Hvor mye tjener man som en vekter?

1. april 2021 er grunnlønnen for nyansatte vektere kr 192,72 pr. time. Vektere med fagbrev får et minimumstillegg på kr 9,50.

Hvor mye tjener vektere i året?

Hva er en vanlig årslønn for en vekter? En årslønn for en vekter kan typisk ligge på rundt 425 000 kroner i året når alt av tillegg og ekstra lønn er tatt med. Dette gjelder for en typisk 100 % stilling, men det er store variasjoner basert på ansiennitet og tillegg.

Hvor gammel for å være vekter?

For å jobbe som vekter må du ha tatt vekterkurs, være fylt 18 år, ha tilfredsstillende vandel og beherske norsk skriftlig og muntlig. Noen vaktselskaper vil kreve at du har plettfri vandel.

Hvor mye tjener man som en vekter? – Related Questions

Kan politi jobbe som vekter?

Politidirektoratet har stilt krav om at søkere må beherske norsk, dansk eller svensk muntlig og skriftlig på en tilfredsstillende måte. For å jobbe som vekter i Norge må du ha tilfredsstillende vandel. Du må derfor vise frem vandelsattest fra det tidligere hjemlandet ditt når du blir ansatt.

Kan en vekter bruke håndjern?

Etter forskrift om vaktvirksomhet § 9 fjerde ledd kan håndjern bare medbringes for vekterens sikkerhet når tjenesten tilsier det, jf. straffeloven § 48, eller for å sikre gjennomføringen av en lovlig pågripelse etter straffeprosessloven § 176.

Hva må til for å bli vekter?

– Du må ta vekterkurset, et kurs som går over fem uker. Etter kursperioden går du opp til en muntlig og en skriftlig eksamen, og får vektersertifikatet dersom du består begge eksamenene. Tidligere var utdanningen for å bli vekter noen dager på kurs og etterpå en praksisperiode før du kunne begynne å jobbe som vekter.

Er det lov å filme vektere?

Det er i utgangspunktet ikke ulovlig å filme vektere og politiet hvis du blir tatt/pågrepet, men det må være på en måte som ikke forstyrrer deres arbeid. Dersom politiet ber deg la være bør du lytte til politiet. Det er liten grunn til å være bekymret for egen sikkerhet i møte med politi og vektere.

Har vektere lov til å ta på deg?

Det er ingen særskilte lovbestemmelser som gir vektere rett til å utøve fysisk makt utover det enhver annen kan, og av vaktvirksomhetsloven § 12 første ledd følger det at «den som utfører vakttjeneste, har ingen adgang til bruk av fysisk makt utover den enhver har adgang til, jf.

Hva må man gå på vgs for å bli vekter?

Vi anbefaler at du leser om yrket vekter her på utdanning.no. For å bli vekter må du enten utdanne deg i sikkerhetsfaget på vgs, eller ta vekterutdanning/kurs i regi av vaktselskapene selv.

Hvor mye tjener vekter i timen?

Vektere som har jobbet mindre enn et år i bransjen får en økt timelønn fra 192,72 til 199,72 kroner. Vektere som har jobbet mellom ett og tre år i bransjen får en økt timelønn fra 195,22 til 202,22 kroner. Vektere som har jobbet mellom tre og fem år i bransjen får en økt timelønn fra 197,42 til 204,42 kroner.

Hva er en god vekter?

Som vekter må du være selvstendig, kunne ta initiativ og har god vurderingsevne. Du må også være serviceinnstilt. Andre viktige egenskaper er empati og evne til å håndtere konflikter. Ellers er det en fordel å ha normalt syn og hørsel.

Hvordan bli dørvakt?

For å bli godkjent kreves det at ordensvakten har gått kurs, har vandelen i orden og er både psykisk og fysisk egnet for en slik oppgave. Det finnes mange ulike aktører som tilbyr kurs for dørvakter, ordensvakter og vektere. Eksempelvis har vaktselskapene ofte egne kurs.

Kan vektere anmelde?

Alle står fritt til å anmelde hva man vil, og så blir det opp til politiet å vurdere om det som har skjedd er straffbart. Du kan derfor anmelde vekteren til politiet, dersom du ønsker det. Du kan også sende inn en klage til det aktuelle utestedet og/eller vaktselskapet om måten vekteren behandlet deg på.

Hvordan bli vekter på flyplass?

Ja, det er mulig å få jobb som vekter på flyplass. Man må ikke ha høyere utdanning for å jobbe som vekter. Det vanlig at man går salg service og sikkerhet på videregående men det er ikke et krav. Man kan også ta et vekterkurs i regi av vekterselskapene.

Kan man anmelde dørvakt?

Ja, du kan anmelde ham for å dytte deg, og han kan anmelde deg for å si stygge ting og ta bilder av ham. Men om noen av dere har brutt straffelovens regler er et annet spørsmål. At man anmelder noen betyr ikke automatisk at personen blir straffet.

Kan vekter ta id?

Vektere kan ikke beslaglegge andres eiendeler, heller ikke legitimasjonen. Beslag er et inngripende tvangsmiddel politiet kan benytte, og det må gjøres en forholdsmessighetsvurdering i forhold til det straffbare og det som inndras.

Kan en vekter bortvise?

En vekter kan ikke bruke mer makt enn det som er nødvendig for å holde personen tilbake. En vekter kan også i kraft av den private eiendomsretten bortvise personer fra kjøpesenter, butikker eller lignende, dersom personens opptreden går utenfor det som kan aksepteres.

Kan en vekter pågripe?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Vekteres mulighet til å pågripe og holde igjen personer følger av straffeprosessloven § 176. Som du ser i denne bestemmelsen kan politimann foreta pågripelse uten beslutning av retten eller av påtalemyndigheten når det er fare ved opphold.

Har vektere lov å bruke makt?

Den som utfører vakttjeneste, har ingen adgang til bruk av fysisk makt utover den enhver har adgang til, jf. straffeloven § 18 og straffeprosessloven § 176 første ledd, jf. § 170 a. Vakttjeneste skal utføres ubevæpnet.

Leave a Comment