Hvor mye koster Kranførerkurs?

Kranførerkurs. Vi holder oftest kurs i klassene G4, G8, G11 og G20. Hvert av disse kursene koster kr 5000,- for teori og grunnleggende praksis. Oppkjøring inkludert sertifisert kompetansebevis fra Sentralregisteret koster kr 1500,-.

Hvor lenge varer Kranførerkurs?

Hvor lang tid tar et kranførerkurs? Lengden på kurset er avhengig av de ulike krankursene og om du har noen kranmoduler i ryggsekken fra tidligere. Det er slik at alle som skal gjennomføre Krankurs må ha 2 moduler som er felles for alle kraner. Modul 1 varer i 8 timer og modul 2.3 har 16 timers varighet.

Hvordan bli kranfører i Nordsjøen?

Dette trenger du:
 1. VG1 Teknikk og industriell produksjon eller elektrofag.
 2. VG2 Produksjon- og industriteknikk.
 3. Fagbrev.
 4. SRC/VHF-sertifikat.
 5. Minimum 12 måneders erfaring som rigger eller tilsvarende.
 6. Godkjent offshore kranførerbevis (G5)
 7. Truckførebevis.
 8. GSK sikkerhetskurs for arbeid på plattform.

Hvor mye koster Kranførerkurs? – Related Questions

Hva tjener en kranfører i Nordsjøen?

Boreassistenter, kranførere og dekksbaser kan regne med en startlønn på ca 446 000 ekskludert feriepenger, og ca 499 000 inkludert feriepenger.

Hvordan få jobb på oljerigg?

Minimum for alle som skal jobbe offshore er at de må ha godkjent helseattest, samt GSK sikkerhetskurs eller IMO60. De fleste stillinger krever at du har gode kunnskaper i både engelsk og norsk/skandinavisk, og søkere med fagbrev og relevant erfaring vil som oftest bli foretrukket.

Hva er G5 sertifikat?

G5 Offshorekranfører – stroppekurs og kranteori

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring på offshorekran. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for offshorekraners konstruksjon og virkemåte.

Når må man ha kranførerbevis?

Kravet om kranførerbevis er lovfestet rett og slett for å redusere antall ulykker, uhell og personskader knyttet til ulike løfteoperasjoner. Du har lov til å ta kranførerkurset når du er 17 år, men kranførerbeviset får du ikke før du er 18 år.

Hva er en Boreoperatør?

En boreoperatør jobber i olje- og gassnæringen. Som boreoperatør jobber du offshore på en båt, rigg eller plattform.

Hva gjør en logistikkoperatør?

En logistikkoperatør arbeider med transport av materialer, varer, gods eller passasjerer. Lasting, lossing og klargjøring for forsendelse av gods eller passasjerer er vanlige oppgaver. Som logistikkoperatør jobber du med transport av materialer, varer, gods eller passasjerer.

Hvor mye tjener en truckfører?

Truckførere tjente i snitt 38 250 kroner i måneden i 2020. Dette tilsvarer en årslønn på 459 000 kroner. Mannlige truckførere tjener mer enn kvinnelige. Menn tjener i snitt 38 280 kroner i måneden, kvinner tjener 0.

Hvor mye tjener man på Asko?

Lager og sjåføransatte på Asko og andre grossistlagre organisert i Hovedorganisasjonen Virke får nå en minstelønn på 242,62 kroner timen.

Hvor mye tjener en daglig leder?

Hvor mye mer tjener daglig leder?
Månedslønn (kr)
Gjennomsnitt
1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter 52 660 53 040
2111 Fysikere og astronomer 65 750 71 010
2112 Meteorologer 55 550 :

Hva er en god lønn i Norge?

I tillegg har over 60 prosent av lønnstakere lavere lønn enn gjennomsnittet. Det er fordi noen få lønnstakere med veldig høy lønn drar gjennomsnittet opp.

Tabell 1. Månedslønn. Median og gjennomsnitt for radiografer og finansmeglere. 2021. Kroner.

Median Gjennomsnitt
3211 Radiografer mv. 47 890 47 850

1 more row

Hva slags leger tjener mest?

Det er fastlegene som tjener best i Norge. Fastleger har en lønn på mellom 800.000 og 2.6 millioner i følge forskning.no.

Per i dag jobber følgende leger i legevakt:

 • Fastleger.
 • Fast ansatte legevaktleger.
 • Leger i spesialisering, del 1.
 • Vikarleger.

Hva er normal lønn i Norge?

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er en gjennomsnittlig fulltids månedslønn i Norge 48.750 kroner. Menn tjener i snitt litt mer enn kvinner – 51.630 kroner for menn mot 45.190 for kvinner. Det er selvsagt store forskjeller fra yrke til yrke, og fra næring til næring.

Hvor mange tjener over 750 000 i Norge?

5695 nordmenn hadde i 2019 en bruttoinntekt på 5 millioner eller mer. Av disse var 86 prosent menn. 1 av 10 tjener mellom 700.000 og 1 million, og bare 6 av 100 har en inntekt over én million.

Hvilke yrker tjener mest?

Yrkene med høyest lønn
 • Handels- og skipsmeglere, 115.060.
 • Ledere av olje- og gassutvikling, 110.850.
 • Finansmeglere, 104.520.
 • Ledere av forsikring og finansvirksomhet, 103.280.
 • Toppledere i offentlig administrasjon, 103.180.
 • Flygeledere, 99.050.
 • Finans- og økonomisjefer, 97.690.
 • Flygere, 94.240.

Hva tjener en ansatt på Vinmonopolet?

Samla utbetaling
Stilling Avtalt årslønn pr. 31.12.21 Totale ytingar 2021
Direktør Organisasjon og HR 1 547 1 893
Direktør Kjededrift og utvikling 1 991 2 339
Direktør Strategi og digitalisering 1 547 1 890
Direktør Økonomi og anskaffelser 1 650 1 853

Hvor mye tjener en sommelier?

I utelivsbransjen tjener mange mellom 185–210 kr i timen, men flere har fast lønn. Det kommer tips i tillegg.

Leave a Comment