Hvor mye tjener en CNC operatør?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – En gjennomsnittslønn ligger på rundt 470.000 kroner i året.

Hva er en maskinoperatør?

I dette yrkesområdet inngår yrker som består i å operere og overvåke industrimaskiner mv., på stedet eller ved fjernkontroll, for det meste innen serieproduksjon av ferdigvarer, og å kontrollere råvarer og ferdigvarer.

Hvor mye tjener en industrimekaniker?

En industrimekaniker tjener 541 080,- i året.

Hvor mye tjener en CNC operatør? – Related Questions

Hvor mye tjener en HR sjef?

Snittlønn i ulike HR-stillinger:

Personalsjef: 85 750 kr. Strategi- og planleggingssjef: 71 910 kr. Administrative ledere: 74 100 kr. Personal- og karriererådgivere: 59 390 kr.

Hva er normal lønn i Norge?

Halvparten av lønningene er på den ene siden av medianen, og den andre halvparten på andre siden. I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner.

Hva tjener en mekaniker i Nordsjøen?

Elektrikere på rigg, riggmekanikere, og riggmekanikere med fagbrev som mekaniker og fagsertifikat innen hydraulikk, kan regne med en startlønn på ca 457 000 ekskludert feriepenger, og ca 512 000 inkludert feriepenger.

Hvor mye tjener en industriarbeider?

Lønn
Månedslønn
2020 Endring i prosent
Statsforvaltningen 52 460 4,3
Menn 56 450 4,0
Kvinner 49 750 4,6

Hva er årslønnen til en flytekniker?

Som ferdig utdannet flymekaniker tjener man 686.280 kroner i året, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Men flyteknikerne jobber ofte nattevakter, i helgene og i helligdagene. Det er fordi det er på disse tidspunktene at flest fly står på bakken og kan få utført vedlikehold.

Hva gjør en industrimontør?

En industrimontør monterer, tester og kontrollerer maskiner og utstyr til et bredt spekter av virksomheter i industrien. Som industrimontør sammenstiller og fullfører du avanserte mekaniske produkter. Det stilles høye krav til kvalitet og sikkerhet i arbeidet.

Hvor mye tjener en industrirørlegger?

En industrirørlegger tjener i snitt 537 840,- i året.

Hva tjener en rørlegger i Nordsjøen?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Jeg har en lønn på cirka 550 000 kroner i året. Jeg har offshore-tillegg på plattform, og på land har jeg andre tillegg. Lønnen varierer veldig med hvilken type jobb du har, antall helligdager man er på jobb og eventuell overtid.

Hvor mye tjener en kranfører i Nordsjøen?

– Lønnen for en nyutdannet kranfører er cirka 500 000 kroner i året.

Hva tjener en renholder i Nordsjøen?

Statoil har trolig verdens best betalte renholdere.

||| (Dagbladet): Med ei lønn på 750 000 kroner i året, tjener renholdere i Nordsjøen mer enn Stortingets folkevalgte. Snittlønna i bransjen er ifølge SSB 330 000 kroner. I tillegg jobber Statoils renholdere færre timer i året enn et ordinært årsverk.

Hvor mye tjener man som vaskedame?

Renholdere får som regel betalt per time, og tarifflønna for renholdere i 2021 er på 191,39 kroner i timen. Dette gir et sted mellom 28 700 og 30 200 kroner i månedslønn avhengig av antall arbeidsdager, og rundt 344 000 kroner i årslønn for en renholder med 100 % stilling.

Hvor mye tjener en renholder på oljeplattform?

Innen gruppen forpleining/renholdsarbeidere var gjennomsnittslønnen per person lik 661.000 kroner, herav 79.000 kroner i tariffavtalt overtid og 71.000 kroner i tekniske tillegg. Innen oljeservice var gjennomsnittslønnen 742.000 kroner, inkludert 132.000 kroner i tariffavtalt overtid og 54.000 i tekniske tillegg.

Hvordan få seg jobb i Nordsjøen?

Minimum for alle som skal jobbe offshore er at de må ha godkjent helseattest, samt GSK sikkerhetskurs eller IMO60. De fleste stillinger krever at du har gode kunnskaper i både engelsk og norsk/skandinavisk, og søkere med fagbrev og relevant erfaring vil som oftest bli foretrukket.

Hva gjør en rigger i Nordsjøen?

Rigger opp og ned trykk kontrollutstyr samt vedlikeholder utstyr som blir brukt nedihulls under operasjoner.

Hva betyr offshore på norsk?

Offshore, som foregår langt fra land, til havs. Betegnelsen blir særlig brukt i forbindelse med petroleumsvirksomhet. For aktiviteter på land brukes på engelsk betegnelsen onshore.

Hvor mye tjener man som matros?

En matros tjener i snitt 567 480,- i året.

Leave a Comment