Hva gjør en Tilkomsttekniker?

Hva trenger man for å jobbe på plattform?

 • Jobb som boredekksarbeider / roughneck. Dette er en av inngangsyrkene for jobb offshore.
 • Jobb som boreleder / drilling supervisor.
 • Jobb som borer / driller.
 • Jobb som borer, assisterende.
 • Jobb som boresjef / toolpusher.
 • Cementer.
 • Coiled Tubing Operator.
 • Coiled Tubing Superintendent.

Hvor mye tjener man på oljerigg?

Hvor mye du tjener i jobb offshore avhenger av hvilken stilling og hvilket selskap du er ansatt i, men en begynnerlønn på 32 000 – 34 000 kroner i måneden, pluss tillegg, regnes som vanlig. Disse tallene er hentet fra Industri Energi sin tariffavtale. Dette er begynnerlønn, som vil øke i takt med ansiennitet.

Hvordan få jobb på oljerigg?

Minimum for alle som skal jobbe offshore er at de må ha godkjent helseattest, samt GSK sikkerhetskurs eller IMO60. De fleste stillinger krever at du har gode kunnskaper i både engelsk og norsk/skandinavisk, og søkere med fagbrev og relevant erfaring vil som oftest bli foretrukket.

Hva gjør en Tilkomsttekniker? – Related Questions

Hvor mye tjener en renholder på oljeplattform?

Innen gruppen forpleining/renholdsarbeidere var gjennomsnittslønnen per person lik 661.000 kroner, herav 79.000 kroner i tariffavtalt overtid og 71.000 kroner i tekniske tillegg. Innen oljeservice var gjennomsnittslønnen 742.000 kroner, inkludert 132.000 kroner i tariffavtalt overtid og 54.000 i tekniske tillegg.

Hvor mye tjener en offshore lærling?

Det kraftige presset i dagens oljemarked gjør at fremtiden ser lys ut for Myrvang og de andre lærlingene. Under læretiden tjener de i snitt 300.000 kroner i året. Lønnen økes gradvis under utdanningen. Ved slutten har lærlingene en årslønn, inkludert sokkeltillegg, på rett over 400.000 kroner.

Hva tjener en renholder i Nordsjøen?

Statoil har trolig verdens best betalte renholdere.

||| (Dagbladet): Med ei lønn på 750 000 kroner i året, tjener renholdere i Nordsjøen mer enn Stortingets folkevalgte. Snittlønna i bransjen er ifølge SSB 330 000 kroner. I tillegg jobber Statoils renholdere færre timer i året enn et ordinært årsverk.

Hva tjener kokk offshore?

For kokker ligger en årslønn offshore med tillegg på rundt 550.000-600.000, en forpleiningsassistent får rundt 500.000 kroner.

Hvilke yrker tjener mest?

Yrkene med høyest lønn
 • Handels- og skipsmeglere, 115.060.
 • Ledere av olje- og gassutvikling, 110.850.
 • Finansmeglere, 104.520.
 • Ledere av forsikring og finansvirksomhet, 103.280.
 • Toppledere i offentlig administrasjon, 103.180.
 • Flygeledere, 99.050.
 • Finans- og økonomisjefer, 97.690.
 • Flygere, 94.240.

Hva tjener en elektriker i Nordsjøen?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Alt etter hvilken ende av tariffen du ligger på, tjener du mellom 50–70 000 kroner i måneden.

Hvor mye tjener man som pilot?

Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte flygere i 2021 var på 94 240 kroner, mens den samtidig var 48 250 kroner for heltidsansatte sykepleiere. For flygere er imidlertid mye av lønna knyttet opp i ansienniteten de har i flyselskapet de jobber for, og det kan dermed bli kostbart å bytte selskap.

Hvor mye tjener en politimann?

Gjennomsnittlig årslønn for politibetjenter i 100 % stilling ligger på omtrent 610 000 kroner i året, noe som tilsvarer nesten 51 000 kroner i måneden. Når man inkluderer gjennomsnittlig overtidsbetaling med grunnlønna ligger årlig gjennomsnittslønn for politibetjenter på 628 000 kroner.

Hvor mye tjener en jagerflyger?

Hvor mye Tjener en Pilot?
Flyselskap Pilotlønn
Turkish Airlines € 136,000 (1 411 000 kr)
Norwegian € 135,000 (1 401 000 kr)
Easyjet € 135,000 (1 401 000 kr)
Ryanair € 135,000 (1 401 000 kr)

Hva har SAS pilotene i lønn?

Pilotstreiken i SAS har fått store konsekvenser for reisende denne sommeren. I SAS Scandinavia tjener man så mye som 1.336.202 kroner etter 25 år i lufta. Pilotene har sagt at de har tilbudt seg å gå ned 5 prosent i lønn i SAS Scandinavia.

Hvor mye tjener en kabinansatt i SAS?

Startlønna for en nyansatt i fulltidsstilling som kabinansatt i SAS er på 25.039 kroner i måneden før skatt, ifølge forbundslederen.

Hvor mye tjener man som helikopterpilot?

Som helikopterpilot kan man forvente en startlønn på rundt 450 000 kroner i året, mens gjennomsnittlønnen (som øker med erfaring) ligger på rundt 650 000 kroner. De best betalte er helikopterpiloter som jobber offshore, og disse har typisk rundt 1 000 000 kroner i årslønn.

Hva tjener sjefen i SAS?

SASsjefen tjener over 12 millioner, ifølge pilotleder Jan Levi Skogvang. Han etterspør hvilke lønnsbesparelser ledelsen selv vil stå for. – Vi vet at konsernsjefen i SAS, Anko Van der Werff, har en lønn på minimum 12,5 millioner, i tillegg til nær 5 millioner til pensjon.

Hva heter SAS sjefen?

SASsjef Anko van der Werff kom aldri helt i mål med effektiviseringer på 800 millioner svenske kroner. Han mener det blir tungt å vinne tilbake tilliten i det norske markedet, som er mest rammet. (Foto: Hedvig Idås) Mer

Hvem er leder i SAS?

Da Jan Carlzon tok over som konsernsjef i SAS sto selskapet overfor store finansielle vanskeligheter med årlige tap på over 17 millioner USD, og var internasjonalt kjent for alltid å være forsinket. En undersøkelse fra 1981 viste at SAS var rangert som nr 14 av 17 flyselskap i Europa med hensyn til punktlighet.

Hvem er sjef i SAS?

Det er et knapt år siden nå. Styreleder Carsten Drilling kunne stolt annonsere at Anko van der Werff blir ny sjef for SAS.

Leave a Comment