Hva har en vekter i lønn?

Vektere som har jobbet mellom ett og tre år i bransjen får en økt timelønn fra 195,22 til 202,22 kroner. Vektere som har jobbet mellom tre og fem år i bransjen får en økt timelønn fra 197,42 til 204,42 kroner. Vektere som har jobbet mer enn ni år i bransjen før en økt timelønn fra 202,22 til 209,22 kroner.

Hvor mange timer jobber vektere?

Vektere som arbeider fast dagtid (37,5 timers uke) har rett til fri på bevegelige helligdager og høytidsdager, uten tap av normal lønn.

Er det vanskelig å få jobb som vekter?

Hvem passer ikke dette yrket for? – Dette er et yrke som krever at du er løsningsorientert, serviceinnstilt, fleksibel og har stå-på-vilje. Har du ikke disse kvalifikasjonene, kan det bli vanskelig å jobbe som vekter. Du møter på mange forskjellige mennesker og da trenger du disse egenskapene.

Hva har en vekter i lønn? – Related Questions

Hvor gammel for å være vekter?

For å jobbe som vekter må du ha tatt vekterkurs, være fylt 18 år, ha tilfredsstillende vandel og beherske norsk skriftlig og muntlig. Noen vaktselskaper vil kreve at du har plettfri vandel.

Kan politi jobbe som vekter?

Politidirektoratet har stilt krav om at søkere må beherske norsk, dansk eller svensk muntlig og skriftlig på en tilfredsstillende måte. For å jobbe som vekter i Norge må du ha tilfredsstillende vandel. Du må derfor vise frem vandelsattest fra det tidligere hjemlandet ditt når du blir ansatt.

Hvordan er det å jobbe som vekter?

Vekterens eller sikkerhetsmedarbeiderens jobb er å skape trygghet gjennom blant annet å forebygge ulykker og lovbrudd. Som vekter eller sikkerhetsmedarbeider er hovedoppgaven din å sørge for trygghet, sikkerhet og forebygge uønskede hendelser som ulykker og kriminalitet.

Hva forventes av en vekter?

Personlige egenskaper – Vekter

For å bli vekter må du være selvstendig, serviceinnstilt, ta initiativ og ha god vurderingsevne. Andre viktige egenskaper er empati, snarrådighet og evne til konflikthåndtering. Ellers er det en fordel å ha normalt syn og hørsel.

Hva har en vekter lov til å gjøre?

Det er ingen særskilte lovbestemmelser som gir vektere rett til å utøve fysisk makt utover det enhver annen kan, og av vaktvirksomhetsloven § 12 første ledd følger det at «den som utfører vakttjeneste, har ingen adgang til bruk av fysisk makt utover den enhver har adgang til, jf.

Kan en vekter holde deg igjen?

Vektere kan ikke beslaglegge andres eiendeler, heller ikke legitimasjonen. Beslag er et inngripende tvangsmiddel politiet kan benytte, og det må gjøres en forholdsmessighetsvurdering i forhold til det straffbare og det som inndras. Dette står i straffeprosessloven § 170a.

Er det lov å filme vekter?

Det er i utgangspunktet ikke ulovlig å filme vektere og politiet hvis du blir tatt/pågrepet, men det må være på en måte som ikke forstyrrer deres arbeid. Dersom politiet ber deg la være bør du lytte til politiet. Det er liten grunn til å være bekymret for egen sikkerhet i møte med politi og vektere.

Har vektere lov til å bruke håndjern?

I forskrift til lov om vaktvirksomhet er håndjern direkte regulert, slik at vektere er underlagt et strengere lovverk enn for eksempel butikkansatte på Narvesen. I forskrift om vaktvirksomhet kap. 7 står det i §36: «Håndjern kan medbringes dersom tjenesten tilsier det og kan bare benyttes til egenbeskyttelse, jf.

Hvor mye makt har en vekter?

En vekter har, med få unntak, ingen spesielle rettigheter til å gripe inn eller bruke makt mot andre personer.

Hva koster det å bli vekter?

Vekterutdanning hos Securitasskolen koster Kr 27.900 for hele utdanningen, og vi tilbyr delbetaling via Klarna. Dette er inkludert i prisen: Lærebøker og øvrig undervisningsmateriell. Lunsj alle dager.

Kan en vekter pågripe?

Hverken vektere eller andre borgere kan bruke fysisk makt overfor andre med unntak av noen særlige situasjoner som nødverge, nødrettssituasjoner eller der vilkårene for sivil pågripelse er oppfylt.

Kan vektere sjekke vesker?

Butikkansatte kan be om å få se i kundenes vesker og poser for å sjekke om de har med seg varer de ikke har betalt for, og de kan be om at de frivillig legger fra seg ting de har stjålet. Ingen privatpersoner, butikkansatte eller vektere har lov til å ransake noen.

Kan politiet sjekke sekken din?

Dersom du ikke frivillig oppgir personalia, kan politiet kroppsvisitere deg for å finne legitimasjon. De kan da undersøke veska di også. Politiet kan også visitere deg uten at de har noen mistanke om at du har gjort noe straffbart, feks for å undersøke om du har noe våpen på deg. Se mer i politiloven § 7 og § 7a.

Har en vekter lov til å bruke pepperspray?

Vaktvirksomhetsloven § 12

Til slutt sier loven at tjenesten skal utføres ubevæpnet. Det betyr at skytevåpen, batong, slagvåpen, stikkvåpen, pepperspray, og alle typer av elektrosjokkvåpen er ulovlig å bruke.

Hva har dørvakter lov til?

Dørvakter ikke har større rett til å utøve makt enn enhver annen. Dette står i vaktvirksomhetsloven § 12 . Vaktvirksomhetsloven § 12 viser blant annet til straffeloven § 18 som gjelder nødverge. Nødverge er kort fortalt retten til å forsvare seg selv eller andre når man blir angrepet, for å avverge angrepet.

Kan vekter ta id?

Vektere kan ikke beslaglegge andres eiendeler, heller ikke legitimasjonen. Beslag er et inngripende tvangsmiddel politiet kan benytte, og det må gjøres en forholdsmessighetsvurdering i forhold til det straffbare og det som inndras.

Leave a Comment