Hvor mye tjener en blikkenslager lærling?

16 240 kroner i måneden har en lærling i kobber- og blikkenslagerfaget. Dette er godt under snittet, og lærlingene som tjener mest har nesten dobbelt så høy lønn.

Hvilke oppgaver har en blikkenslager?

Vanlige arbeidsoppgaver for blikkenslageren:
  • tilpasse og montere metallplater til fasader på bygninger.
  • lage og montere plater til tak (taktekking)
  • lage og montere beslag, tak- og pipehatter, takrenner og nedløpsrør.
  • planlegge, produsere og montere ventilasjonsanlegg.

Hvordan bli blikkenslager?

– For å få fagbrev i blikkenslagerfaget kan du gå bygg og anlegg på videregående, velge klima og energi på Vg2, gjennomføre to års læretid i bedrift og bestå fagprøve . Det finnes også andre veier å gå, for eksempel fire år i lære i bedrift, ta fag som privatist og deretter ta fagprøve .

Hvor mye tjener en blikkenslager lærling? – Related Questions

Hva er lønnen til en sveiser?

– Lønnen varierer etter hvor lenge du har jobbet og kompetansen din. Jeg anslår at på et vanlig verksted tjener en sveiser mellom 400 000 og 500 000 kroner i grunnlønn, men det kan ofte bli overtid.

Hvor mye tjener en taktekker?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Som taktekker med fagbrev tjener man ca. 450 000.

Hvor mye tjener man som rørlegger?

Hva tjener en rørlegger? Snittlønnen for en rørlegger er på 518 400 kroner i året (SSB 2021).

Hvor mye tjener en tømrer i timen?

– Man kan forvente en grunnlønn på rundt 460.000 kroner. Så har man ulike tilleggsordninger som ansvars-, diett-, borteboer- og reisetillegg. Det finnes også akkordordninger som kan utgjøre en god betaling hvis man er ivrig og står på.

Hvilke typer metaller bruker blikkenslageren?

Blikkenslageren arbeider med alle slags metaller i form av tynnplater som for eksempel kobber, sink, stål og aluminium. Taktekking er et eget fagområde som gjerne må samarbeide tett med blikkenslageren. Til tekking brukes også takstein, skifer og papp.

Hvor mye tjener en elektriker?

Gjennomsnittlig årslønn for elektrikere er på omtrent 530 000 kroner i året (44 000 kr/mnd), men dette inkluderer også elektrikere med lang erfaring (og dermed høyere lønn). En nyutdannet elektriker kan regne med en startlønn på rundt 450 000 kroner i året (37 500 kr/mnd).

Hva tjener man som politi?

Gjennomsnittlig årslønn for politibetjenter i 100 % stilling ligger på omtrent 610 000 kroner i året, noe som tilsvarer nesten 51 000 kroner i måneden. Når man inkluderer gjennomsnittlig overtidsbetaling med grunnlønna ligger årlig gjennomsnittslønn for politibetjenter på 628 000 kroner.

Hva er normal lønn i Norge?

Halvparten av lønningene er på den ene siden av medianen, og den andre halvparten på andre siden. I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner.

Hvor mye tjener man som pilot?

Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte flygere i 2021 var på 94 240 kroner, mens den samtidig var 48 250 kroner for heltidsansatte sykepleiere. For flygere er imidlertid mye av lønna knyttet opp i ansienniteten de har i flyselskapet de jobber for, og det kan dermed bli kostbart å bytte selskap.

Hvor mye tjener en jagerflyger?

Hvor mye Tjener en Pilot?
Flyselskap Pilotlønn
Turkish Airlines € 136,000 (1 411 000 kr)
Norwegian € 135,000 (1 401 000 kr)
Easyjet € 135,000 (1 401 000 kr)
Ryanair € 135,000 (1 401 000 kr)

Hva har SAS pilotene i lønn?

Pilotstreiken i SAS har fått store konsekvenser for reisende denne sommeren. I SAS Scandinavia tjener man så mye som 1.336.202 kroner etter 25 år i lufta. Pilotene har sagt at de har tilbudt seg å gå ned 5 prosent i lønn i SAS Scandinavia.

Hva tjener en flyver i SAS?

En nyansatt flyger i SAS har en bruttolønn på rundt 479 000 kroner. Dette er lavere enn for de fleste nyutdannede sykepleiere, hvis man tar med alle tillegg. Gjennomsnittslønnen for alle flygere er imidlertid langt høyere enn for sykepleiere.

Hvor mye fri har man som pilot?

Under de felles EU-reglene kan pilotene jobbe opp til 60 timer per uke. Etter en slik økt har de krav på 36 timer fri.

Hvor mye tjener Norwegian piloter?

I følge en artikkel på na24.no tjener en Norwegian kaptein i gjennomsnitt kr 1.142.172,- og de andre pilotene har en sultelønn på kr 744.468,-.

Hvor mye tjener man som helikopterpilot?

Som helikopterpilot kan man forvente en startlønn på rundt 450 000 kroner i året, mens gjennomsnittlønnen (som øker med erfaring) ligger på rundt 650 000 kroner. De best betalte er helikopterpiloter som jobber offshore, og disse har typisk rundt 1 000 000 kroner i årslønn.

Er det gratis å bli pilot?

Fullført studium gir sertifikat som trafikkflyger – Commercial Pilot Licence (CPL). Alle flytimer i regi av UiT er gratis, men oppmelding til ATPL-teoriprøver i ATPL (Airline Transport Piloting License) og ferdighetsprøve i CPL må studentene betale selv. Oppdaterte gebyrpriser er tilgjengelig hos Luftfartstilsynet.

Leave a Comment