Hva koster Kranførerkurs?

Kranførerkurs. Vi holder oftest kurs i klassene G4, G8, G11 og G20. Hvert av disse kursene koster kr 5000,- for teori og grunnleggende praksis. Oppkjøring inkludert sertifisert kompetansebevis fra Sentralregisteret koster kr 1500,-.

Hvordan bli kranfører offshore?

Dette trenger du:
  1. VG1 Teknikk og industriell produksjon eller elektrofag.
  2. VG2 Produksjon- og industriteknikk.
  3. Fagbrev.
  4. SRC/VHF-sertifikat.
  5. Minimum 12 måneders erfaring som rigger eller tilsvarende.
  6. Godkjent offshore kranførerbevis (G5)
  7. Truckførebevis.
  8. GSK sikkerhetskurs for arbeid på plattform.

Hvordan fungerer en heisekran?

En heisekran er som regel innrettet med et heisespill som trekker et ståltau med en krokinnretning festet i ytterenden som er trukket over en ståltauskive som er festet på en kranarm, som i sin tur kan heves og senkes slik at radiusen forandres.

Hva koster Kranførerkurs? – Related Questions

Hva er kongen på en kran?

Svingkran, (demontert til 4 deler), der et stubbebryterspill er montert i hoveddelen, den såkalte “kongen“. Denne delen har en pigg i nedre enden, som skal stikkes ned i fjellet. Spillet, (heisesystemet), har manuell brems og sveiv. Denne delen har plate fra produsenten.

Hvor mye koster en heisekran?

Heisekranen koster rundt 15 millioner.

Hvordan er heisekraner satt opp?

Utliggeren er det lange elementet som ligger på toppen av masten. Den måler 60 meter i lengden og veier 10–12 tonn. Deretter heises også utliggeren opp med mobilkraner, og man fester lodd bak på kranen for å balansere vekten, og heisekranen er klar til bruk, forklarer Mortensen.

Hva betyr tonnmeter kran?

Tonnmeter = Tillatt løftekapasitet x Radius

Illustrasjonen viser en kran som løfter 1 tonn på 10 meter arm.

Hvor mye kan en tårnkran løfte?

En høy byggekran pleier å ha en utligger på 60 meter og en bakbro på 20 meter. En slik kran har gjerne en løftekapasitet på 300 tonnmeter, noe som betyr at den kan løfte 10 tonn 30 meter ute eller 5 tonn 60 meter ute.

Hvor tung er en mobilkran?

Vår letteste mobilkran veier 10 tonn og har en bomlengde på ca 20 meter, mens vår tyngste mobilkran er en 300-tonner med en bomlengde på hele 60 meter.

Hva koster mobilkran?

Ordinære priser, pr. time
UTSTYR TIMEPRIS
KRANBIL 26-32 TM V 1100 MER INFO
KRANBIL 42 TM V 1125
KRANBIL 60 TM J/V 1368
KRANBIL 85 TM J/V 1404 SPES

Hvor langt løfter en kranbil?

Kranen har en formidabel kapasitet. Rundt fem meter ut fra bilen løfter den massive 77 tonn. Ute på 30 meter klarer den 7,65 tonn og på 44 meter fortsatt 3,5 tonn. Med flyjibb kommer man helt ut på 65,7 meter, og så langt ut klarer krana 0,31 tonn.

Hvor høy er en tårnkran?

Tårnkrana har en krokhøyde på 70 meter og en kranarm på 70 meter.

Har du lov å kjøre lastebil med kran uten kran sertifikat?

Kjøring av lastebilkran uten godkjent sikkerhetsopplæring er brudd på lov og regelverk og dermed straffbart Sertifisert sikkerhetsopplæring (G8 – kranførerbevis) kreves av enhver som skal kunne føre lastebilkran og førerbeviset kan bare tas gjennom kurs hos en godkjent (sertifisert) opplæringsbedrift.

Hvor mye koster en tårnkran?

Priser
Moduler Pris
Modul: 1.1 + 2.3 + 2.5 + 3.5 + 4.5 fullstendig kurs med G11 NOK 44.500,-
Modul: 2.5 + 3.5 klar for fadderløsning uten G11 NOK 10.000,-
Modul: 1.1 + 2.3 + 2.5 + 3.5 klar for fadderløsning med G11 NOK 15.000,-
Oppkjøring NOK 1.500,-

Hva er g20 kran?

Myndighetene stiller krav til opplæring av personer som skal føre hydraulisk kran. Hensikten med opplæringen er å gi fremtidige førere av hydrauliske kraner en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk hydrauliske kraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Hva er G5 sertifikat?

G5 Offshorekranfører – stroppekurs og kranteori

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring på offshorekran. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for offshorekraners konstruksjon og virkemåte.

Hva er G8 kran?

En G8 lastebilkran er en hydraulistisk drevet kran som er montert enten foran eller bak på en lastebil, eventuelt på en tilhenger. Gjennom opplæring får du som lastebilkranfører en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av lastebilkraner, slik at uhell og ulykker i forbindese med løfteopreasjoner unngås.

Hva er g4 kran?

Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetssertifisering av personer som skal føre bro- og traverskran. Kravene omfatter både teoretisk og praktisk opplæring. For å fullføre kurset må man avlegge og bestå en teoretisk og praktisk eksamen.

Hvor lenge varer krankurs?

Det er slik at alle som skal gjennomføre Krankurs må ha 2 moduler som er felles for alle kraner. Modul 1 varer i 8 timer og modul 2.3 har 16 timers varighet.

Leave a Comment