Hvor mye tjener en elektriker lærling i timen?

august 2022. Lærlinglønn for elektro og IT er det samme over hele landet, som vedtatt av fagforeningen EL og IT forbundet og NELFO gjeldende fra 1. mai 2020, er basert på følgende satser § 3 A Fastlønn: Fagarbeider: 220,73 kr pr time.

Hva koster en dag med elektriker?

Oppstartsprisen ligger vanligvis mellom 400 og 2.000 kroner.

Dette dekker vanligvis reise til og fra oppdragsstedet, dokumentasjon av arbeidet, og noe sluttarbeid. Timeprisen ligger vanligvis mellom 700 og 1.000 kroner, men dette vil avhenge litt av hvor i landet du befinner deg, og om det er snakk om bygd eller by.

Hva koster elektriker pr punkt?

Hvis elektrikeren tar tusen kroner timen, blir prisen per punkt (ekskludert minimumspris, men inkludert stikkontakten) omtrent slik – og igjen, dette er veiledende priser: kr 700 for en dobbel (hvis det tar en hel time: kr 1.200) kr 1.000 for firedobbel (én time: kr 1.500) kr 1.200 for seksdobbel (én time: kr 1.700)

Hvor mye tjener en elektriker lærling i timen? – Related Questions

Er elektriker godt betalt?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå tjener en elektriker i snitt 517 440 kr per år. Det vil si at den gjennomsnittlige elektrikeren i Norge tjener 43 120 kr per måned. Vær oppmerksom på at disse tallene ble samlet inn i 2019.

Er det lov å montere stikkontakter selv?

Fordi en stikkontakt er en fast elektrisk installasjon, skal det overlates til fagfolk å koble stikkontakt, dette bør du ikke gjøre på egenhånd.

Hva koster det å få montert en stikkontakt?

Montering av stikkontakt kan koste fra 2.000 til 5.000 kroner. Prisen kommer an på mange faktorer. Den rimeligste monteringen gjelder for en vanlig stikkontakt som er jordet og har to uttak.

Hvor mye koster det å sette opp stikkontakter?

Dersom du trenger en elektriker til utskifting av en enkelt stikkontakt, hvor det ikke er noen hindringer i veien, kan du regne med å måtte betale ca. 2 800,- totalt, inkludert reisevei, dokumentasjon og materialer.

Hva koster kontroll av elektrisk anlegg?

Både tidsbruken og prisen på en elkontroll avhenger av størrelsen på boligen det er snakk om. Flere kvadratmeter og etasjer utgjør flere elektriske komponenter som må undersøkes. Gjennomsnittlig tid på en standard elkontroll tar mellom 1-4 timer, og prisen varierer fra kr 2000,- til kr 5000,-.

Hvor mye koster det å bytte sikringsskap?

Prisen for et nytt sikringsskap kan variere i stor grad. I snitt ligger prisen omkring 18.000 kroner, men på grunn av ulike prisfaktorer og store prisforskjeller på markedet kan prisen variere mellom alt fra 10.000 til over 25.000 kroner.

Hvor mye koster anlegg?

I gjennomsnitt ser vi at et nytt elektrisk anlegg i for en normal bolig koster omlag kr 150.000 inkl. Mva. I denne prisen er både arbeider og materialer inkludert.

Er skrusikringer farlig?

Eldre boliger har ofte skrusikringer og det stilles ikke krav til at disse må byttes ut. Likevel er det verdt å merke seg at varmegang i skrusikringer er en gjenganger, og er i mange tilfeller en brannfelle. Dersom du har skrusikringer i hjemmet bør disse sjekkes jevnlig etter varmegang, svart farge eller svidd lukt.

Er det lov med sikringsskap på vaskerom?

Derimot kan du plassere sikringsskapet i rom med vanntilgang eller våtrom som ikke har dusj eller bad. – Det går greit å sette sikringsskapet for eksempel på et kjøkken, på toalettet, eller på vaskerommet dersom det ikke er bad eller dusj der.

Hvor mange uttak på bad?

Bad/vaskerom/WC: Dedikert uttak til stasjonært utstyr som ikke er fast tilkoblet, som vaskemaskiner etc. Forøvrig minst to uttak, med mindre rommet er under 3 m2 hvor det aksepteres ett uttak.

Hvor mye koster det å lage vaskerom?

Et billig vaskerom trenger ikke koste mer enn 75.000 kroner, mens et dyrere vaskerom kan koste opp mot 300.000 kroner. Disse anslagene inkluderer alt du trenger av materialer og arbeidskraft for oppussing av et eksisterende vaskerom, inkludert utskifting av produkter og inventar.

Hvor mye fall på vaskerom?

I teknisk forskrift står det at det skal være tilstrekkelig fall mot sluk. Fallkravene i Våtromsnormen for vaskerom er 1:100 på hele gulvet. For bad er det 1:50 0,8 meter fra dusjhode og 1:100 på øvrige flater.

Er det krav til sluk på bad?

a) Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt for vann i brukssituasjonen. Rom med sluk skal være utformet slik at eventuelt lekkasjevann ledes til sluk.

Er det krav til fall på bad?

Oppdatert etter TEK17

TEK17 krever fall på̊ minimum 1:50 til sluk i et område på minst 0,8 meter ut fra sluket dersom dusjen er rett over sluket. Om dusjen ikke er rett over sluket, må det i tillegg være fall på minimum 1:50 fra og med dusjens nedslagsfelt og til sluket.

Er det krav til sluk på toalett?

WC er ikke våtrom og det er ikke krav til sluk.

Er det lov å montere dusjkabinett selv?

Du kan montere dusjkabinettet selv, men du trenger en rørlegger for å koble til vannet. De fleste rørleggere påtar seg også å montere selve kabinettet. – Når du monterer kabinettet, må du passe på å sjekke at klemringen i sluket er tett, og at sluket er åpent.

Leave a Comment