Hvor mye koster en geit?

Geitekje kr 2300,- Voksen geit kr 2900,- Bukkekje kr 2800,- Voksen bukk kr 3300,-

Er det lov å ha geit i hagen?

Geit i hagen

– Nei, har du en stor hage som du ønsker å få ryddet, kan en geit absolutt være et alternativ. I motsetning til en robotoklipper, så tar geita også buskas. Problemet er at geita ikke skiller på einekjørr og prydbusker.

Hva koster en Boergeit?

Åring/voksen geit: kr. 5 500,- Drektig geit: kr. 7 500,-

Hvorfor var geit forbudt?

Geita hører til våre eldste husdyr og var antakelig vanlig i bronsealderen. På grunn av sin evne til å spise det meste, særlig kvist og løv, har den ikke vært like populær overalt. Gjerdeloven av 1860 gav adgang til å drepe den på stedet hvis den var kommet inn i «Frugt- og Urtehaver» omgitt av lovlig gjerde.

Hvor mye koster en geit? – Related Questions

Hvor mange geiter må man ha?

Geiter er flokkdyr

Vi selger ikke færre enn 5 geiter til noen som skal starte opp med geit. Egentlig er 5 for få, vi burde kanskje sagt 7-10 geiter heller. Dette handler om god dyrevelferd og stress. I en geiteflokk er det alltid noen som holder vakt.

Kan geiter være ute om vinteren?

Geiter fungerer fint i kaldfjøs og de kan gå ute hele året så lenge de har ly for været. Geitene er enkle å få med seg, det holder å med ei bøtte med kraftfôr og de følger etter deg til de får det de vil ha.

Hvorfor var det ulovlig med geiter på 1700 tallet?

I 1723 ble det eksempelvis forbudt å holde geiter innen Kongsberg sØlvverks cirkumferens, med fØlgende begrun- nelse: “Gederne ere Skovene til Skade, deels ved at avpille Barken og derved betage Trærne den Saft, de skulle voxe af, deels ved det, at der om Vinteren maa hugges Ved til dem, hvorved de unge Træer

Har det vært forbud mot geiter i Norge?

Mattilsynet har lagt ned forbud mot å selge, gi bort, flytte eller la geitene få beite med andre dyr de neste fem årene.

Var geiter forbudt i Norge?

Det var forbudt for bøndene å holde geiter og å ta løv. Unge furu- og bjørketrær måtte ikke hugges til ved eller til skigard. Rovhogst var bøtelagt med straff (Forordning 5. desember 1685).

Hvor mange geiter er det i Norge?

I 2014 fantes det cirka 64 500 geiter i Norge, mot cirka 300 000 på 1920-tallet. Produksjon av geitemelk var mest betydningsfull, men mye tyder i dag på at kjøttproduksjon er nær like stor.

Hva kreves for å ha geiter?

Geita er drøvtygger og spiser gress, lauv og kratt når den går ute. Om vinteren kan de fôres med høy, høysilasj eller silo/rundball av god kvalitet. En voksen geit på 70 kg krever 1 FE til vedlikehold. Høydrektige geiter og geiter i dieperioden kan godt få tilskudd i form av kraftfôr.

Hva kan geiter ikke spise?

Geita spiser helst ikke gress. Den vil helst ha kvister og skudd fra busker og gjerne bark fra trær. Geita er en utrolig balansekunstner. Den ferdes gjerne i bratte fjell, og noen kan til og med klatre i trær.

Kan geiter spise brød?

Og – svært viktig – Norges Veterinærhøyskole fraråder på det sterkeste å fore geit med brød, det er den raskeste veien til feilgjæring og vomproblemer.

Hva er giftig for geit?

Svar: Geitene spiser det meste av planter og ugress, men det er noen planter slikt som barlind, rhododendron m. fl som kan være giftige for geitene. Det er derfor viktig å sørge for at dyra bare har fysisk tilgang til planter som er gode for både oppdraget og geitene.

Kan sau og geit gå sammen?

Sambeiting/vekselbruk med andre arter: Geit og kamelider har mange av de samme parasittene som sau, og sambeiting med disse artene er derfor ikke anbefalt. Det frarådes generelt å ha kamelider sammen med sau og andre drøvtyggere, pga. risiko for at kamelidene kan overføre smittsomme sjukdommer.

Leave a Comment