Hvor mye tjener de som jobber med olje?

SSB har i dag lagt frem lønnsstatistikken for forskjellige yrker og bransjer. Der kommer det frem at snittlønnen innen utvinning av olje og gass ligger på 76.640 kroner i måneden. Det er faktisk noen kroner mindre enn i 2019 da den lå på 76.900 kroner.

Hvor mange timer jobber man i Nordsjøen?

Et arbeidsår i Nordsjøen er 1747,2 timer (inkl. ferie). Trekker man fra den betalte spisepausen blir effektiv arbeidstid 1487,2 timer.

Hva heter de som jobber på oljeplattform?

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt. Arbeidet foregår på faste og flyttbare rigger, båter og plattformer til havs. Boring er grunnlaget for olje- og gassutvinning, og er hovedaktiviteten fram til produksjon, prøveproduksjon og plugging av brønner.

Hvor mye tjener de som jobber med olje? – Related Questions

Hvilke yrker tjener mest?

Yrkene med høyest lønn
 • Handels- og skipsmeglere, 115.060.
 • Ledere av olje- og gassutvikling, 110.850.
 • Finansmeglere, 104.520.
 • Ledere av forsikring og finansvirksomhet, 103.280.
 • Toppledere i offentlig administrasjon, 103.180.
 • Flygeledere, 99.050.
 • Finans- og økonomisjefer, 97.690.
 • Flygere, 94.240.

Hvordan få seg jobb i Nordsjøen?

Minimum for alle som skal jobbe offshore er at de må ha godkjent helseattest, samt GSK sikkerhetskurs eller IMO60. De fleste stillinger krever at du har gode kunnskaper i både engelsk og norsk/skandinavisk, og søkere med fagbrev og relevant erfaring vil som oftest bli foretrukket.

Hva gjør riggere?

Riggere og spleisere reiser utstyr for løfting og buksering eller installerer og vedlikeholder kjettinger, tau og vaiere på byggeplasser, skip, olje- og gassfelt o.l.

Hva gjør en rigger?

Rigging er prosessen med å løfte og flytte gjenstander. Stropping er navnet på materialene som brukes til å koble lasten til kranen eller annen type løfteinnretning.

Hvor mange mennesker jobber på en oljeplattform?

Dersom vi inkluderer alle som kan knyttes til oljebransjen, var det 158 400 sysselsatte i 2019. 68 300 av disse kan kalles direkte sysselsatt i petroleumsnæringene, som vil si at de jobber på plattformer og med bygging av plattformer.

Hva gjør en plattformsjef?

Typiske arbeidsoppgaver for en plattformsjef:

Passe på at sikkerhetsforskriftene blir fulgt. Ha ansvar for sikkerheten om bord. Passe på at alle arbeiderne har den kompetansen de behøver. Jobbe med budsjett og kostnader.

Hva tjener folk i Nordsjøen?

Hvor mye tjener jeg på å jobbe på plattform i Nordsjøen? Hvor mye du tjener i jobb offshore avhenger av hvilken stilling og hvilket selskap du er ansatt i, men en begynnerlønn på 32 000 – 34 000 kroner i måneden, pluss tillegg, regnes som vanlig. Disse tallene er hentet fra Industri Energi sin tariffavtale.

Hvor mye tjener Equinor per dag?

For ordens skyld: En million i minuttet tilsvarer en inntjening på 60 millioner kroner i timen, 1440 millioner om dagen, drøyt 10 milliarder i uken. I 2021 tjente Equinor 31.583 millioner dollar.

Hva tjener en sykepleier i Nordsjøen?

Litt avhengig av hvilken tariff man havner under starter lønningene på ca 310,- pr time eller ca 600,000,- pr år. Dette er lønn som ligger helt på det jevne offshore.

Hvor mye tjener en automatiker på oljeplattform?

Alt som skal styres automatisk kan være en mulig jobb. Både å bygge det, programmere det og drifte det. En automatiker tjener i snitt 603 480,- i året.

Hvordan bli sykepleier i Nordsjøen?

For å kvalifisere til jobbe som sykepleier offshore trenger du:
 1. GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere for arbeid på platform.
 2. STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk (IMO50/IMO60) for arbeid på båt.
 3. SRC/VHF Radiosertifikat.
 4. Offshore helseattest.
 5. 3 årig høyskole utdanning som offentlig godkjent sykepleier.

Hvordan bli Offshoresykepleier?

Dette trenger du:
 1. 3-årig høyskoleutdanning / offentlig godkjent sykepleier.
 2. Spesialisering/videreutdanning innen anestesi/akuttmedisin.
 3. Minimum 5 års klinisk erfaring, minst 3 av dem innen akuttmedisin.
 4. GSK sikkerhetskurs.
 5. STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk (tidligere IMO50/IMO60) for arbeid på båt.
 6. Livbåtførerkurs.

Hvor mye tjener en spesialsykepleier?

Spesialsykepleiere med ti års ansiennitet er sikret en lønn på 602 000 kroner i år og er garantert en lønn på 650 000 kroner senest 1. januar 2024.

Hva kan man studere etter sykepleier?

Universitet og høgskole

Ved ulike universitetet og høgskoler tilbys blant annet videreutdanninger innen psykisk helsearbeid, anestesi-, operasjons-, intensiv-, barne- og kreftsykepleie. Jordmor- og helsesykepleierutdanning er også spesialiseringer som tas som videreutdanning for sykepleiere.

Hvilke jobber kan en sykepleier ha?

På sykehus jobber sykepleiere på alle avdelinger, på akuttmottak, fødestuer og kirurgiske og medisinske avdelinger. Sykepleiere jobber også på sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, helsestasjoner, i skolehelsetjenesten, psykisk helsevern, i bedriftshelsetjenester, rådgivningstjenester og i Forsvaret.

Hvilken type sykepleier tjener mest?

Vanlige sykepleiere tjener i snitt 44 780 kroner i måneden. Spesialsykepleierne tjener 48 550 kroner i måneden, som er litt over lønnsgjennomsnittet. Jordmødre tjener best av sykepleierne, med et lønnssnitt på 52 630 kroner i måneden.

Leave a Comment