Hvordan finne beste megler?

Som en hovedregel bør du velge en megler som er lokalt kjent med området. Om megleren er kjent vil han eller hun vite prisnivået i området, og være i bedre stand til å selge boligen din. Han eller hun kan også lettere informere de som er interesserte om nærliggende skoler, butikker og kollektivtransport.

Hva er forskjell på takstmann og megler?

En eiendomsmegler vil gjøre en prisvurdering av boligen din, mens en takstmann gjør en grundigere vurdering av tilstanden på huset. Forskjellene er store og ofte vil eiendomsmeglere kunne komme på gratis befaring og gi deg sin vurdering basert med den kunnskapen de har.

Når megler gjør feil?

Klag til megleren

Er du misfornøyd med eiendomsmegleren, må du først klage til megleren. Dersom du ikke når frem, må du fremme en skriftlig klage – da sikrer du deg også dokumentasjon for eventuell videre behandling av klagen. Benytt gjerne Forbrukerrådets standard klagebrev.

Hvordan finne beste megler? – Related Questions

Hva bør man IKKE si til megler?

Sett en grense for deg selv, og ikke fortell megleren om den. Ikke gi inntrykk til megler om at dette er en bolig du vil ha «for enhver pris», ifølge Thomas Bartholdsen. Gjør deg kjent med prisnivået der du skal kjøpe før du bestemmer deg for et pristak.

Kan megler lyve om bud?

Selv om eiendomsmeglere er pliktig til å loggføre budene som mottas, trenger de ikke å loggføre kommunikasjonen under budrunder eller kontaktinfo til interessenter som ikke legger inn bud. Derfor er det gode muligheter for meglere å lyve for å presse opp prisen uten å bli avslørt.

Er det lov å bytte megler?

Dersom du er misfornøyd med eiendomsmegleren din, har du mulighet til å bytte megler underveis i boligsalgsprosessen. Likevel finnes det forskjellige faktorer du bør ha i bakhodet når du skal si opp megleren din, og vi vil se nærmere på disse faktorene i denne artikkelen.

Kan megler sette takst?

I tillegg til en generell verdivurdering vil megler som regel utføre e-takst. Kombinasjonen av de to vil gjerne gi grunnlag for prisantydningen man ønsker å oppgi til kjøper.

Kan megler sjekke finansiering?

Meglersjekke

Selv om du viser et finanseringsbevis til megler, plikter han eller hun likevel å sjekke at kjøpers finansiering er i orden, noe som primært gjøres ved å ringe kjøpers bankforbindelse. Fortrinnsvis gjøres dette før budgivers akseptfrist går ut, men det er det ikke alltid tid til.

Har megler taushetsplikt?

Meglers taushetsplikt følger av eiendomsmeglingsloven § 3-6. Megler er forpliktet til å ”bevare taushet overfor uvedkommende om det de under utførelsen av sitt arbeid eller verv får vite om noens personlige forhold … ”. Etter Reklamasjonsnemndas syn er det klart at avisen er ”uvedkommende”.

Kan du selge hus uten megler?

Alle kan selge bolig selv uten megler!

Selger kan på den måten selv velge egen innsats ved salget. Noen har kapasitet til å gjør mye, og kan forestå hele salgsprosessen.

Hva skjer om megler ikke får solgt?

Mener man at det er meglers feil at boligen ikke blir solgt, sier eiendomsmeglerloven at man kan si opp oppdraget uten varsel. Dette gjelder for begge parter. Forbrukerrådet anbefaler å gjøre dette skriftlig. Megler har da krav på et rimelig vederlag for utført arbeid.

Kan man kjøpe bolig uten megler?

Selv om de færreste i dag velger den løsningen, er det ingenting i veien for å gjøre både et godt og sikkert kjøp uten å involvere en fagekspert. Men da må det gjøres riktig. I 2010 åpnet regelverket opp til at man kunne selge og kjøpe boliger fritt uten hjelp av meglere.

Er det lurt å legge inn bud før visning?

Du kan legge inn bud via megler før visning, men du får eventuelt ikke huset før etter akseptfristen til selger.

Hvor høy stilling må man ha for å få lån?

Det korte svaret er at du ikke nødvendigvis må ha fast jobb for å få boliglån, men du kunne stille med egenkapital og ha betalingsevne. Det vil si at du kunne stille med minst 15% av boligens kjøpesum og du sannsynliggjøre at du er i stand til å betale framtidige renter og avdrag på boliglånet.

Når er det lurt å legge inn bud?

Det vanligste er at budrunden starter etter siste visning på boligen har vært. For eksempel hvis en bolig har visning på søndag ettermiddag og mandag kveld, vil budrunden starte på tirsdag morgen. Men det trenger ikke være slik. Det er faktisk ikke noen regler om når budrunden kan starte!

Hva er 5 minutters regelen?

Hvis man feks legger inn et bud 21.55 og ingen annen byr før klokken viser 22.00 så er budet vunnet av budgiver som la inn bud kl 21.55. Det nytter ikke å komme inn kl 22.03 eller 22.05 og hevde man da har vunnet bud.

Kan man si nei til bud på prisantydning?

Det er ikke lov. Forbrukerombudets linje er at når er selger har avslått et bud på prisantydning, så må man annonsere til ny pris ved annonsering av ny visningsrunde.

Hvor mye bør man by under takst?

Det er ingen klar definisjon på hvor mye under takst budet må være for å betegnes som et skambud. Det å legge seg 500 000 under takst oppfattes ikke nødvendigvis som et skambud om boligens prisantydning er på 5 000 000 kroner. Koster boligen 1 000 000, vil 500 000 kroner under takst kunne betraktes som et skambud.

Er takst gratis?

De aller fleste meglerbyråer tilbyr gratis verdivurdering av din bolig, som et tiltak for å skaffe seg flere kunder og i håp om å få ta seg av salget. Det er viktig å huske på at ulike meglere kan komme frem til helt ulike verdivurderinger, og det er derfor vanlig å forhøre seg med mer enn bare en megler.

Leave a Comment