Hvor mye tjener man som en vekter?

1. april 2021 er grunnlønnen for nyansatte vektere kr 192,72 pr. time. Vektere med fagbrev får et minimumstillegg på kr 9,50.

Hvor mange timer jobber vektere?

Vektere som arbeider fast dagtid (37,5 timers uke) har rett til fri på bevegelige helligdager og høytidsdager, uten tap av normal lønn.

Hvor kan vektere jobbe?

Hvor jobber vektere ? Som vekter kan du jobbe i vekter– og vaktselskaper, alarmsentraler eller store bedrifter som har ansatt egne vektere – for eksempel vakttjenesten i regjeringsbygningene og Stortinget.

Hvor mye tjener man som en vekter? – Related Questions

Har vektere lov til å ta på deg?

Det er ingen særskilte lovbestemmelser som gir vektere rett til å utøve fysisk makt utover det enhver annen kan, og av vaktvirksomhetsloven § 12 første ledd følger det at «den som utfører vakttjeneste, har ingen adgang til bruk av fysisk makt utover den enhver har adgang til, jf.

Kan vektere ta legget ditt?

Vektere kan ikke beslaglegge andres eiendeler, heller ikke legitimasjonen. Beslag er et inngripende tvangsmiddel politiet kan benytte, og det må gjøres en forholdsmessighetsvurdering i forhold til det straffbare og det som inndras. Dette står i straffeprosessloven § 170a.

Er det vanskelig å få jobb som vekter?

Hvem passer ikke dette yrket for? – Dette er et yrke som krever at du er løsningsorientert, serviceinnstilt, fleksibel og har stå-på-vilje. Har du ikke disse kvalifikasjonene, kan det bli vanskelig å jobbe som vekter. Du møter på mange forskjellige mennesker og da trenger du disse egenskapene.

Hvor mye tjener vektere i timen?

Vektere som har jobbet mindre enn et år i bransjen får en økt timelønn fra 192,72 til 199,72 kroner. Vektere som har jobbet mellom ett og tre år i bransjen får en økt timelønn fra 195,22 til 202,22 kroner. Vektere som har jobbet mellom tre og fem år i bransjen får en økt timelønn fra 197,42 til 204,42 kroner.

Kan politi jobbe som vekter?

Politidirektoratet har stilt krav om at søkere må beherske norsk, dansk eller svensk muntlig og skriftlig på en tilfredsstillende måte. For å jobbe som vekter i Norge må du ha tilfredsstillende vandel. Du må derfor vise frem vandelsattest fra det tidligere hjemlandet ditt når du blir ansatt.

Hva har vektere lov til å gjøre?

Det betyr at en vekter kan stanse og holde fast en forbryter som tas på fersken, men at han eller hun straks skal tilkalle politi. En vekter kan ikke bruke mer makt enn det som er nødvendig for å holde personen tilbake.

Kan vektere anmelde?

Alle står fritt til å anmelde hva man vil, og så blir det opp til politiet å vurdere om det som har skjedd er straffbart. Du kan derfor anmelde vekteren til politiet, dersom du ønsker det. Du kan også sende inn en klage til det aktuelle utestedet og/eller vaktselskapet om måten vekteren behandlet deg på.

Kan vektere sjekke vesker?

Butikkansatte kan be om å få se i kundenes vesker og poser for å sjekke om de har med seg varer de ikke har betalt for, og de kan be om at de frivillig legger fra seg ting de har stjålet. Ingen privatpersoner, butikkansatte eller vektere har lov til å ransake noen.

Har vektere lov til å legge deg i bakken?

Samme regler som alle andre. Vektere har ingen lovfestet rett til å utøve makt. De må følge de samme reglene alle andre må følge. De eneste i Norge som har lovfestet rett til å utøve fysisk makt er i utgangspunktet politiet.

Kan vekter bruke makt?

Den som utfører vakttjeneste, har ingen adgang til bruk av fysisk makt utover den enhver har adgang til, jf. straffeloven § 18 og straffeprosessloven § 176 første ledd, jf. § 170 a. Vakttjeneste skal utføres ubevæpnet.

Kan en vekter bruke håndjern?

Etter forskrift om vaktvirksomhet § 9 fjerde ledd kan håndjern bare medbringes for vekterens sikkerhet når tjenesten tilsier det, jf. straffeloven § 48, eller for å sikre gjennomføringen av en lovlig pågripelse etter straffeprosessloven § 176.

Kan vektere ta id?

Vektere kan ikke beslaglegge andres eiendeler, heller ikke legitimasjonen.

Kan en vekter pågripe?

Hverken vektere eller andre borgere kan bruke fysisk makt overfor andre med unntak av noen særlige situasjoner som nødverge, nødrettssituasjoner eller der vilkårene for sivil pågripelse er oppfylt.

Kan vektere ha batong?

Heller ikke har vektere lov til å ha med seg eller bruke batong, siden loven om vaktvirksomhet fastslår at vektere skal være ubevæpnet. Dermed er heller ikke pepperspray tillatt.

Har vektere begrenset politimyndighet?

– Nei, vekterne skal ikke overta politiets oppgaver. Det er mye som gjøres av vekterne som ikke politiet har kapasitet til – om det er ute på kjøpesentre eller utesteder. Men de har jo ingen politimyndighet, likevel kan de bidra med for eksempel gode observasjoner og overvåkingsbilder.

Kan vektere bruke pepperspray?

Heller ikke har vektere lov til å ha med seg eller bruke batong, siden loven om vaktvirksomhet fastslår at vektere skal være ubevæpnet. Dermed er heller ikke pepperspray tillatt.

Leave a Comment