Hvor mye får kongefamilien i året?

Kongeparet får 13,9 millioner kroner, mens kronprinsparet får 11,6 mill. kroner i apanasje I 2023. Pengene skal dekke personlige utgifter, medregnete utgifter til drift og vedlikehold av egne eiendommer. Det kongelige hoff får 240 millioner kroner.

Hvor mye får Kongen betalt?

Apanasje til H.M. Kongen og H.M. Dronningen er 11,73 millioner kroner, apanasje til H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen er 9,763 millioner kroner.

Hvor mye får kongefamilien i året? – Related Questions

Kan man si du til Kongen?

Vi sier ”Hans Majestet Kongen”. Vi kan også si ”Deres Majestet”. Eller til og med ”Herre Konge”. Til dronningen sier vi ”Hennes Majestet Dronningen” eller ”Deres Majestet”.

Hvor rik er dronning Elizabeth?

Gjennom investeringer og arv er det anslått at dronning Elizabeth hadde en privat formue på 5 milliarder kroner. Den går i hovedsak til hennes eldste sønn.

Har kong Harald dyr?

Kongefamilien er veldig glad i hunder. Kong Harald har to stykker, og både Kronprinsfamilien og Prinsesse Astrid har hund.

Har kong Harald kreft?

I desember 2003 fikk kong Harald diagnosen kreft i urinblæren. Den 8. desember samme år ble kreftsvulsten fjernet i det som legene betegnet som en svært vellykket operasjon. Det er på Rikshospitalet at Konge har sin egen lege Bjørn Bendz.

Er kong Harald i slekt med dronning Elizabeth?

Nære bånd. Dronning Elizabeth og Kong Harald var tremenninger. Slektskapet går tilbake til deres felles oldeforeldre, Kong Edvard VII og Dronning Alexandra – som var foreldrene til vår egen Dronning Maud.

Hva er favorittfargen til kong Harald?

Det glitrer i øynene til Helena. – Han fortalte oss at favorittfargen hans er rød, så da vet vi det. Han ga oss kanelsnurrer med sukker på og rød saft, så det var veldig koselig, forteller Sofina Kristine. Spurte du Kong Harald om når 1-meteren tar slutt?

Hvorfor sover ikke Kongen og dronningen sammen?

Kongeparene får skjønnhetssøvnen på hvert sitt rom.

SEHER.NO: Da det i 1999 brøt ut brann på dronning Sonja (74) sitt soverom på Skaugum, ble det kjent at kongen og dronningen ikke deler soverom. Det skal være praktiske årsaker som er grunnen til at ekteparet har hvert sitt rom.

LES OGSÅ  Hva slags lege tjener mest?

Hvor mange soverom er det på Slottet?

Det er 173 rom på Slottet.

Har Kongen personnummer?

Et fødselsnummer er et unikt identifiseringsnummer som består av 11 sifre. De seks første er fødselsdato (dato/måned/år), og de fem siste er personnummer. På denne måten fikk Nettavisen tilgang til både kong Harald og statsminister Erna Solbergs fødselsnummer.

Kan kongen bli arrestert?

I Norge er monarkens ansvarsfrihet nedfelt i Grunnloven § 5. Kongens person kan ikke lastes eller anklages. Ansvarligheten påligger hans råd. Loven slår fast at kongen ikke kan strafferettslig påtales, eller stilles til last i erstatningskrav.

Hva vil skje når kongen dør?

Kongen er død – Leve Kongen

Når en monark går bort, overtar den neste i samme øyeblikk. Herav uttrykket Kongen er død – Leve Kongen. Men overgangen ledsages også av en rekke seremonielle elementer, hvorav Kongens ed til Grunnloven er den viktigste.

Hvor stor formue har kongen?

Kongehuset benekter at Kong Harald har en stor ukjent utenlandsformue. Kong Haralds private formue er i underkant av 100 millioner kroner. Det skriver slottet i en epost til Dagens Næringsliv.

Hvor mye betaler Kongen i skatt?

Skatteloven fastslår at kongeparet slipper å betale skatt på inntekt og formue. Det gir kongefamilien muligheter til å realisere store verdier gjennom aksjesalg. I prinsippet kan de også kjøpe aksjer i norske bedrifter, som de seinere kan bli bedt om å kaste kongelig glans over.

Hvor mye makt har Kongen?

At Kongen er statsoverhode, innebærer at han må signere alle regjeringens offisielle beslutninger, såkalte kongelige resolusjoner, samt sanksjonere lover vedtatt av Stortinget. Dette gjøres normalt ved de faste møtene i Statsrådet (Kongen og regjeringen) på Slottet. Kongens rolle her betegnes som Kongen i statsråd.

Kan kongen gå til krig?

§ 26 lyder som følger: «Kongen har rett til å innkalle tropper, begynne krig til forsvar av landet og slutte fred, inngå og oppheve forbund, sende og motta sendemenn.

Leave a Comment