibiotika. Dråpene gjør at øynene faller til ro og beskytter mot infeksjon.

Kan man få grå stær flere ganger?

Etter en grå stær-operasjon kan enkelte oppleve at synet etter hvert blir uklart igjen som følge av etterstær bak den nye linsen. Dette kan løses med en rask og smertefri laserbehandling. Ved en grå stær-operasjon tar vi den syke, uklare linsen ut av øyet og erstatter den med en kunstig plastlinse.

Hvor tungt kan man løfte etter grå stær operasjon?

Det er svært vanlig med ruskfølelse i øyet de første ukene. Det er vanlig med lysringer/haloer, et rundt lys, det første døgnet. Ikke gni i øyet de neste 3 ukene. Unngå å bøye deg og foreta tunge løft, de første 2 dagene.

Hvordan forebygge grå stær?

Den vanligste årsaken til grå stær er alder, noe som er umulig å forebygge. Å bruke solbriller, spesielt i mye og skarpt lys vil også ha en positiv forebyggende effekt.

Kan grå stær komme tilbake etter operasjon?

Vanligvis tar operasjonen rundt 10-20 minutter og man vil mest sannsynlig kunne dra hjem samme dag. Fordi det er en kunstig linse, kan ikke grå stær komme tilbake på samme øye etter at du har operert fordi den ikke kan bli tåkete på samme måte som en naturlig linse.

Blir man sykemeldt etter grå stær operasjon?

Inntil 2 ukers sykmelding kan være nødvendig postoperativt ved belastende arbeid som ikke kan tilrettelegges eksempelvis ved høy grad av forurensning og støv, tung jobb samt risiko for slag mot øyet. Ved behov for mer enn 2 ukes sykmelding vurder tilstand og situasjon.

Hva er forskjell på grønn og grå stær?

Grå stær (katarakt) er en sykdom som du som oftest kan bli kvitt ved en enkel operasjon. Med grønn stær (glaukom) er konsekvensene større. Da kan synsfeltet bli varig svekket hvis ikke behandling settes i gang tidlig.

Kan man fly etter grå stær operasjon?

Ja, det er ikke noe som direkte hindrer at du flyr rett etter operasjonen. Dog anbefaler vi at du ikke reiser utenlands den første uken etter FS-LASIK, tre uker etter LASEK og 4 uker etter linsebytte (RLE) eller linseimplantat (ICL).

Hva er normalt trykk i øyet?

Normalt skal trykket være mellom 8 mm Hg og 21 mm Hg. Dersom forhøyet trykk måles, må legen finne årsaken til dette.

Hvordan merke høyt trykk i øyet?

Ved akutt form skjer en plutselig blokkering av øyets indre avløp, øyets trykk stiger hurtig og kraftig. Pasienten merker nedsatt syn og regnbuesyn, smerte, kraftig hodepine, og kaster muligens opp. Tilstanden krever omgående behandling hos øyelege samme dag, da synsnerven ellers vil ta varig skade.

Leave a Comment