Hvordan bytte kode på dørlås?

Benytter du Yale Home appen administrerer du brukerkodene fra følgende menyvalg i appen: Fra Hovedmenyen velger du Innstillinger -> Innstillinger for Yale Doorman -> Brukerkoder. Her ser du en liste over registrerte brukere. Ønsker du å endre en brukerkode velger du den aktuelle brukeren og legger opp en ny kode.

Er kodelås trygt?

Hvor sikker er en kodelås? En kodelås er verken bedre eller dårligere ved et fysisk innbrudd, da det sjelden er ved å dirke opp låsen innbruddstyver går inn. Men skulle det likevel skje, har mange kodelåser innebygget innbruddsalarm som varsler ved innbruddsforsøk.

Hvordan bytte kode på dørlås? – Related Questions

Hvordan få Yale Doorman på app?

Både Yale Doorman V2, V2N og Yale Doorman L3 kan styres med app. Informasjon om hvilke apper og hvilke smarthjemsystemer som er kompatible med hvilken lås, finner du i delen “Apper”, hvor du også finner nedlastingslinker.

Kan ikke åpne Yale Doorman?

Hvis du er på innsiden, kan du alltid åpne i en nødsituasjon. Drei knappvrideren helt til den er i horisontal posisjon (forbi den posisjonen du vanligvis pleier låse opp elektronisk). Du vrir enten mot høyre eller venstre, avhengig av om du har høyre eller venstre dør. Trykk samtidig ned håndtaket og døren åpnes.

Hvorfor låser ikke Yale Doorman?

Den mest sannsynlige årsaken er at avsstanden mellom låskassen og sluttstykket er for stor og ikke på 3 mm som anbefalt. Yale Doorman kan fortsatt ikke låses: – Sjekk avstanden mellom dør og karm. Anbefalt avstand 3 mm.

Hvordan stoppe alarm Yale Doorman?

Dersom du har valgt å aktivere alarmløsningen i Yale-systemet, kan du benytte kodetastaturet på Yale Doorman til å slå av og på alarmen.

Hvordan slå av sikkerhetsmodus Yale?

Den lille bryteren som vender mot låsbeslaget står i feil posisjon. Flytt på bryteren, eller lås og lås opp fra utsiden med nøkkelbrikke for å deaktivere sikkerhetsmodus.

Hvordan slå av automatisk låsing Yale Doorman?

Klikk på tannhjulikoneti nedre høyre hjørne av låsskjermbildet. Velg låsen fra de enhetene som vises. Velg Auto-Lock (Automatisk låsing), som du finner i menyen Automations (Automatisering)

Hvilken app til Yale Doorman L3?

Yale Access-app

I Yale Access-appen kobles Yale Doorman L3 til og det er mulighet for å styre låsesn med Google Home og Amazon Alexa. Philips HUE er også integrert her. I appen kan du lage midlertidige koder om noen skal ha tilgang til boligen en kort periode.

LES OGSÅ  Hva slags kniver bruker kokkene?

Hva er masterkode?

En masterkode må brukes når man skal legge til / slette eller gjøre endringer på låsen. En mas- terkode kan ikke slettes, men den kan endres på samme måte som den ble lagt til. Da bytter du bare ut 123 med den masterkoden du vil endre og starter med riktig brukernummer.

Hvor er reset knapp Yale Doorman?

Hvis du aldri har koblet Yale Dooman L3 til Yale Access-app, må du utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger med resetknappen under batteridekselet. Ta ut et batteri, trykk på og hold inne resetknappen, sett inn batteriet og vent på at låsen snakker.

Er Yale Doorman trygt?

Brikke og kode

Og med kombinasjonen av nøkkelbrikke og personlig pin-kode, er du helt trygg. Derimot kan hvem som helst få kopiert nøkkelen til den gamle låsen hvor som helst.

Hvordan koble Yale Doorman til nett?

Koble Yale Connect Wi-Fi Bridge fra stikkontakten. Koble til Yale Connect Wi-Fi Bridge igjen i en stikkontakt som er høyst 4,5 meter fra din Smartlås. Trykkpå knappen på Yale Connect Wi-Fi Bridge og hold den inne i 5 sekunder. Gå inn i Yale Access App igjen og velg Sette opp en enhet (Setup a Device)

Kan Yale Doorman monteres på alle dører?

Yale Doorman kan monteres på din eksisterende dør eller bestilles ferdig montert på en ny dør.

Hvor lang tid tar det å montere Yale Doorman?

Alle som monterer Yale Doorman via Luado har gjennomført halvdagskurs hos ASSA ABLOY.

Hvordan koble Yale Doorman til verisure?

For å koble til låsen installerer du Verisures låsmodul i din dørlås, og laster ned Verisure App. Nå kan du styre dørlåsen fra mobilen, gi og endre koder, aktivere varslinger og stille inn alarmsystem, og andre smarthjemsprodukter til å slås på eller av ved låsing og åpning.

Hvordan koble Yale Doorman til Sector Alarm?

Hvordan kobler jeg Yale Doorman til Sector Alarm? Vi installerer og leverer Yale Doorman til din boligalarm. Sammen med integrasjonsmodulen «EasyLock» kan du få kontroll på dørlåsen og boligalarmen under ett. Låsen kommuniserer med ditt alarmsystem, Sector Alarm App og «Mine Sider».

Leave a Comment