Hvordan sjekke om jeg har oppholdstillatelse?

Sjekk oppholdskortet ditt for å finne ut hva slags oppholdstillatelse du har. Hvis du er statsborger av et land utenfor EU/EØS og bor i Norge, skal du ha et oppholdskort. Hvis du har permanent oppholdstillatelse eller bosettingstillatelse og ikke har et slikt kort, må du bestille det.

Hvor lenge varer en arbeidstillatelse?

Varigheten til arbeidstillatelser er ikke angitt, og de gjelder for det aktuelle arbeidet eller prosjektet som skal utføres.

Hvordan dokumentere oppholdstillatelse?

Når du får en oppholdstillatelse i Norge, skal du få et oppholdskort som dokumenterer at du har lovlig opphold og om du rett til å arbeide i Norge. Hvis du har begrensninger i adgangen til å arbeide, står det på oppholdskortet.

Hvordan sjekke om jeg har oppholdstillatelse? – Related Questions

Hvor finner jeg min arbeidstillatelse?

Selv om arbeids- taker har skattekort, er ikke dette et bevis på at arbeidstakeren har rett til arbeid eller opphold i Norge. Oversikt over skattekontorer som har ID-kontroll finnes på: skatteetaten.no Du kan også ringe Skatteetaten på telefon: 800 80 000.

Hvor kan jeg få kopi av oppholdstillatelse?

Hvis du har permanent oppholdstillatelse må du bestille time i søknadsportalen til UDI for å nytt oppholdskort i god tid før det gamle kortet går ut. Du kan også bestille time i søknadsportalen for nytt oppholdskort hvis du har mistet oppholdskortet ditt, det er ødelagt, inneholder feil eller har blitt stjålet.

Hvordan få gyldig oppholdstillatelse?

For å kunne søke om permanent oppholdstillatelse, må du ha hatt oppholdstillatelse i Norge i minst tre år og fylle noen andre krav. Du som har permanent oppholdstillatelse får et oppholdskort som er gyldig i to år av gangen. Dette er ditt bevis på at du har permanent oppholdstillatelse.

Hvor kan jeg få registreringsbevis?

Hvis du har mistet registreringsbevis:

Dersom du har mistet registreringsbeviset må du bestille time med politiet for å utstedt et nytt registreringsbevis. Politiet har ikke mulighet til å sende det forrige registreringsbeviset per post. Det er heller ikke mulig å en kopi tilsendt i post.

Hvordan fornye midlertidig oppholdstillatelse?

Du må registrere søknaden i Søknadsportalen og bestille time hos politiet i god tid, minst tre måneder før oppholdstillatelsen din går ut. Etter du har vært hos politiet vil det ta opptil 20 dager før du får kortet i posten. Husk på å ha navnet ditt på postkassen, hvis ikke vil ikke kortet komme fram.

Er oppholdskort gyldig legitimasjon?

Oppholdskort er ikke gyldig legitimasjon.

Hvor lang tid tar det å få arbeidstillatelse?

Du vil vanligvis svar på søknaden din innen 6 måneder.

Kan man reise uten oppholdstillatelse?

Hvis du skal reise ut av Norge, må du ha et gyldig pass og oppholdskort. Hvis du har søkt om utlendingspass, reisebevis eller ny oppholdstillatelse og ikke har fått svar ennå, kan dessverre ikke søknaden din gå foran i køen selv om du har lagt planer.

Hvor lenge varer en oppholdstillatelse?

Hvis du har permanent oppholdstillatelse er kortet gyldig i to år. Hvis du har varig oppholdsrett er kortet gyldig i ti år. Du må bestille nytt kort i god tid før det gamle kortet går ut. Hvis du mister oppholdskortet ditt, eller det blir stjålet eller ødelagt, må du bestille nytt kort.

Kan jeg arbeide mens jeg venter på oppholdstillatelse?

Du kan ikke begynne å arbeide før du har fått oppholdstillatelse. Du kan heller ikke drive fjernarbeid. Hvis du arbeider uten at du har lov til det, kan du bli utvist. Kan jeg få midlertidig arbeidstillatelse mens jeg venter på at søknaden min skal behandles?

Hvor mye må man tjene for å få oppholdstillatelse?

Hva har inntekten din vært de siste 12 månedene?: under 278 693 kroner. de siste 12 månedene før du leverer søknaden til politiet og ikke ha fått økonomisk sosialhjelp de siste 12 månedene.

Hvor mye betaler man for permanent oppholdstillatelse?

Permanent oppholdstillatelse
Type søknad Gebyr
Permanent oppholdstillatelse for voksne 3800,-
Permanent oppholdstillatelse for barn under 18 år 0,-

Hvor lenge varer en midlertidig oppholdstillatelse?

En midlertidig oppholdstillatelse er en oppholdstillatelse som er gyldig i en begrenset periode, for eksempel ett eller tre år. Alle som får en oppholdstillatelse i Norge, vil først få en midlertidig oppholdstillatelse, som har en utløpsdato.

Hvor lenge må man bo i Norge for å få oppholdstillatelse?

Krav for å permanent oppholdstillatelse

Du ha hatt sammenhengende opphold i Norge de siste tre årene. For noen grupper er det et krav at du har oppholdt deg sammenhengende i Norge de siste fem årene. Du ha hatt oppholdstillatelser som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

Hvor mye må man tjene for å få norsk statsborgerskap?

Hvis du søker om statsborgerskap etter at du har mottatt skatteoppgjøret for 2021, inntekten din som fremgår av dette skatteoppgjøret være mer enn 319 197 kroner.

Kan man bli fratatt norsk statsborgerskap?

Norske statsborgere kan bli løst fra statsborgerskapet sitt etter søknad. Norske borgere med dobbelt statsborgerskap som er straffet for alvorlige handlinger og har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser fradømmes det norske statsborgerskapet.

Leave a Comment