Hvor mye tjener en økonomisjef?

– Det avhenger av utdanning og ansvar i jobben. Jobber du i et lite selskap med mindre ansvar og risiko vil lønna ligge på 600.000 kroner og oppover. Lønna stiger med ansvaret i stillingen og kompleksiteten i selskapet. Det er ikke uvanlig med lønn over en million kroner i større selskaper.

Hvor mye tjener en siviløkonom i året?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Man kan forvente 500 000 til 600 000 kroner i året som startlønn.

Hva kan man bli etter økonomi og administrasjon?

  • regnskapsfører.
  • revisor.
  • samfunnsøkonom.
  • siviløkonom.
  • økonomisjef.
  • økonomikonsulent.

Hvor mye tjener en økonomisjef? – Related Questions

Hva er snittet for økonomi?

Der vil du se at poengsummen for å komme inn ved siste opptak varierte fra ca 30 poeng på det laveste til 52 poeng til det høyeste, som tilsvarer ca 3 og ca 5 i snitt. Veldig mange av utdanningene ligger i midten, at du vil kunne komme inn med ca 4 i snitt.

Hvor vanskelig er økonomi matte?

Selve matten i dette faget er ikke så vanskelig, det består stort sett av ganske greie formler og tallregler. Jeg tror utfordringen for de fleste i dette faget ligger i å sette formlene i sammenheng med tekstene, og vite hvilke regler som gjelder for hvilke oppgaver.

Hva er snittet for å komme inn på økonomi og administrasjon?

Du trenger generell studiekompetanse og 35 konkurransepoeng for å komme inn på dette studiet.

Hvilken master kan jeg ta etter Bachelor i økonomi og administrasjon?

Siviløkonom er en sidetittel som gis til kandidater som har fullført en femårig utdanning bestående av bachelor i økonomi og administrasjon og en master i økonomi og administrasjon.

Hvorfor velge økonomi og administrasjon?

Hvorfor velge dette studiet

Studiet er et godt utgangspunkt for jobb innen de fleste bransjer. Du lærer å forstå og blir i stand til å fatte beslutninger i private og offentlige organisasjoner. Studiet gir deg faglig innsikt, analytisk trening og problemforståelse.

Hva er snitt for siviløkonom?

Du trenger generell studiekompetanse og 44 konkurransepoeng (47 hvis du ikke har førstegangsvitnemål) for å komme inn på dette studiet. I tillegg må du dokumentere kunnskaper i matematikk tilsvarende matematikk R1 eller S1 + S2.

Kan man bli siviløkonom uten S matte?

Nei, på de aller fleste studier kreves det kun generell studiekompetanse . Så om du skaffer deg dette, så er du kvalifisert 🙂 Det er noen unntak, blant annet siviløkonomstudiet og bachelorstudiet på Handelshøyskolen. Der trenger du enten R1, eller S1+S2.

Hva gjør en økonomi og administrasjon?

Du kan ta stillinger knyttet til administrasjon, regnskap, budsjettarbeid, økonomisk analyse, finans, innkjøp, markedsføring og salg. Du kan også arbeide innen bank, forsikring, revisjon, meglerhus, konsulentvirksomhet, reiseliv, IT, industribedrifter og en rekke andre bransjer.

Hvilke yrker tjener mest?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Hvor mange sliter med økonomi?

I august 2022 befinner 130.000 husholdninger, eller 5 prosent, seg i alvorlige økonomiske vanskeligheter. Ytterligere 280.000, eller elleve prosent, sliter økonomisk. Dette er en dobling fra året før.

Hvor mye tjener en regnskapsfører?

Regnskap Norges lønnsundersøkelse, gjennomført høsten 2022, viser at gjennomsnittlig fastlønn for autoriserte regnskapsførere i 2022 er 5,9 prosent høyere enn året før. Gjennomsnittlig tjener en autorisert regnskapsfører 758 171 kr i år, mot 716 033 kr i fjor.

Hva er lønnen til en ingeniør?

Stor stigning i lønn

Teknas lønnsstatistikk viser at lønnen i 2021 i gjennomsnitt var på 911 938 kroner i privat sektor, 727 755 kroner i kommune og 712 166 kroner i staten. I 2011 var årslønnen i privat sektor 724 056 kroner, 561 498 kroner i kommune og 536 294 kroner i staten.

Hvor mye tjener en sykepleier?

Som sykepleier har du en gjennomsnittslønn på 566 520 kroner i året, og siden du som sykepleier kan jobbe turnus; det vil si kvelds-, natt- og helgeskift, har du muligheten til å tjene mer.

Hvor mye tjener en lege?

Fastleger yngre enn 30 år hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt litt under 1 250 000 kroner, fastleger 67 år og eldre lå godt over 2 000 000 kroner. Fastleger med færre enn 750 pasienter på lista hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1 400 000 kroner, de med 1 500 eller flere pasienter lå ca. 870 000 kroner over.

Leave a Comment