Hvordan velge spikerpistol?

Før du kjøper deg spikerpistol må du ta et valg om du skal ha pistolen på batteri eller på luft. Velger du spikerpistol på luft må du i tillegg kjøpe kompressor og luftslange for at spikerpistolen skal virke. Du må også huske på å velge en kompressor som er sterk nok til å drive spikerpistolen.

Hvilken spikerpistol er best?

Vinnere av vår spikerpistol-test
# Produkt
1 Milwaukee M18 FFN– Best i test!
2 Hikoki NR189 – For spikere med lengder på mellom 50-90 mm
3 Senco SN1302 – Premium spikerpistol med høy prislapp
4 MAX HN120 – God kvalitet for små og mellomstore spikere

Hvilken spikerpistol til kledning?

Til utvendig panel bruker du en stavspikerpistol, også kalt 4″pistol. Denne klarer spiker fra 55-90mm. 17, 21 eller 34 grader, er de vanlige.

Hvordan velge spikerpistol? – Related Questions

Hvor mye lufting bak kledning?

En luftet kledning monteres vanligvis på en utlekting slik at den ventilerte luftespalten blir minst ca. 23 mm. Åpningene ved innløpet i bunn og utløpet i topp bør tilsvare en sammenhengende åpning på ca. 5 mm.

Hvor langt inn skal spiker?

Generelt for innfesting med spiker må du vite at den skal være tre ganger så lang som emnet du skal feste. Så om du skal feste en gjenstand med tykkelse på 25 mm. skal spikeren være minimum 75 mm.

Hvordan spikre kledning?

Spikring av stående kledning

Det må spikres slik at kledningen kan bevege seg mest mulig fritt. Spikrene må aldri gå gjennom to overlappende bord. Bruk bare én spiker på underligger ved hvert spikerslag og to for hver overligger. Pass på at både under- og overliggere er i lodd.

Hvordan spikre liggende kledning?

Liggende kledning festes som regel med en spiker per spikerslag. Da spikrer man slik at et bord blir klemt mot øvre del av bordet som ligger under. Heller ikke her skal man spikre gjennom to bord, det kan føre til oppsprekking. Normalt festes spikeren i den nedre tredjedelen av bordet.

Hvordan skjøte kledning?

Skjøting av stående kledningsbord bør i utgangspunktet unngås. Hvis du likevel må skjøte, skal skjøting gjøres midt på spikerslag. Skjøten skjæres i en fallende vinkel på 15-20 grader, for å sikre avrenning av vann. Liggende kledning er normalt endefrest for fortløpende skjøting og minimalt kappsvinn.

Kan man skru kledning?

Kan jeg bruke alle slags skruer/spiker? Det er viktig å velge festemidler med utgangspunkt i kledningen du har valgt og miljøet bygget står i. Til Kebony, malmfuru, varmebehandlet og andre kledninger som ikke skal overflatebehandles, bør du alltid velge syrefaste spiker/skruer.

Hvor mye koster det å kle om et hus?

Hva koster bytte av kledning om håndverkere gjør jobben? Det koster fra 1.700 – 3.000 kroner per kvadratmeter veggflate, med en snittpris på 2.000 kroner/m2. Disse prisene tar utgangspunkt i prosjekter av normal størrelse, vanligvis eneboliger på to eller to og en halv etasje.

Hvilken kledning er best?

– Trykkimpregnert kledning er mye brukt på Vestlandet og andre værutsatte steder fordi det gir god beskyttelse mot råte, sopp og insektangrep. Varmebehandlet treverk er et godt valg om du ønsker lite vedlikehold, da treverket kan stå ubehandlet og trenger ikke vedlikehold.

Hva er dobbel fals?

Dobbelfals er et kledningsbord med fals på begge sider, falsen på den ene siden blir liggende over det neste kledningsbordet, og falsen på den andre siden har en profil som vises. Profilen kan være f. eks. 60°, 28°, 90° rett og 90° tett.

Kan man bruke Royal kledning nå?

Samarbeid med boligprodusentene, RISE og SINTEF

Testene viser at royalbehandlet kledning har tilsvarende brannegenskaper som mange andre behandlede trekledninger. Royalkledning er derfor like trygg å bruke som andre trekledninger.

Hvilken side skal ut på kledning?

Det er ikke hold for å si at man alltid satte kledningen med rota ned og margen ut. Montering av kledning med overligger og underligger. Margsiden (rettsiden) skal vende ut.

Hva er best av stående og liggende kledning?

Velger du stående kledning får du huset til å virke høyere og smalere, mens liggende panel får huset til å virke lavere og bredere. Når det gjelder motstandsdyktighet overfor vær og vind, er det ikke store forskjeller mellom de to typene, selv om regnvannet renner lettere av en stående kledning.

Hvilken spiker til dobbelfalset kledning?

Dobbeltfalset kledning er normalt 19 mm, 19*3= 57 så 65 mm eller lenger er nok.

Hvor mye overlapp på stående kledning?

Montering av stående kledning
  1. Beregn minst 2 cm overlapp på begge sider av underliggeren.
  2. Underliggerne festes med én spiker, 2,8 x 75 mm, per spikerslag, overliggerne med to stk.
  3. Pass på at bordene står i lodd.

Hvorfor stående kledning?

Stående kledning kan ha disse fordelene sammenliknet med liggende kledning: Enklere å unngå skjøter i kledningen på fasader inntil to etasjer. Enklere å fuktsikre hjørneløsninger uten bruk av hjørnekasser. Enklere å få til fuktsikre avslutninger/tilpasninger sideveis inn mot vinduer og andre veggåpninger.

Hvor mange grader på Dryppkant?

Endepløying må kappes av, og bordet skråskjæres minimum 20 grader. Avstand fra avsluttet kledning til bakke må være minimum 30 cm. For å sikre god avrenning må alle avslutninger skråskjæres ca. 15 grader med en dryppkant.

Leave a Comment