Hva er lærlinglønn som elektriker?

LÆRLINGER Beregningsgrunnlag kr. 266,32 kr. Når lærlinger arbeider overtid, benyttes lønn og overtidssatsene for arbeidstaker uten fagbrev, unntatt lærlinger i 9.

Hvilke lærlinger tjener mest?

Statistisk sentralbyrå (SSB) har for første gang publisert statistikk over lønnsnivået til lærlinger i forskjellige fag. Helt på toppen finner man lærlinger i yrkessjåførfaget. De tjener hele 10 000 kroner mer per måned enn gjennomsnittet.

Hva er lærlinglønn som elektriker? – Related Questions

Hvor mye tjener en elektriker?

Hvor mye tjener en elektriker? Ifølge Statistisk Sentralbyrå tjener en elektriker i snitt 517 440 kr per år. Det vil si at den gjennomsnittlige elektrikeren i Norge tjener 43 120 kr per måned.

Hvor mye tjener en elektriker i timen?

Og dersom du skal ha utført 10 timers elektrikerarbeid, er det ikke uten betydning om elektrikeren tar 700 eller 1.100 kroner timen.

Hva er minste lønn for lærling?

Lærlinger i melke- og husdyrprodusenter tjente minst, med 13.320 kroner i måneden. Lønna ble målt uavhengig om den enkelte lærlingen befant seg i starten eller slutten av lærlingløpet, noe som har en innvirkning på prosentandelen lærlingene lønnes etter.

Hva er minstelønn for lærlinger?

Faktiske satser er for typisk: 8 770 kr / mnd først halvår (30 %). 11 693 kr / mnd andre halvår (40 %).

Hvordan fungerer lærling lønn?

Som lærling får du lønn under utdannelsen.

Lønnen du får som lærling utgjør en gitt prosentandel av begynnerlønnen til en arbeider med fagbrev i yrket du tar utdanning i. Lønnen er stigende jo lengre ut i læretiden du kommer.

Skal man betale for en lærling?

Man får et tilskudd for opplæringen av lærlingen, og må betale lønn i læretiden. Lærlinger skaper også verdier for bedriften etter hvert som de blir mer selvstendige i læretiden.

Er det lov å si opp lærling?

Kan lærekontrakten endres eller heves? Lærlingen er omfattet av arbeidsmiljøloven med unntak for opphør eller endringer av arbeidsavtalen. Lærlingen er derfor unntatt fra reglene om stillingsvern, og lærlingens oppsigelsestid er regulert av opplæringsloven og ikke arbeidsmiljøloven.

Er det skatt på lærlinglønn?

Når du er lærling i en bedrift har du de samme rettighetene og pliktene som en vanlig arbeidstaker. Du bidrar til driften og verdiskapingen i bedriften og vil derfor også få utbetalt lønn som en vanlig arbeidstaker. Det innebærer at du også er pliktig å skatte av pengene du tjener.

Har lærlinger rett på ferie?

Lærlinger har samme rett til ferie og fridager som andre ansatte. De har lovbestemt rett til fire ukers ferie i året. Noen kan ha rett til lengre ferie ifølge tariffavtale.

Hvor mye må en 16 åring skatte?

Studenter og skoleungdom kan tjene inntil fribeløpet uten å betale skatt. Tjener du 65 000 kroner eller mindre i 2023, skal du ha et frikort. Tjener du mer enn 65 000 kroner i 2023, du ha et skattekort.

Hvor mange timer jobber en lærling?

Arbeidstid i bedriften

Lærlingen følger vanlig arbeidstid med 37,5 timer i uken. Disse timene fordeles normal ut over uken med 7,5 timer lønnet arbeid hver dag, i tillegg til en halvtime ubetalt lunsjpause.

Skal lærlinger jobbe helger?

Du har krav på fri hver uke

I arbeidsmiljøloven står noen rammer som arbeidsgiver må holde seg innenfor. Du har blant annet krav på 11 timer fri per døgn og 35 timer sammenhengende fri i løpet av en uke. Du skal ha fri annenhver søndag. Som lærling må du regne med å jobbe turnus hvis det er turnus i bedriften.

LES OGSÅ  Hvor mye tjener man på ambulansearbeider?

Kan man slutte som lærling?

En lærling har ingen oppsigelsesrett, og dermed ingen oppsigelsestid. Dersom du ønsker å slutte som lærling, må lærlingen søke om å få hevet lærekontrakten. Lærekontrakten kan heves av fylkeskommunen.

Hvor ofte går lærlinger opp i lønn?

Prosentsats av fagarbeiderlønn

Lærlinglønnen baserer seg på en prosentsats av hva en nyutdannet fagarbeider tjener. Fra første til siste halvår går prosentsatsen fra 30 % til 80 %.

Hvem betaler for lærlinger?

Bedriften betaler kun lønn til lærlingen i løpet av læreperioden, det er derfor ingen andre kostnader. Dersom bedriften er godkjent gjennom et opplæringskontor vil opplæringskontoret tilby kurs og annet kostnadsfritt til lærlingen slik at bedriften ikke har ekstra kostnader for dette.

Leave a Comment