Er det lov å montere stålpipe selv?

Kan jeg montere stålpipe selv? Montering av stålpipe er et tiltak som skal meldes til kommunale styresmakter sammen med en samsvarserklæring for utført montering. For hytter og fritidshus kan reglene variere noe, men sjekk dette med kommunen din dersom du er i tvil.

Skal man feie stålpipe?

Hva med stålpiper

Produsentene har alle som én svart at de ikke lager skorsteiner som ikke krever feiing. Unnlater man å feie stålpipa øker brannrisikoen. De eneste kriteriene for fritak for feiing av fritidsboliger er enten at ovnen fjernes eller at skorsteinen er plombert.

Kan man bygge inn stålpipe?

Dersom det går fram av monteringsanvisningen är det tillatt å bygge inn stålpipen helt eller delvis ved bruk av ubrennbare plater eller gipsplater.

Er det lov å montere stålpipe selv? – Related Questions

Blir stålpipe varm?

Fordelen med stålpipe er at den blir raskt varm og du vil raskere få gode trekkforhold spesielt når pipa er kald ved oppstart.

Kan stålpipe kles inn?

I dag brukes stålrør i hovedsak der hvor skorsteinen er inn kledd, eller hvor avstanden til treverk er for liten. Etter at stålforingen er montert med en avstand på minimum 20 mm. fra skorsteinen innside, tilfredsstiller den oppstillings vilkår 3, det vil si at skorsteinen kan kles inn på 2 sider med treverk el.

Er rehabilitering av pipe søknadspliktig?

Rehabilitering av skorstein med nedsenking av nytt innerør, oppføring av ny skorstein og riving av skorstein er søknadspliktig etter Plan og Bygningsloven § 20 -1. bokstav f. Dette gjelder ikke skorstein som rives og gjenoppbygges over tak, da dette går som reparasjon.

Er det lov å bygge hus uten pipe?

Fra nyttår gjeninnføres nemlig kravet om at alle nye småhus som bygges, altså eneboliger og rekkehus, skal ha pipe. Et krav som ble fjernet i 2007. Statssekretær Per-Willy Amundsen (FrP) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener pipekravet er et gode for alle – inkludert julenissen.

Hva koster det å rehabilitere pipe?

Pris for piperehabilitering avhenger av flere faktorer. Blant annet spiller det en rolle hvor langt pipeløpet er, antall etasjer pipen går gjennom og hvor mange steder pipeløpet er tilkoblet en peis. Med dette kan prisen variere fra 30 000 til 100 000 kroner.

Hvor mange sider av pipen må være synlig?

Yttersiden på skorstein må være tilgjengelig for ettersyn slik at eventuelle skader kan oppdages. Teglpiper og betongpiper må være synlige på alle fire sider.

Er det lov å kle inn pipe?

Har du en luftekanal i skorsteinen, kan denne kles inn. De lovlige alternativene er å pusse, male eller kle med pipen med flis, dekorstein, naturstein eller papirtapet. Der det er papirtapet må avstandskravene til ildsted, sotluke og røykrør opprettholdes.

Kan man liste rundt pipe?

gulvplater/takplater kan legges mot pipe. likeså lister. da må du bare holde kravene til ovnen, og det er vel røykrøret som pleier å være kritisk med avstander.

Er det lov å flislegge pipe?

Forbudt med plater

Dette bekreftes i Tekniske forskrifter av Plan- og bygningsloven, som sier at skorsteinen kan pusses, males eller kles med flis, dekorstein, naturstein eller papirtapet. (Der det er papirtapet må avstandskravene til ildsted, sotluke og røykrør opprettholdes).

Er gips godkjent som brannmur?

Gipsplater er ikke godkjent som brannmur, heller ikke doble gipsplater. Eventuelle nye produkter må ha Sintef-godkjenning eller tilsvarende og monteringsanvisning.

Kan man bruke sparkel på pipe?

Pipen vil ikke bli så varm at sparkelmassen sprekker. Ville brukt en sementbasert sparkelmasse, ferdigblandede sparkelmasser synker og sprekker hvis du sparkler så tykt, da må du sparkle i flere omganger.

Leave a Comment