Hvor mye tjener man i året som lege?

Kvinnelige fastleger hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1 500 000 kroner, mennene lå nesten 380 000 kroner over. Fastleger yngre enn 30 år hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt litt under 1 250 000 kroner, fastleger 67 år og eldre lå godt over 2 000 000 kroner.

Hvor mye tjener en nyutdannet lege?

Av andre yrker som kan gi deg god inntekt fra du er ferdig utdannet er lege, her kan du tjene om lag 455.000 kroner årlig.

Hvor lenge må man være turnuslege?

Alle leger som utdannes i Norge må gjennomføre ett og et halvt år som turnuslege eller LIS 1 før de kan jobbe som fastlege, i kommunal legevakt, eller som lege i spesialisering del 2 eller 3 på sykehus.

Hvor mye tjener man i året som lege? – Related Questions

Hva slags lege tjener mest?

Det er fastlegene som tjener best i Norge. Fastleger har en lønn på mellom 800.000 og 2.6 millioner i følge forskning.no.

Hva tjener en lege på sykehus?

** Gjennomsnittslønnen for overleger, inkludert overtid er 1 131 438 kroner (2015-tall), lege i spesialisering; 836 569 kroner. Snitt for alle leger er på 996 691 kroner. Det betyr at de passerer en million kroner i lønn i år.

Hvor lenge jobber en lege?

Alminnelig arbeidstid er i utgangspunktet enten 35,5 eller 37,5 timer per uke avhengig av vaktordningen. For overleger og legespesialister, som har aktiv eller passiv vakt på arbeidsstedet i perioden 20.00 til 06.00, er alminnelig arbeidstid ytterligere begrenset til 35,5 timer per uke.

Hvor lang tid tar det å utdanne seg til lege?

For å bli lege, må du gjennomføre det 6-årige profesjonsstudiet i medisin. Etter seks år får du autorisasjon som lege, og etter medisinstudiet kan du spesialisere deg innen mer spesifikke deler av medisinen.

Hvor mye jobber en lege?

I mange medieoppslag den siste tiden kan vi lese om leger som jobber opptil 120 timer i uka. I tillegg viser Legeforeningen stadig til en undersøkelse som sier at en av ti leger jobber 100 eller flere timer legevakt per uke, i tillegg til å være fastlege på dagtid. Altså en arbeidsuke på 140 timer.

Hva kan man bli etter å ha studert medisin?

Medisinstudiet kvalifiserer for forskerutdanning som fører fram til doktorgrad (ph. d). Synes du at medisinsk forskning virker spennende, kan du starte med dette allerede i studietiden. Forskerlinjen er et tilbud til deg som er spesielt interessert i forskning, og kan tenke deg en fremtidig forskerkarriere.

Hvor mye kan en kirurg tjene?

Lønnsnivå – Kirurg

Den gjennomsnittlige årslønnen blir dermed omlag 750 000. Dette er gjennomsnittet for alle legeyrker, inkludert kirurger. Lønnsnivået vil variere mye etter spesialiseringer og hvor man jobber.

Er det mye matte på medisinstudiet?

Det er ganske strenge krav for å komme inn på medisinstudiet. Man må ha kjemi 1 og 2 fra videregående, og enten to år med samfunnsfaglig matte eller ett år med realfagsmatte. I tillegg må du ha fysikk 1.

Hvor mye tjener en anestesilege?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Grunnlønna som overlege er litt over 800.000 kroner i året, og så kommer vakttillegg og eventuell overtid i tillegg. Som regel vil du tjene noe over 1.000.000 kroner med normal vaktturnus.

Hvor mye tjener en LIS 1 lege?

I dag ble partene enige om en ny versjon av særavtalen som skal vare frem til september. I den nye avtalen er de økonomiske satsene justert. For LIS1leger i kommunen betyr dette at årslønnen økes med 10%, til minst 606.000 kroner med tilbakevirkende kraft fra og med 01.01.2020.

Hva tjener en lege med doktorgrad?

Stipendiatlønn for leger er på mellom 325.800 og 361.500 kroner i året. Legeforeningen har sørget for at PhD-legeforskere med spesialitet tjener mer enn PhD-legeforskere uten spesialitet. Ifølge statistikken blir imidlertid de fleste leger spesialister etter at de har avsluttet sin PhD.

Hvor mye tjener en gynekolog?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Lege i spesialisering som jobber på sykehus tjener mellom 650 000 til 850 000. Som ferdig gynekolog ligger lønnen rundt en million. I det privat kan man tjene litt mer.

Hvor mye tjener en lege i Sverige?

I Sverige er gjennomsnittslønnen for spesialistleger 79 200 SEK før skatt. Tilsvarende tall for en lege som har sitt arbeid i Norge er hele 86 350 SEK.

Hvor mye tjener en øyelege?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Som øyelege begynner man vel på rundt 600 000 i årslønn, før vakter og tillegg. Videre øker lønnen i takt med at du får mer erfaring.

Hvor mye tjener man som psykiater?

– Det varierer veldig, men lønnen for en legespesialist starter vel på noe rundt 800 000 kroner før tillegg for vaktordning og overtid. Du kan komme ganske godt opp i lønn i løpet av bare et par år.

Har psykologer god lønn?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Psykologer har generelt god lønn, så du får uttelling for utdanningen din. I det offentlige lønner man etter erfaring og kompetanse, og som regel er lønnen enda bedre i det private. En psykologspesialist i spesialhelsetjenesten tjener minst 760 000.

Leave a Comment