Hvor mye koster det å legge takpapp?

Når det gjelder legging av takpapp, ser vi en snittpris på ca. 1.100 kroner per kvadratmeter takflate, inkl. mva. Denne prisen inkluderer både arbeidstimer og alle materialer.

Hvor lang levetid har takpapp?

Takpapp og takshingel har en levetid som er avhengig av vær, vind og hvordan taket er plassert. Et papptak kan vare i 12-14 år, mens et annet kan han en levetid på 40 år. Derfor er det viktig at du sjekker taket minst en gang i året, og får en fagmann til å se på det hvis du oppdager skader.

Er takpapp vanntett?

Takpapp er et rimelig alternativ som er vanntett, raskt å legge og som kan benyttes på flate tak. I tillegg kommer takpapp i flere farger som gjør mulighetene mange. Vi kan takpapp!

Hvor ofte må man bytte takpapp?

Takstein kan holde i opp til 100 år. Betongstein: 30-40 år. Takpapp: 30 år. Takplater: 30-40 år (med riktig vedlikehold kan levetiden fordobles).

Hvor mye koster det å legge takpapp? – Related Questions

Hvor ofte skifte takpapp?

Takshingel kan benyttes på alle skråtak med takvinkel mellom 15 og 85 grader. Forventet levetid er ca. 30 år.

Hvor mange lag med takpapp?

Med dagens takbelegg er det unødvendig for de fleste tak å legge mer enn ett lag. Men ønsker du at taket skal være ekstra holdbart, kan du kanskje spare penger og arbeid i det lange løp med to lag.

Kan man legge takshingel i regnvær?

Monter aldri shingel under nedbør, ettersom du da risikerer dårlig nedklebing. Shingel skal alltid monteres på såkalte “kalde” tak, det vil si tak som har så god utlufting og isolasjon at varmegjennomgang fra innsiden med snøsmelting og vannoppdemning unngås.

Hva brukes under takpapp?

Et fast under tak kan bestå av rupanel eller plater av kryssfinér eller OSB, kledd med takbe legg, men det kan også være en forenklet løsning med trefiber plater. Undertak som metervare er en kraftig folie i flere lag, som leveres på rull. Undertak som metervare og enkle trefiberplater er de billigste løsningene.

Kan man male takpapp?

Du kan male både tak i takpapp, stein av sement og metall. Hvis taksteinen er slitt eller falmet, takpappen har blitt tørr eller metalltaket flasser, så er det på tide å sette inn tiltak, sier malermesteren, som fraråder å utsette jobben til senere.

Hvordan fjerne takpapp?

Noen steder på taket kan underlagspappen være nokså vanskelig å fjerne med skuffen. Her kan du ta en hammer til hjelp. Med den spisse enden bankes pappen fri fra bordene stykke for stykke. Når all pappen er fjernet, feies alle rester og alt smuss vekk fra taket.

Hva er asfaltpapp?

Asfaltpapp er papp som er impregnert og/eller belagt med asfalt (bitumen). Den brukes fortrinnsvis til tekking av tak, men også til isolering mellom betong eller mur og treverk, innkledning av bjelkehoder, vanntetting i våtromsgulv og lignende.

Er det trygt å gå på takstein?

Tråkk forsiktig

Tråkk på toppen av buen til taksteinen, der er de sterkest. Unngå skader og bulker på tak med aluminiumsplater ved å der det er bæring under.

Kan man høytrykkspyle takstein?

Flere tak og takstein tåler helt fint bruk av høyt trykk og kan derfor rengjøres med høytrykksspyler. Dette går fint på tak som ikke skjøre og hvor takkonstruksjonen er fin. Likevel anbefales det å kun alge- og mosebehandle taket da dette er den mest skånsomme måten å desinfisere på.

Hvor mange år holder takstein?

Et tak tekket med betongtakstein har en forventet levetid på 50 år eller mer. Det er kun tegl som slår betong på varighet, hverken plater eller shingel kan sammelignes med takstein i naturlige materialer. Tegl har en forventet levetid på 75 år eller mer.

Hva koster takstein pr m2?

Når gjelder legging av nytt tak med takstein, ser vi at gjennomsnittsprisen på prosjektene (alt inkludert) kommer på omtrent 2.300 kroner per kvadratmeter takflate, inkl. mva. Denne prisen inkluderer alle kostnader for prosjektet, både arbeidstimer og materialer.

Leave a Comment