Hvor mye tjener en maskinfører i timen?

Den nye minstelønnssatsen i overenskomsten øker fra 184,50 til 188 kroner per time. Også ansiennitetstilleggene øker etter årets mellomoppgjør: Tillegget for ett års dokumentert praksis i bransjen står stille med 5 kroner. Ny minstelønn blir 193 kroner.

Hvor mye tjener en anleggs sjåfør?

Dersom du tar utdanning innen bygg- og anleggsteknikk, kan du bli anleggsmaskinsfører og kan jobbe med mange forskjellige maskintyper som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvel og traktorgraver/gravelaster med tilhørende spesialutstyr. Da er gjennomsnittslønna 496 080kr i året ifølge utdanning.no .

Hva må til for å bli maskinfører?

Du ha maskinførerbevis for å kjøre maskiner som hjullaster, gravemaskiner og dumper. Lastebil har et eget førerkort, og det får du ikke tatt før du er 21 år, men du kan også ta det gjennom skolen når du tar fagbrevet.

Hvor mye tjener en maskinfører i timen? – Related Questions

Kan alle kjøre gravemaskin?

Alle som skal kjøre “masseforflytningsmaskiner” (gravemaskin, hjullaster, dumper etc.) med motoreffekt over 20,4 Hk eller 15 kW må ha maskinførerbevis for å kjøre lovlig. Merk at kravet gjelder også for kompaktlaster, bobcat og minilaster som har motoreffekt innenfor kravet.

Hvor mye koster en gravemaskin?

Leietider
Produkter Dagpris eks.mva.og forsikring Dagpris inkl.mva.og 5 % forsikring
1.8 tonn 1749 2295
2.5 tonn 2090 2743
3.8 tonn 2240 2940
5.8 tonn 2874 3772

Hvordan bli anleggsmaskinfører som voksen?

Den vanlige utdanningen for å bli anleggsmaskinfører er, som du skriver, å ta først Vg1 Bygg og anleggsteknikk, Vg2 Anleggsteknikk, og Vg3 Anleggsmaskinførerfaget (to år i bedrift). Det går an å ta ulike private kurs som anleggsmaskinfører, men da stiller du nok bak i køen hva gjelder å få jobb.

Hvor mye tjener en mekaniker?

Lønn i bilbransjen

Gjennomsnittslønnen for en bilmekaniker ligger i dag på kr 472 440/år (hentet fra www.utdanning.no/SSB). I mange bedrifter er lønnen lagt opp med en fastlønn og en variabel bonusordning oppe på dette, som gjør at du kan tjene mer enn gjennomsnittslønnen.

Hva er maskinførerbevis?

Med maskinførerbevis kan du trygt og sikkert utføre ulike arbeidsoppgaver med forskjellige maskintyper samt gjøre enklere vedlikehold på disse. Kursene for masseforflytningsmaskiner gir blant annet innsikt i lover og forskrifter, HMS, arbeidsmiljø, prinsipper for maskinenes konstruksjon, bruk, virkemåte og vedlikehold.

Hva gjør en Anleggsmekaniker?

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner. Som anleggsmaskinmekaniker er du mekaniker med spesialisering på masseforflytningsmaskiner som brukes på anleggs- og byggeplasser.

Hva er lønna til en flytekniker?

Flyteknikerne mener lønnen ikke er konkurransedyktig. Ifølge dem tjener de rundt 600.000 kroner i året om de jobber dagtid. Men det gjør bare rundt 5–10 prosent. Gjennomsnittslønnen for en flytekniker er ifølge NHO 783.000 inkludert tillegg.

Hvor mye tjener en gravemaskinfører?

Ifølge Utdanning.no er gjennomsnittslønna til anleggsmaskinførere 472 200 kr i året. Lønn avhenger av utdanning, ansiennitet, jobberfaring, og hvor man jobber.

Hvor mye tjener man som flymekaniker?

Som ferdig utdannet flymekaniker tjener man 686.280 kroner i året, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Men flyteknikerne jobber ofte nattevakter, i helgene og i helligdagene. Det er fordi det er på disse tidspunktene at flest fly står på bakken og kan få utført vedlikehold.

Hvilke yrker gir god lønn?

Yrkene med høyest lønn
 • Handels- og skipsmeglere, 115.060.
 • Ledere av olje- og gassutvikling, 110.850.
 • Finansmeglere, 104.520.
 • Ledere av forsikring og finansvirksomhet, 103.280.
 • Toppledere i offentlig administrasjon, 103.180.
 • Flygeledere, 99.050.
 • Finans- og økonomisjefer, 97.690.
 • Flygere, 94.240.

Hva er best betalt yrke?

De 10 best betalte yrkene i Norge
Plassering Yrke Gjennomsnittlig årslønn
1 Ledere av olje- og gassutvinning mv 1.344.480 kr
2 Handels og skipsmeglere 1.334.280 kr
3 Finansmeglere 1.195.560 kr
4 Toppledere i offentlig administrasjon 1.175.280 kr

Hva er en grei lønn?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hvor mange tjener over 750 000 i Norge?

5695 nordmenn hadde i 2019 en bruttoinntekt på 5 millioner eller mer. Av disse var 86 prosent menn. 1 av 10 tjener mellom 700.000 og 1 million, og bare 6 av 100 har en inntekt over én million.

Hvilke leger tjener mest?

Det er fastlegene som tjener best i Norge. Fastleger har en lønn på mellom 800.000 og 2.6 millioner i følge forskning.no.

Per i dag jobber følgende leger i legevakt:

 • Fastleger.
 • Fast ansatte legevaktleger.
 • Leger i spesialisering, del 1.
 • Vikarleger.

Hvor mange tjener over 3 millioner i Norge?

De som tjener over 3 millioner kroner, kan i snitt regne med over 100.000 kroner i høyere skatter. Økt skatt på aksjeutbytte er ifølge regjeringen viktig grunn til at de med høy inntekt får høyere skatt. I alt 19.900 personer ventes å tjene over 3 millioner i neste år.

Hva er normal lederlønn?

Lederlønninger. De som faller inn under desil 10 tjener i gjennomsnitt 101 600 kroner i måneden.

Leave a Comment