Hvor mye tjener en blikkenslager lærling?

16 240 kroner i måneden har en lærling i kobber- og blikkenslagerfaget. Dette er godt under snittet, og lærlingene som tjener mest har nesten dobbelt så høy lønn.

Hvordan bli blikkenslager?

– For å få fagbrev i blikkenslagerfaget kan du gå bygg og anlegg på videregående, velge klima og energi på Vg2, gjennomføre to års læretid i bedrift og bestå fagprøve . Det finnes også andre veier å gå, for eksempel fire år i lære i bedrift, ta fag som privatist og deretter ta fagprøve .

Hva gjør en blikkenslager?

Blikkenslagere produserer, moderniserer og reparerer ventilasjon, fasade og tak på bygninger. Selv om blikkenslageren i dag bruker verktøy og digitale hjelpemidler, må du likevel tenke kreativt og like å jobbe med hendene. Blikkenslagere må kunne jobbe etter både nye og gamle teknikker, og med nye og gamle materialer.

Hvor mye tjener en blikkenslager lærling? – Related Questions

Hvor mye tjener en taktekker?

Nærmest blikkenslagerne i byggebransjen ligger murere, som tjente 36 810 kroner, og taktekkere med en månedslønn på 37 050 kroner.

Hva gjør en feltingeniør?

Hva gjør en Feltingeniør

Denne personen utfører ofte tjenester for klienter i deres hjem eller bedrifter. Han eller hun kan jobbe innen en rekke felt, og kan være ansvarlig for å installere hardware, utføre service på en maskin, eller drive vedlikehold og reparasjon av allerede installerte produkter .

Hva gjør en montør?

Montør er flere kategorier av yrkesutøvere fagutdannet for montering av apparater, maskiner og konstruksjoner av ulike slag. Innenfor mekaniske fag og elektrofag finnes for eksempel kuldemontører, energimontører, heismontører, telekommunikasjonsmontører og tavlemontører.

Hvem jobber med ventilasjon?

En ventilasjonstekniker er en elektrofagarbeider som monterer og sørger for at ventilasjonsanlegget fungerer som det skal og gir ønsket inneklima. Som ventilasjonstekniker jobber du med ventilasjonsanlegg med tilhørende utstyr som ventilasjonsaggregater, elektriske systemer og automatiserte styringssystemer.

Hva tjener en ventilasjonsmontør?

Lønn: Fra 200 – 230 NOK/timen ut fra kvalifikasjoner og erfaring. Arbeidstid etter norske lover og regler.

Hvordan bli feltingeniør?

Det finnes en rekke opplæringsprogrammer, grader og læreplass som en potensiell feltingeniør kan søke. En gjennomsnittlig feltingeniør lærer vanligvis gjennom praksiserfaring, men formell opplæring i spesialiserte felt er ofte nødvendig, eller i det minste ønsket, avhengig av selskapet .

Hva slags ingeniør tjener mest?

Lønnen varierer innen de ulike ingeniør-områdene. De best betalte ingeniørene er de som jobber innen petroleum, bergverk og metallurgi, med en gjennomsnittslønn på 75 370 kr i måneden. De lavest betalte ingeniørene er de som jobber med teknisk tegning, som har en gjennomsnittslønn på 54 140 kr i måneden.

Hva er lønnen til en ingeniør?

Årlig snittlønn for NITO-medlemmer (bachelor i ingeniørfag):
  • Ingeniør i privat sektor: 751 476 kroner.
  • Begynnerlønn: 545 748 kroner.
  • Ingeniør i offentlig sektor: 634 092 kroner (stat) og 650 904 kroner (kommune)

Hvor mye får en ingeniør?

Lønn og arbeidsliv. En ingeniør som jobber i privat tjener i snitt 751 482 kr per år.

Hva er vanlig lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hvor mye tjener man som pilot?

Gjennomsnittslønnen for piloter er høy. I følge utdanning.no er den på 932.000 i året. Men det er mange faktorer som spiller inn på lønn for piloter, både hvor de er ansatt, hvor mye de flyr og hvor mye ansiennitet (erfaring) de har. Du må nok regne med å tjene mindre som nyutdannet, og at det stiger etterhvert.

Hvor mye tjener man på å være politi?

Gjennomsnittlig årslønn for politibetjenter i 100 % stilling ligger på omtrent 610 000 kroner i året, noe som tilsvarer nesten 51 000 kroner i måneden. Når man inkluderer gjennomsnittlig overtidsbetaling med grunnlønna ligger årlig gjennomsnittslønn for politibetjenter på 628 000 kroner.

Hvilke yrker tjener mest?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Hva har lærere i lønn?

Minstelønnen for lærere avhenger av utdanningen og stillingen man har, men er i 2022 som følger: 504 700 kroner i året (42 000 kroner i måneden) for adjunkt med tilleggsutdanning. 532 800 kroner i året (44 400 kroner i måneden) for lektor.

Hva vil det si å ha plettfri vandel?

Plettfri vandel” vil si at det ikke er noe å anmerke om en person med tanke på kriminalitet. For å dokumentere dette er det vanlig å kreve uttømmende politiattest. I en uttømmende politiattest skal det ikke fremgå at en person har fått et forenklet forelegg, se politiregisterloven § 41 første ledd bokstav b .

Kan du bli politi med rulleblad?

Hei! Tusen takk for ditt spørsmål. Et av opptakskravene for å komme inn på politiutdanningen, som man må ta for å bli politi, er plettfri vandel . Plettfri vandel vil si at det ikke er noe å anmerke om en person med tanke på kriminalitet.

Leave a Comment