Hvordan be sjefen om høyere lønn?

Få maks ut av lønnssamtalen
 1. Gjør grundig forarbeid, sett deg inn i bedriftens lønnssystem og sjekk lønnskalkulatoren.
 2. Sett deg et mål for hvor høy lønn du ønsker deg.
 3. Snakk opp deg selv og forklar hvorfor du bør få høyere lønn.
 4. Sammenlikne deg gjerne med andre, men ikke snakk ned kollegaen din.

Hvordan argumentere for høyere lønn?

Argumenter for lønnsøkning:
 1. Hard og ekstraordinær jobbing gir resultater.
 2. Høyere lønn kan igjen stimulere til økt innsats.
 3. Større ansvarsområder bør belønnes.
 4. Er bedriftens resultater gode, bør du få en andel av fremgangen.
 5. Hvis du tjener under snittet i din bransje, bør det justeres opp.

Kan jeg kreve mer lønn?

Du kan kreve høyere lønn for eksempel hvis du

Arbeidsgiver er vant til at det stilles lønnskrav, også utenom dette. Regelverk og rutiner kan imidlertid variere fra arbeidssted til arbeidssted. Din tillitsvalgte eller fylkeskontor kan hjelpe deg å finne ut hva som gjelder der du jobber.

Hvordan be sjefen om høyere lønn? – Related Questions

Hvor mye er det vanlig å gå opp i lønn hvert år?

Gjennomsnittlig månedslønn økte med 4,2 prosent fra 2020 til 2021. Det er nesten en dobling av fjorårets lønnsvekst på 2,2 prosent. Hovedårsaken er de forsinkede lønnsoppgjørene i 2020. Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus.

Har jeg krav på lønnsøkning?

Rett til årlig lønnsvekst? Arbeidstaker har ikke nødvendigvis en ubetinget rett til årlig lønnsvekst. Men noen ganger kan slik rett utledes av arbeidsavtale og eventuelt tilhørende personalhåndbok. Dernest kan arbeidstakere være bundet av tariffavtale som gir rett til årlig lønnsvekst.

Hva svarer man på spørsmål om lønn?

Det er lov å svare at du ser for deg en rettferdig lønn som står i stil med hva som tilbys for andre tilsvarende stillinger. Det er også lov å stille spørsmålet tilbake, for å kartlegge hva lønnsrammen er for stillingen du er på intervju for.

Hva er vanlig lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Er det vanlig å spørre om lønn på intervju?

På førstegangsintervjuet bør man ikke stille spørsmål om lønn eller andre goder. Ofte vil intervjueren mot slutten av intervjuet spørre deg om lønnsmessige forventninger, eller hva du har i lønn i dag. Dersom spørsmål om lønn ikke har vært tema og andregangsintervjuet nærmer seg slutten, så er det lov å ta dette opp.

Hvordan forhandle lønn skriftlig?

Et lønnskrav bør inneholde argumentasjon for hvorfor akkurat du bør få regulert lønnen din. Argumentasjonen bør holdes relativt kort, men det er viktig at du får frem vesentlige forhold knyttet til arbeidsoppgaver, ansvar, formal- og realkompetanse og lønnsnivå.

Hva kan man forvente i lønnsøkning 2022?

Det generelle lønnstillegget på kr 4,- gjelder fra 1. april 2022.

Resultatet av forhandlingene i frontfaget

 • Sentrale tillegg (generelt tillegg på kr.
 • Overheng på 0,9 prosentpoeng.
 • Anslag på samlet lønnsvekst fra såkalt glidning anslås til 1,5 prosentpoeng.

Hva er tarifflønn 2022?

Dette medfører at arbeidstakere med kort ansiennitet får et høyt sentralt tillegg – opp til kr 36.000 pr. 1.5.2022.

Hvordan gjennomføre lønnssamtale?

Her er våre beste tips til lønnssamtalen.
 1. Hold medarbeidersamtale og lønnssamtale adskilt.
 2. Argumenter med utgangspunkt i arbeidsgivers lønnspolitikk.
 3. Begrunn lønnskravene dine ut fra markedsverdien din og resultatene dine.
 4. Skriv ned suksesshistorier fortløpende gjennom året.

Kan man be om lønnssamtale?

Å be om lønnssamtale viser at du har ambisjoner og interesse for jobben din. En lønnssamtale kan i mange tilfeller være lurt å ha før det er lønnsforhandlinger i virksomheten.

Kan arbeidsgiver nekte lønnsøkning?

For arbeidsgivere som ikke er bundet av tariffavtale vil det være arbeidsavtalen som gir anvisning på arbeidstakers rettigheter hva gjelder lønn. Foreligger det ingen andre avtaler (personalhåndbok eller arbeidsreglement) om rett til årlig lønnsvekst, vil ikke arbeidstaker ha en ubetinget rett til oppjustering av lønn.

Hva skal man si i en lønnssamtale?

– I en lønnssamtale får du muligheten til å fortelle sjefen hvordan du leverer på disse områdene. Lønnssamtalen er en samtale der du synliggjør hva du bidrar med i virksomheten. Du kan også finne ut av hva som skal til for å styrke dine muligheter for lønnsøkning, sier Olsson.

Hvordan forhandle lønn ved jobbtilbud?

Huskeliste
 • Tenk lønn før intervjuet.
 • Bring opp temaet lønn på intervjuet, hvis arbeidsgiver ikke gjør det.
 • Be om skriftlig jobbtilbud (epost/brev) og utkast til arbeidsavtale.
 • Hvis noe er uklart – ring arbeidsgiver og spør (følg opp samtalen med en oppsummerende epost)
 • Ikke oversitt frister (men be gjerne om utsettelse)

Hvor mye i lønnsøkning 2021?

Gjennomsnittlig årslønn for hele økonomien økte med 3,5 prosent fra 2020 til 2021. I 2020 var årslønnsveksten 3,1 prosent.

Hvor mye ansiennitet har jeg?

Lønnsansiennitet regnes fra tidligst fylte 18 år. All offentlig og privat tjeneste godskrives fullt ut. Som privat tjeneste regnes også arbeid i hjemmet og omsorgsarbeid med inntil 3 år. Som offentlig tjeneste regnes verneplikt.

Hva er minste lønn i Norge?

Minstelønn per time (fra 1.

For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For arbeidstakere under 18 år: 132,90 kr [tidligere: 126,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Leave a Comment